PTTK

g堯wna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

drogowskaz
drogowskaz
drogowskaz
drogowskaz
english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Czy chodzisz?
do szko造 podstawowej lub gimnazjum
do liceum, szko造 鈔edniej
do szko造 wy窺zej
na kursy dokszta販aj帷e
do przedszkola z wnuczk/wnuczkiem
nigdzie nie chodz uczy si

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Du瞠j Rodziny

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Bezpieczne szlaki

newsletter

Członkostwo w PTTK

»» RABATY DLA CZŁONK紟 PTTK

 

reklama
reklama

Zgłoś się do najbliższego Oddziału PTTK! Um闚 się na spotkanie i przyjdź do nas z dokumentem tożsamości, dwiema fotografiami i pieniędzmi na składkę oraz wpisowe, przygotuj dane do wypełnienia deklaracji".

zdj璚ie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest stowarzyszeniem skupiającym turyst闚, kt鏎zy zrzeszają się w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz sw鎩 czas, siły i umiejętność poświęcają pracy społecznej w Towarzystwie. W Towarzystwie zrzeszonych jest około 60 tysięcy członk闚 zwyczajnych PTTK opłacających regularnie składkę członkowską.

Jak zapisać się do PTTK?

W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK oraz z "Kartą praw i obowiązk闚 członka PTTK". Potem należy odnaleźć oddział PTTK, kt鏎y najbardziej odpowiada naszym zainteresowaniom turystycznym (pom鏂 Ci w tym może nasz spis). Może być to oddział środowiskowy (akademicki, przewodnicki, przy danym zakładzie itp.) bądź terenowy (w naszym mieście, dzielnicy itp.). Następnie trzeba udać się do siedziby tego oddziału, aby opłacić składkę. Pamietać należy, że duża część oddział闚 spotyka się tylko w określone dni tygodnia i najczęściej popołudniami.

Przy sobie powinieneś mieć dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30x40 mm oraz got闚kę na składkę członkowską i wpisowe. W oddziale koledzy mogą zaproponować przynależność do określonego koła bądź klubu - warto się ich poradzić i wybrać koło/klub najbardziej nam odpowiadający. Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wypisaniu przez koleg闚 z oddziału legitymacji staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.


Kto może być członkiem PTTK?

Szczegłowo określa to art. 12 Statutu PTTK.

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

 1. obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
 2. niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK - jednostkach organizacyjnych oddział闚 PTTK.

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członk闚 przez zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.


Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?

Prawa członk闚 PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
 3. brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiekt闚 i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Gł闚ny;
 4. nosić odznakę organizacyjną PTTK.

Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK zgodnie z Uchwałą Zarządu Gł闚nego nr 109/XV/2003 w sprawie rabatu handlowego PTTK. Listę obiekt闚, kt鏎e udzielają rabat闚 na podstawie legitymacji PTTK znajdziesz tutaj.
Ponadto wszyscy członkowie PTTK są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW). Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.


Jakie będę miał obowiązki jako członek PTTK?

Obowiązki członk闚 reguluje art. 14 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulamin闚 i uchwał władz PTTK;
 2. uczestniczyć w działalności PTTK;
 3. reprezentować godnie imię turysty polskiego;
 4. regularnie opłacać składkę członkowską.

Szczegłowo prawa i obowiązki członka PTTK na podstawie art. 15 Statutu PTTK określa "Karta praw i obowiązk闚 członka PTTK" stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Gł闚nego PTTK nr 164/XIV/2001 z dnia 23 czerwca 2001 roku.


Kto ustala wysokość składki i ile ona wynosi?

Wysokość podstawowej rocznej składki PTTK uchwala Zarząd Gł闚ny PTTK na podstawie art. 30 pkt 2 ust. 2 Statutu PTTK.

Wysokość składki i wpisowego w bieżącym regulują udpowiednie uchwały Zarządu Głównego i zarządzenia Sekretarza Generalnego ZG PTTK.

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.


zdj璚ie SERWISY:
SZLAKI
ODDZIAΧ
OBIEKTY
GO列INIEC
zdj璚ie NA SKR紘Y:
KONTAKT
WST· DO PTTK
ODZNAKI PTTK
RABATY PTTK
PARAGRAFY
IMPREZY

reklama
reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze   © Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.