PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

newsletter
strzalka V Kongres Krajoznawstwa - strona główna
strzalka Relacja z Kongresu - opracowała Anna Becker-Kulińska
strzalka Rezolucja
strzalka Przesłanie

V Kongres Krajoznawstwa Polskiego

reklama
reklama

V Kongres Krajoznawstwa Polskiego - przebieg

plakatOrganizatorem V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego był Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Towarzystwa Miłośników Gniezna.


Sponsorzy strategiczni Kongresu to:

 • Bank Handlowy w Warszawie SA - który również sponsorował wydanie na Kongres "Kanonu Krajoznawczego Polski"
 • Telekomunikacja Polska S.A.
 • Wielkopolski Zakład Gazowniczy.

Pozostali sponsorzy:

 • Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu,
 • Kawa & Herbata "Astra"
 • "Lech" Browary Wielkopolski SA.

Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Aleksander Kwaśniewski


Komitet Honorowy:

 • Stefan Mikołajczak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego - przewodniczący,
 • Mirosław Handke - Minister Edukacji Narodowej,
 • Stefan Jurga - Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Leszek Kuźnicki - Przewodniczący Komitetu Prognoz PAN "Polska 2000 Plus",
 • Jacek Marciniak - Starosta Gnieźnieński,
 • Henryk Muszyński - Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński,
 • Kszysztof Pajewski - Komendant Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej
  im. S. Czarnieckiego w Poznaniu,
 • Paweł Rzepka - Prezes Telekomunikacji Polskiej,
 • Cezary Stypułkowski - Prezes Banku Handlowego,
 • Tadeusz Syryjczyk - Minister Transportu i Gospodarki Morskiej,
 • Stanisław Szołkowski - Dyrektor Wielkopolskiego Zakładu Gazowniczego w Poznaniu,
 • Tadeusz Tomaszewski - Przewodniczący Sejmowej Komisji
  Kultury Fizycznej i Turystyki,
 • Bagdan Trepiński - Prezydent Gniezna,
 • Gwidon Wójcik - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • Janusz Zdebski - Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Przed Kongresem nastąpiły zmiany na stanowiskach Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, nie spowodowały one zmiany składu Komitetu Honorowego. Na Kongres zaproszono Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Gospodarki, ponieważ do tego resortu przeniesiono zagadnienia związane z turystyką.


Kongres obradował w Gnieźnie w dniach 8 - 10 września 2000 roku.

Dla jego uczestników zorganizowano 7 września wycieczki na 5 trasach Szlaku Piastowskiego, uczestniczyło w nich 246 osób - 101 na trasie "Kórnik" (Poznań - Wielkopolski Park Narodowy, jez. Góreckie, Muzeum Parku - Rogalin - Kórnik - Giecz - Czerniejewo - Gniezno), 34 na trasie "Giecz"(Poznań - Swarzędz - Giecz - Września - Grzybowo, grodzisko z X w. - Powidz, lotnisko - Gniezno), 33 na trasie "Lednica" (Poznań, Ostrów Tumski - Pobiedziska, skansen miniatur - Lednica - Gniezno), 50 na trasie "Kruszwica"(Gniezno - Trzemeszno - Mogilno - Strzelno - Kruszwica - Gniezno) i 28 na trasie "Biskupin" (Gniezno - Biskupin - Wenecja - Żnin - Gniezno. Wycieczki prowadzili członkowie Koła Przewodników PTTK z Poznania. Przewodnicy z Gniezna pokazywali swe miasto 8 września przed południem.

W obradach Kongresu uczestniczyło 587 osób, w tym 43 z woj dolnośląskiego, 27 z kujawsko-pomorskiego, 25 z lubelskiego, 5 z lubuskiego, 28 z łódzkiego, 44 z małopolskiego, 146 z mazowieckiego, 14 z opolskiego, 17 z podkarpackiego, 13 z podlaskiego, 34 z pomorskiego, 35 ze śląskiego, 17 ze świętokrzyskiego, 22 z warmińsko-mazurskiego, 81 z wielkopolskiego, 25 z zachodniopomorskiego. Wraz z gośćmi i organizatorami w Kongresie uczestniczyło 650 osób.

Wśród uczestników Kongresu najliczniejszą grupę stanowili działacze PTTK reprezentujący kadrę programową Towarzystwa - wybitni regionaliści, publicyści, opiekunowie SKKT PTTK, przedstawiciele władz naczelnych Towarzystwa, przewodniczący i członkowie 22 komisji społecznych ZG PTTK, kierownicy regionalnych pracowni krajoznawczych PTTK oraz regionalnych muzeów PTTK, jak również młodzi krajoznawcy - laureaci konkursu "Poznajemy Ojcowiznę".

Gościliśmy organizatorów i współorganizatorów sejmików przedkongresowych, przedstawicieli Krajowej Rady Towarzystw Regionalnych, Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej, pracowników wyższych uczelni i szkół kształcących kadry dla turystyki na poziomie magisterskim oraz licencjackim. Liczną grupę stanowili nauczyciele - oddani działacze naszego Towarzystwa jak również jego sympatycy "nauczyciele kraju ojczystego" przygotowujący młodzież do udziału w konkursach i turniejach turystyczno-krajoznawczych, wychowujących finalistów i laureatów Olimpiady Geograficznej, prowadzących młodzież na turystyczne szlaki. W porozumieniu z "Wspólnotą Polską" na Kongres zaproszeni zostali nasi rodacy mieszkający na Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Białorusi, Czechach i Mołdawii.

W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz administracyjnych województwa wielkopolskiego i Gniezna, prezesi współpracujących z PTTK zagranicznych organizacji turystycznych, przedstawiciele prasy, radia i telewizji - łącznie około 60 osób.

Obrady toczyły się w auli i salach Liceum Ogólnokształcącego im Bolesława Chrobrego oraz salach Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.


Uroczyste rozpoczęcie obrad Kongresu nastąpiło 8 września 2000 r. o godz. 14.00. Po wprowadzeniu sztandaru Zarządu Głównego PTTK uczestnicy odśpiewali Hymn Narodowy. Jako pierwszy zebranych powitał marszałek Województwa Wielkopolskiego, przewodniczący Komitetu Honorowego Stefan Mikołajczak. Obrady plenarne otworzył prezes ZG PTTK Janusz Zdebski, dziękując władzom Gniezna i Wielkopolski oraz sponsorom za życzliwość i pomoc, dzięki której zorganizowano Kongres. Powitał gości - minister Barbarę Labudę, Gwidona Wójcika - prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, Roberta Kępińskiego - dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Gospodarki, Czesława Jermanowskiego - wiceprezesa Telewizji Polskiej, Jana Havelkę - prezesa EWV oraz Klubu Czeskich Turystów, Stefana Keselbauera - prezesa Klubu Słowackich Turystów, ks. Biskupa Stanisława Gondeckiego, Pawła Rzepkę - prezesa Telekomunikacji Polskiej, Antoniego Salę - wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie, Stanisława Szołkowskiego - dyrektora Wielkopolskiego Zakładu Gazowniczego, przedstawicieli ministerstw, organizacji i stowarzyszeń, referentów oraz uczestników Kongresu.

Minister Barbara Labuda odczytała list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego skierowany do uczestników i organizatorów V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego. Gwidon Wójcik w swym wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie PTTK w rozwoju turystyki w Polsce. Następnie głos zabrali Jan Havelka i Stefan Keselbauer. Adam Chyżewski odczytał list Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego skierowany na ręce prezesa ZG PTTK, list Ministra Gospodarki podpisany z up. przez podsekretarza stanu Tadeusza Donocika oraz życzenia owocnych obrad nadesłane przez BTS - Bułgarski Związek Turystyczny i Lajosa Thuroczy - honorowego prezydenta Węgierskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody, a także posła na Sejm RP Tadeusza Syryjczyka - byłego wiceprezesa ZG PTTK. Na salę obrad przybył Wojewoda Wielkopolski Stanisław Tamm - w swym wystąpieniu nawiązał do pierwszego Kongresu Krajoznawczego, który w 1929 r. został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Poznaniu. Przed przerwą o głos poprosił Kazimierz Dąbrowski ze Lwowa, podziękował za zaproszenie, przekazał pozdrowienia i upominki - na ręce Prezesa ZG PTTK - album ze zdjęciami z cmentarza Łyczakowskiego, a na ręce Wojewody herb Lwowa. Tę część obrad plenarnych zakończył Włodzimierz Łęcki, zapraszając do obejrzenia wystaw i odwiedzenia stoisk oraz informując o dodatkowym punkcie programu - odsłonięciu tablicy pamiątkowej V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego na historycznym rynku Gniezna.

Po przerwie obrady prowadził Adam Chyżewski, który odczytał list przesłane przez Ministra Edukacji Narodowej prof. dr hab. inż. Edmunda Wittbrodta, Referaty programowe wygłosili:

 • prof. dr hab. Henryk Samsonowicz - "Polska na mapie kultury europejskiej"
 • prof. dr hab. Zofia Kurnatowska - "Gniezno i Ziemia Gnieźnieńska w początkach państwa polskiego"
 • prof. dr hab. Krzysztof Mazurski - "Regionalizm we współczesnym świecie"

Pierwszy dzień obrad zakończył Adam Chyżewski, przekazując komunikaty organizacyjne.

Po kolacji uczestnicy Kongresu wzięli udział w uroczystości wmurowania na rynku gnieźnieńskim tablicy upamiętniającej zorganizowanie przez PTTK w roku 2000 w Gnieźnie V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego oraz w imprezie rycerskiej pod Katedrą, która była kulminacyjnym punktem zorganizowanego, z inicjatywy Zygmunta Kwiatkowskiego - prezesa Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu, w dniach 7 - 9 września br., "Zjazdu Gnieźnieńskiego Rycerstwa Polskiego".


9 września - sobota

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się obradami plenarnymi, które prowadził Adam Chyżewski. Po komunikatach organizacyjnych przekazanych przez Włodzimierza Łęckiego, referaty wygłosili:

 • prof. dr hab. Gerard Labuda - "Natura-kultura we wzajemnym stosunku w aspekcie historycznym - symbioza czy opozycja".
 • Prof. dr hab. Leszek Kuźnicki - "Polska XXI wieku - z czym wkraczamy, do czego zdążamy".

Wprowadzenia do pracy w zespołach dokonał Adam Chyżewski.

Uczestnicy Kongresu oraz zaproszeni goście spotkali się w auli o godz. 15.00 na uroczystość wręczenia premierowi Brandenburgii Manfredowi Stolpe nagrody im. Leopolda Kronenberga. Premiera powitał prezes Janusz Zdebski, wręczając mu pamiątkowy medal Kongresu. O zasługach Manfreda Stolpe dla współpracy Brandenburgii z Wielkopolską poinformował Włodzimierz Łęcki. Prowadzący spotkanie Adam Chyżewski poinformował o przyznaniu nagrody, którą w imieniu Fundacji Banku Handlowego im L. Kronenberga wręczyli Sergiusz Najar i Henryk Przybylski. Premier M. Stolpe wygłosił okolicznościowe przemówienie. Na zakończenie uroczystości otrzymał kwiaty.

Zespoły obradowały w godz. 10 - 13.30, a następnie 15.40 - 18.00.

Zespół I "Krajoznawstwo jako wartość" obradował pod przewodnictwem prof. dr hab. Janusza Sondla. Prof. Janusz Bogdanowski nie mógł przyjechać do Gniezna. Referaty wygłosili:

 • prof. dr hab. Kazimierz Denek - "Ojczyzna. Naczelna wartość krajoznawstwa"
 • prof. dr hab. Andrzej Tomaszewski - Tożsamość narodowa w dzisiejszym świecie"
 • dr Franciszek Midura odczytał referat przesłany przez prof. dr hab. Janusza Bogdanowskiego
 • prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska - "Człowiek, Natura - Tożsamość".

W obradach uczestniczyło 61 osób, w dyskusji udziało wzięło 12 osób. Komisja wnioskowa pracowała w składzie: Wanda Skowron, Edward Wieczorek, Grażyna Orłowska-Rybicka. Do Komisji wpłynęły wnioski od 10 osób.

Zespół II "Wkład Polski do kultury europejskiej" obradował pod przewodnictwem prof. dr hab. Krzysztofa Przecławskiego. Referaty wygłosili:

 • prof. dr hab. Krzysztof Przecławski - "Polska jako teren przenikania kultur
  - rola turystyki"
 • prof. dr hab. Andrzej Tomczak - "Rzeczypospolita - fenomen w Europie XVI i XVII wieku"
 • prof. dr hab. Romuald Olaczek - Przyroda polska jako składnik dziedzictwa naturalnego Europy"
 • prof. dr hab. Zbigniew Wójcik - "Wkład Polaków w rozwój nauki i techniki XIX i XX wieku"

W obradach uczestniczyło 80 osób. W dyskusji udział wzięło 21 osób. Komisja wnioskowa pracowała w składzie: Tadeusz Sobieszek, Krzysztof Wolfram, Barbara Kalinowska. Do Komisji złożono 13 wniosków.

Zespół III "Źródła tożsamości narodowej" obradował pod przewodnictwem prof. dr hab. Adama Dobrońskiego, któremu przewodnictwo przekazał prof. dr hab. Tadeusz Polak, kierujący pracami przygotowawczymi do marca 2000 roku. Referaty wygłosili:

 • prof. dr hab. Tadeusz Polak - "Dziedzictwo kulturowe źródłem tożsamości narodowej"
 • prof. dr hab. Adam Dobroński - "Wkład regionów w dzieło narodowe polskie"
 • prof. dr hab. Antoni Jackowski - "Polskie pielgrzymowanie"
 • prof. dr hab. Zdzisław Ryn - "Polacy na obczyźnie. Źródła tożsamości i patriotyzmu"
 • dr Marian Czyżewski zreferował wnioski przesłane przez organizatorów sejmików przedkongresowych.

W pracy zespołu uczestniczyło 83 osoby. W dyskusji zabrało głos 13 osób. Komisja wnioskowa pracowała w składzie: Pola Kuleczka, Małgorzata Pawłowska, Zbigniew Fałtynowicz. Do Komisji złożono 22 wnioski.

Zespół IV "Społeczna rola krajoznawstwa" obradował pod przewodnictwem dr Włodzimierza Łęckiego. Referaty wygłosili:

 • mgr Andrzej Wasilewski - "Krajoznawstwo w PTT, PTK i PTTK"
 • dr Włodzimierz Łęcki - "Krajoznawstwo polskie na przełomie XX i XXI wieku"
 • mgr Andrzej Gordon - "Wychowanie przez krajoznawstwo"
 • mgr Edward Kudelski - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w roku jubileuszu 50-lecia".

W pracy zespołu uczestniczyło 186 osób. W dyskusji udział wzięło 14 osób. Powołano komisję wnioskową w składzie: Robert Respondowski, Ryszard Wrzosek, Jerzy Szociński, Andrzej Gumowski. Do Komisji wpłynęło 17 wniosków.


W godzinach wieczornych uczestnicy Kongresu byli gośćmi Marszałka Województwa Wielkopolskiego na Ostrowie Lednickim. Spotkanie z historią obejmowało zwiedzenie z przewodnikami obiektów, okolicznościowe wystąpienia, widowisko teatralne "Uczta Bolesława Chrobrego", udział w uczcie oraz pokaz ogni sztucznych.10 września - niedziela

Uczestnicy Kongresu wzięli udział w uroczystej mszy św. sprawowanej w Archikatedrze Gnieźnieńskiej i wysłuchali homilii wygłoszonej przez księdza arcybiskupa Henryka Muszyńskiego.

Obrady plenarne rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru ZG PTTK i odegraniem Hymnu Gniezna, następnie głos zabrał prezydent Gniezna Bogdan Trepiński, dziękując za wybór Gniezna na miejsce obrad Kongresu i informując o roli jaką to miasto odegrało w historii Polski od początków tworzenia polskiej państwowości po rok dwutysięczny. Kolejnym punktem programu było wręczenie Odznaki Krajoznawczej z Szafirem. Ustanowioną w nowej wersji regulaminowej w roku 1993 roku Odznakę Krajoznawczą Polski zdobywa corocznie ponad tysiąc osób. Najwyższy stopień tej odznaki zdobyły trzy osoby - Michał Romanowski i Mirosław Małecki ze Szczecina oraz Danuta Boguszewska z Zawiercia. Osoby te zwiedziły wszystkie obiekty opisane w "Kanonie Krajoznawczym Polski". Uroczystości wręczenia dokonał przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK Włodzimierz Łęcki.

Prezes Janusz Zdebski wręczył Złotą Honorową Odznakę PTTK Lechowi Drożdżyńskiemu w uznaniu wieloletnich zasług dla Towarzystwa oraz ogromu pracy włożonej w przygotowanie Kongresu. Włodzimierz Łęcki wręczył medal Kongresu wójtowi gminy Łubowo panu Andrzejowi Łozowskiemu - gospodarzowi Ostrowa Lednickiego.

Sprawozdania z obrad zespołów złożyli: prof. dr hab. Janusz Sondel , prof. dr hab. Krzysztof Przecławski, prof. dr hab. Adam Dobroński i dr Włodzimierz Łęcki.

Adam Chyżewski poinformował zebranych o pracach redakcyjnych nad projektami dokumentów końcowych Kongresu - Przesłania i Rezolucji oraz odczytał tekst uwzględniający uwagi i propozycje zgłoszone w czasie dyskusji w zespołach. Włodzimierz Łęcki zaprotestował przeciwko pozostawieniu w Rezolucji pojęcia "światoznawstwo".

Po wymianie poglądów przegłosowano wniosek formalny dotyczący odnośnego zdania. Zapadła decyzja o skreśleniu sformułowania z tekstu Rezolucji. Po przyjęciu powyższej poprawki tekst Przesłania oraz Rezolucji programowej V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego "Krajoznawstwo źródłem tożsamości narodowej" został przyjęty.

Adam Chyżewski podziękował Komitetowi Naukowemu Kongresu, zespołowi redagującemu dokumenty końcowe oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie naukowe Kongresu, a także osobom nadzorującym nocne powielenie Przesłania i Rezolucji.

Prezes Janusz Zdebski podsumował obrady V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego i podziękował za jego zorganizowanie. Na zakończenie wręczono kwiaty prezes Oddziału Gnieźnieńskiego kol. Kazimierze Helmin, wiceprezesowi tego oddziału Bogusławowi Rzyskiemu, Renacie Dehr z Oddziału Poznańskiego odpowiedzialnej za recepcję uczestników oraz Lechowi Drożdżyńskiemu - zastępcy przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego, kwiaty otrzymał również gospodarz Kongresu kol. Włodzimierz Łęcki. Odegrano Hymn Narodowy i wyprowadzono sztandar Zarządu Głównego PTTK. Kongres dobiegł końca.


Do Zarządu Głównego PTTK napłynęły listy od osób nie mogących uczestniczyć w Kongresie. Nadesłali je: członek Komitetu Honorowego, poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, wiceprezes Zarządu Polskiego Radia Stanisław Kolbusz, Generalny Konserwator Zabytków dr Marek Rubnikowicz, Rektor Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach prof. dr hab. Adam Massalski. List gratulacyjny przesłał z-ca Redaktora Naczelnego "Travel Trade Gazette Poland" Jan Paweł Piotrowski.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.