PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Z prac Zarządu Głównego PTTK

reklama
reklama

W dniach 01-02 września 2006 roku odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym:
1. Zatwierdzono wzorcowy regulamin Zarządu Oddziału PTTK oraz  wzorcowy
regulamin Zarządu Koła/Klubu PTTK ( regulaminy wkrótce będą dostępne w
formie pdf na naszych stronach www).
2. Przyjęto informacje o działaniach promocyjnych podejmowanych przez PTTK. Zadaniem najważniejszym w 2006 roku jest podporządkowanie wszystkich działań promocyjnych Towarzystwa obchodom 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
- ukazał się folder "Znakowane szlaki Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego", który w przyszłym tygodniu trafi do oddziałów i obiektów PTTK,
- trwają przygotowania do Międzynarodowych Targów Turystycznych TOUR Salon w Poznaniu i podsumowania IV edycji Konkursu na Najciekawszy produkt turystyczny PTTK,
- współpraca z Polską Organizacją Turystyczną- plany wydawnicze na 2007 rok przewidują wydanie : Katalogu bazy PTTK na CD, Kanonu Krajoznawczego Polski(wydanie III poprawione) oraz wydawnictw: Najciekawsze szlaki rowerowe i kajakowe w Polsce.
3. Omówiono system kształcenia w PTTK.
Powołano Zespół ds. szkolenia PTTK, który do końca listopada 2006 r. określi ramowe zasady szkolenia PTTK. Przygotuje  propozycje kształcenia i dokształcania kadry zawodowej PTTK. Założono podstawowe cele działalności szkoleniowej PTTK:
- przygotowanie wolontariuszy PTTK do realizacji zadań PTTK,a także  kadry szkolącej wolontariuszy PTTK,
- przygotowanie kadr do zarządzania jednostką organizacyjną PTTK,
-  szkolenie osób pełniących funkcje z wyboru w strukturach PTTK oraz  kadry zawodowej PTTK,
- uzyskanie ustawowej ochrony uprawnień PTTK.
4. Przyjęto informacje o pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez PTTK.
Najbliższe trzy miesiące to czas na możliwie najlepsze przygotowanie się do sięgania po środki dlatego należy korzystać ze szkoleń oferowanych na rynku, przeanalizować czy nasze jednostki są zainteresowane i w jakim zakresie aby sięgać po środki zewnętrzne, bądź być ich beneficjentem czy też partnerem w lokalnym, ponadregionalnych i krajowych  projektach.
W przyszłym tygodniu do wszystkich oddziałów i wojewódzkich porozumień zostanie skierowane pisma oraz ankieta w tej sprawie. Pozwoli to na zinwentaryzowanie stanu spraw w Towarzystwie. Obszerne informacje na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych znajdują się na  stronach www.pttk.pl/zycie/fundusze/.
5. Zapoznano się z wynikami spółek PTTK po II kwartale 2006 roku.
Przyjęto informacje na temat odbytych posiedzeń zwyczajnych zgromadzeń wspólników Spółek z udziałem kapitału PTTK.
6. Przyjęto informacje o przygotowaniach PTTK do udziału w EURORANDO 2006, którego podsumowanie odbędzie się w dniach 6-10 września 2006 roku w Budziejowicach (Czechy).Nasze Towarzystwo reprezentować  tam będą laureaci Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. W imieniu młodzieży głos na tym międzynarodowych forum (  reprezentacja 25 państw będących  członkami EWV) zabierze Piotr Niewiadomski -przedstawiciel Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK-temat wystąpienia "Młodzież w PTTK".
7.Przyjęto informacje na temat przygotowań do realizacji Uchwały XVI Walnego Zjazdu PTTK w sprawie szlaków turystycznych.
Zapoznano się z  koncepcją  obchodu Roku Szlaków PTTK w 2007 roku, w jej
ramach planuje się m.in. :
- sympozjum Komisji Turystyki Górskiej na temat znakowania szlaków,
- ogólnopolskie spotkanie na szlakach,
- monitoring szlaków turystycznych wytyczonych przez PTTK,
- przeprowadzenie badań nad dostępnością szlaków,
Zespół ds. Szlaków PTTK pracuje nad spójnym systemem znakowania w PTTK, a także koncepcja centralnej kartoteki szlaków PTTK.
8. Przyjęto informacje o działalności Okręgowego Zespołu Gospodarki Turystycznej PTTK w Krakowie i zamierzeniach zespołu na najbliższe lata.
9.Zatwierdzono tematykę posiedzeń Zarządu do końca 2006 roku.
10. W sprawach różnych omówiono:
- ogólnopolskie przedsięwzięcia PTTK zrealizowane od ostatniego posiedzenia ZG PTTK  m.in.  XXXVI Centralny Zlot Aktywu Krajoznawczego PTTK-Kalisz 2006, XLVI  Międzynarodowy Spływ Kajakowy Drwęca-Wisła, I Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę i inne.
- omówiono spotkanie władz PTTK z kierownictwem Polskiej Organizacji Turystycznej,
- planowaną  Ogólnopolską  Konferencję dla wizytatorów Kuratoriów Oświaty oraz dyrektorów szkół , która tematem będzie "Rola zajęć pozalekcyjnych w rozbudzani zainteresowań krajoznawczo-turystycznych   i zagospodarowaniu czasu wolnego uczniów- propozycje organizacji pozarządowych".
Konferencja jest organizowana w dniach 21-23 listopada 2006 roku przez
ZG PTTK  na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- kalendarz imprez centralnych i spotkań PTTK / jest pełna informacja na
stronie,
-  stan przygotowań do centralnych  obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, które odbędą się w dniach 20-21 października 2006 roku w Warszawie.


Opracowała: Jolanta Śledzińska
Warszawa, 2006.09.04

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.