PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Inwentaryzacja Krajoznawcza

reklama
reklama

Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 8/2000 Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie: ZASAD FINANSOWANIA INWENTARYZACJI KRAJOZNAWCZEJ

Realizując postanowienia XI Zjazdu Krajowego PTTK - Uchwała Zjazdu, rozdział I, pkt 3, poz. a w sprawie inwentaryzacji krajoznawczej, zarządzam, co następuje:

1. Podstawa finansowania

Dokumentami finansowania jednostki inwentaryzacji są: wstępny preliminarz, umowa o dzieło, protokół przyjęcia stanowiący załącznik do rachunku.

Podstawową jednostką inwentaryzacji krajoznawczej jest miasto lub gmina. W uzasadnionych przypadkach można wyznaczyć obwody inwentaryzacyjne stanowiące część miasta lub gminy.

Merytorycznej oceny przyjęcia pracy dokonuje Zespół ds. Inwentaryzacji Krajoznawczej Polski lub upoważnione przez niego osoby. Kontrolę formalno-rachunkową oraz zatwierdzenie do wypłaty dokonują główny księgowy i urzędujący członek prezydium Zarządu Oddziału PTTK. Rozliczenie z Zarządem Oddziału PTTK następuje po przyjęciu przez ZO PTTK kompletu kart, zdjęć, rysunków z terenu inwentaryzowanej jednostki oraz przekazaniu do ZG PTTK rozliczenia według wzoru załączonego do Zarządzenia.

2. Koszty dokumentacji inwentaryzacji

2.1. Dokumentacja inwentaryzacyjna rozliczana jest na podstawie umowy o dzieło (wzór stanowi załącznik nr 1).

2.2. Za podstawę rozliczenia opracowania dokumentacji obiektów przyjmuje się następujące maksymalne wartości ryczałtów tytułem zwrotu poniesionych kosztów opracowania, określane w odniesieniu procentowym do diety delegacyjnej obowiązującej w dniu rozliczenia:

opis obiektu pojedynczego (lub pierwszego obiektu w zespole) 25%
opis drugiego i następnych obiektów w zespole 10%
rysunek, szkic, plan, mapka (w zależności od wielkości obszaru i skali trudności); przykłady wyceny wg zeszytu nr 2 materiałów pomocniczych:  
rys. 8, 14 40%
rys. 1, 7, 9, 11, 13 50%
rys. 3, 5 100%
rys. 10 150%
zdjęcie barwne 10 x 15 cm 20%
protokół-notatka 10%
sprawdzenie opisu obiektu pojedynczego (lub pierwszego w zespole) wraz z dołączonym materiałem ikonograficznym (z poprawieniem do 5 błędów na karcie) 5%
sprawdzenie opisu drugiego i następnych obiektów w zespole - za każdy 2%

3. Koszty archiwizacji

3.1. Grupa inwentaryzacyjna dostarcza materiały w jednym egzemplarzu do Regionalnej Pracowni Krajoznawczej lub właściwego Zarządu Oddziału PTTK.

3.2. Koszty archiwizacji zbiorów na nośniku elektronicznym mogą być refundowane ze środków Zarządu Głównego PTTK tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i po zaaprobowaniu przedstawionego preliminarza.

3.3. Ustala się zwrot kosztów archiwizacji w odniesieniu procentowym do diety delegacyjnej obowiązującej w dniu rozliczenia:

skanowanie zdjęcia 15%
skanowanie rysunku 10%
wykonanie archiwum na płytce CDR 300%
  • - 15%
  • - 10%
  • - 300%

W miarę możliwości należy stosować minimalizację kosztów archiwizacji zbiorów, a dostępne środki finansowe przeznaczać w pierwszej kolejności na inwentaryzację gmin.

4. Prawa autorskie

4.1. Autorzy inwentaryzacji krajoznawczej zachowują prawa autorskie zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994 (DZ.U. nr 24 z 23.02.1994, poz. 83).

4.2. Regionalna Pracownia Krajoznawcza, Zarząd Oddziału lub ZG PTTK maja prawo publikowania dokumentacji inwentaryzacyjnej w całości lub we fragmentach bez dodatkowego wynagrodzenia autorów inwentaryzacji.

5. Podatek

Honorarium za dzieło (opracowanie kart, rysunków, szkiców i zdjęć) podlega opodatkowaniu przy zastosowaniu ulgi podatkowej tytułem kosztów uzyskania zgodnie z Ustawą z dnia 26.07.1991r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (Dz.U. nr 80 z 10.09.1991).

6. Traci moc zarządzenie nr 22/89 Sekretarz Generalnego Zarządu Głównego PTTK z dnia 17.10.1989 r. w sprawie zasad finansowania inwentaryzacji krajoznawczej.

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.07.2000 r.

Sekretarz Generalny PTTK

Andrzej Gordon

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.