PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Inwentaryzacja Krajoznawcza

reklama
reklama

2. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE l ORGANIZACYJNE INWENTARYZACJI KRAJOZNAWCZEJ

2.1. CELE INWENTARYZACJI KRAJOZNAWCZEJ

Podstawowym celem inwentaryzacji krajoznawczej jest uzyskanie pełnych, aktualnych i sprawdzonych informacji o obecnym zasobie oraz stanie obiektów i walorów krajoznawczych na określonym terenie.

Uzyskanie dzięki inwentaryzacji krajoznawczej wiarygodnych materiałów może stanowić podstawę właściwego zagospodarowania turystycznego terenu, planowego kierowania ruchem turystycznym, wytyczania kierunków rozwoju zarówno znanych, jak też nowo tworzonych rejonów i miejscowości turystycznych o walorach krajoznawczych, a także lepszego wytyczania znakowanych szlaków turystycznych. Wyniki inwentaryzacji stanowić będą ponadto cenne źródło wiadomości dla autorów publikacji krajoznawczo-turystycznych, dla działaczy krajoznawczych i turystycznych przy organizowaniu wszelkiego rodzaju imprez, wreszcie jako materiały szkoleniowe dla instruktorów krajoznawstwa, przewodników, przodowników i organizatorów turystyki PTTK.

Ważny jest też inny cel działalności inwentaryzatorskiej: oddziaływanie społeczne i wychowawcze, mobilizujące samych krajoznawców - inwentaryzatorów. Inwentaryzacja krajoznawcza powinna stać się rzeczywistą szkołą patriotycznego wychowania, przyczynić się do silniejszej więzi z własnym regionem, rozbudzić dumę narodową przez bezpośredni i żywy kontakt z historią, kulturą i przyrodą. Powinna również wyzwolić nowe jakościowo działania w zakresie regionalizmu, stając się wyrazem konkretnego działania dla regionu, dostarczając usystematyzowanej o nim wiedzy.

Realizacja programu inwentaryzacji krajoznawczej w PTTK będzie służyć aktywizacji społecznej szerokich kręgów krajoznawców. Pozwoli też na rozszerzenie i pogłębienie pracy oddziałowych komisji (klubów) krajoznawczych PTTK, stawiając przed nimi określone zadania organizacyjne i programowe.

2.2. PROGRAM

Program inwentaryzacji krajoznawczej obejmuje:

 • prace przygotowawcze,
 • penetrację terenu,
 • opracowanie zebranych materiałów,
 • udostępnianie i rozpowszechnianie wyników inwentaryzacji np. poprzez wydanie opracowań gminnych lub powiatowych, wydanie opracowań multimedialnych.

2.3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Koordynatorem inwentaryzacji krajoznawczej Polski jest Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK, działająca z upoważnienia Prezydium Zarządu Głównego. W celu usprawnienia działań w tym zakresie Komisja Krajoznawcza ZG PTTK powołała Zespół do Spraw Inwentaryzacji Krajoznawczej Polski, zwany dalej Zespołem, odpowiedzialny za poczynania organizacyjne i programowe. Do zadań Zespołu należy:

 • przygotowanie niniejszych wytycznych w konsultacji z szerokim aktywem krajoznawczym,
 • przeprowadzanie szkolenia przedstawicieli oddziałowych zespołów do spraw inwentaryzacji krajoznawczej,
 • koordynacja i konsultacja realizacji inwentaryzacji na terenie poszczególnych regionów,
 • przygotowanie redakcyjne wojewódzkich inwentarzy krajoznawczych.

Konsultacje internetowe

Zasadnicze prace inwentaryzacyjne prowadzone będą na szczeblu powiatowym. Do ich prowadzenia przy zarządach Oddziałów PTTK powołane będą zespoły do spraw inwentaryzacji krajoznawczej. W skład tych zespołów (3-7 osobowych) powinni wejść członkowie oddziałowych komisji krajoznawczych PTTK, instruktorzy krajoznawstwa, przodownicy, przewodnicy. Do zadań zespołów należy:

 • organizacja i koordynacja realizacji inwentaryzacji krajoznawczej na terenie powiatu,
 • powołanie grup inwentaryzacyjnych,
 • zebranie niezbędnych materiałów źródłowych,
 • opracowanie zestawu podstawowej literatury niezbędnej do prac przygotowawczych,
 • sprawdzenie kart inwentaryzacyjnych,
 • przygotowanie do druku wyników inwentaryzacji całego powiatu lub poszczególnych gmin,
 • dbałość o właściwe przechowywanie inwentarza.

Penetrację terenu (gmin lub miast) prowadzić powinny grupy inwentaryzacyjne (2-5 osobowe), tworzone przede wszystkim z aktywu krajoznawczego miejscowych jednostek PTTK (kół, oddziałów). Pożądane jest, aby wszyscy członkowie grup przeszli odpowiednie przeszkolenie; dla kierowników grup jest to obowiązkowe.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.