PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Regulamin
przyznawania DYPLOMU HONOROWEGO
Komisji Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy
Zarządu Głównego P T T K

reklama
reklama

1. Komisja Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy ZG PTTK, w uznaniu zasług dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w środowiskach: miejsca zamieszkania i zakładów pracy u s t a n a w i a DYPLOM HONOROWY

2. Dyplom Honorowy przyznawany jest:

 • działaczom PTTK wszystkich szczebli,
 • jednostkom organizacyjnym PTTK,
 • instytucjom i osobom wspierającym działalność turystyczną w miejscu zamieszkania i zakładach pracy, nie będącym członkiem Towarzystwa,

3. Z wnioskami o przyznanie Dyplomu Honorowego mogą występować : koła zakładowe, osiedlowe, kluby na prawach kół, oddziały zakładowe i osiedlowe oraz oddziały miejskie- terenowe PTTK, instytucje i organizacje społeczne.

4. Ustala się następujące kryteria przyznawania Dyplomu Honorowego:

A/ dla indywidualnych działaczy- członków PTTK

 • za wybitne osiągnięcia w utrzymaniu i rozwoju turystyki w zakładach pracy lub osiedlach mieszkaniowych,
 • za organizację imprez turystyki kwalifikowanej dla pracowników zakładu pracy i ich rodzin oraz mieszkańców osiedli,
 • za propagowanie turystyki i krajoznawstwa w tych środowiskach,
 • za aktywny i twórczy udział w organizacji przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych przez okres minimum 5 lat,

B/ dla jednostek PTTK - koła, kluby, oddziały:

 • za aktywne wspieranie działalności, wspólne kierunki działania zmierzające do uatrakcyjnienia działalności turystyczno-krajoznawczej w zakładach pracy i miejscu zamieszkania przez minimum 5 lat.

C/ dla instytucji i osób nie będących członkami PTTK:

 • za tworzenie warunków sprzyjających działalności PTTK wśród pracowników, ich rodzin i mieszkańców,
 • za pomoc materialną umożliwiającą organizację ruchu turystycznego w obu środowiskach. Wnioski powinny posiadać konkretne uzasadnienie i być zaopiniowane przez Prezydium Zarządu Oddziału.

7. Wnioski o wyróżnienie Dyplomem Honorowym powinny być składane do Komisji Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy ZG PTTK co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ich wręczenia. Wyróżnienia powinny być wręczane z okazji:

 • Jubileuszu działalności jednostek organizacyjnych PTTK,
 • Światowego Dnia Turystyki,
 • Innych znaczących wydarzeń w życiu koła, klubu, oddziału.

8. Wręczenie wyróżnień powinno mieć charakter uroczysty i odbywać się przy udziale aktywu danej jednostki organizacyjnej PTTK.

9. Dyplom Honorowy przyznaje Komisja Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy ZG PTTK.

10. Prawo wręczania Dyplomu Honorowego mają:

 • członkowie ZG PTTK,
 • członkowie Komisji Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy
 • osoby upoważnione przez Komisję Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy ZG PTTK,
 • Niniejszy regulamin wraz z wnioskiem obowiązuje od dnia 24. 01. 2003 r.
 • Uchyla się dotychczasowy regulamin przyznawania Medalu i Dyplomu Komisji z 28 maja 1999 r.
 • Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Komisji Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy ZG PTTK,

11. Wnioski należy kierować na adres:

Zarząd Główny PTTK ul. Senatorska 11 00-075 Warszawa
Komisja Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy.

12. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.