PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Inwentaryzacja Krajoznawcza

reklama
reklama

5. PRACE INWENTARYZACYJNE

5.1. PRZYGOTOWANIE

Wstępne prace przygotowawcze należą do obowiązków zespołów powiatowych (wojewódzkich - jeśli są), wykonawcą zaś powinna być regionalna pracowania krajoznawcza (jeśli istnieje na terenie danego województwa). Odpowiednie przygotowanie inwentaryzacji jest podstawowym gwarantem powodzenia tego zamierzenia krajoznawczego.

Prace występne obejmują przygotowania zestawień wszelkich dostępnych materiałów źródłowych informujących o obiektach i walorach krajoznawczych na terenie inwentaryzowanego terenu i dotyczących:

 • zabytków sztuki, architektury, urbanistyki i archeologii według danych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, konserwatorów miejskich lub powiatowych, katalogów zabytków, ewidencji parków, cmentarzy,
 • miejsc pamięci narodowej według danych Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa (lub odpowiednika),
 • zespołów folklorystycznych i warsztatów twórców ludowych według danych wydziału kultury urzędu wojewódzkiego,

a także materiałów pomocniczych:

 • spisu literatury krajoznawczej dotyczącej inwentaryzowanego terenu,
 • map w skali od 1:100 000 do 1:10 000 (w przypadku inwentaryzowania gminy dogodne są mapy w skali 1:25 000 lub 1:10 000, dla potrzeb inwentaryzacji większych miast wystarczy skalowany plan miasta lub mapa w skali l:5000).

Skompletowanie materiałów źródłowych oraz uzupełnienie i wzbogacenie ich wiadomościami zaczerpniętymi z literatury dotyczącej całego kraju (zamieszczonej w załączniku l) oraz literatury regionalnej pozwoli zorientować się w tematyce.

Materiały źródłowe oraz mapy należy rozdzielić według istniejących w obrębie inwentaryzowanego województwa jednostek administracyjnych (miasta, gminy), a następnie przekazać grupom inwentaryzacyjnym przed ich wyruszeniem w teren. Niedopuszczalne jest rozpoczęcie penetracji terenowej bez przygotowania materiałów źródłowych.

Grupy inwentaryzacyjne po zapoznaniu się z materiałami źródłowymi oraz na podstawie map terenu inwentaryzowanego powinny opracować plan penetracji siedlisk ludzkich z uwzględnieniem czasu penetracji, dojazdów oraz ewentualnych noclegów.

5.2. PENETRACJA TERENU

Celem penetracji jest zweryfikowanie wszystkich zebranych informacji źródłowych przez ich konfrontację ze stanem faktycznym na miejscu oraz "odkrywanie" obiektów lub walorów krajoznawczych dotąd nieznanych lub nie zaznaczonych w uprzednio zgromadzonych materiałach źródłowych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi źródłowymi a stanem faktycznym na kartę inwentaryzacyjną nanosi się dane aktualne (lub sporządza notatkę).

Inwentaryzatorzy wyruszający w teren powinni być zaopatrzeni w zaświadczenia wystawione przez właściwy Zarząd Oddziału PTTK, upoważniające do prowadzenia czynności inwentaryzatorskich na określonym terenie i w określonym czasie. Zaleca się, aby te zaświadczenia zostały złożone (i potwierdzone) w odpowiednich Urzędach (Miasta, Gminy). W załączniku 8 pokazujemy przykładowy wzór takiego zaświadczenia.

Inwentaryzatorzy po przybyciu do danej miejscowości powinni porozumieć się z osobami mogącymi udzielić potrzebnych informacji, a zwłaszcza z sołtysem, duchowieństwem, nauczycielami i służbą leśną.


Załącznik Nr 7

PRZYKŁAD ZAŚWIADCZENIA INWENTARYZACYJNEGO

Pilica, dnia .......... 2000 r.

Miejsce na pieczęć Urzędu

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że Ob. ...................................................... leg. się dowodem osobistym nr .... ........................... wyd. przez ..................................... reprezentujący Oddział PTTK .......................... przeprowadza inwentaryzację krajoznawczą Gminy (nazwa).

 

Uprasza się instytucje państwowe i spółdzielcze, duchowieństwo i osoby prywatne o udzielenie pomocy i przekazanie informacji dotyczących:

 • historii miejscowości wchodzących w skład gminy,
 • środowiska przyrodniczego,
 • zabytków świeckich i kościelnych,
 • kultury ludowej,
 • miejsc pamięci narodowej,
 • zabytków techniki,
 • innych ciekawostek związanych z inwentaryzowanym terenem.

Prosi się także o umożliwienie wykonania dokumentacji fotograficznej inwentaryzowanych obiektów (w tym zabytkowych wnętrz mieszkalnych i sakralnych) zgodnie z obowiązującą Ustawą o Tajemnicy Państwowej i Służbowej.

 

 

NACZELNIK GMINY

Pieczęć i podpis

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.