PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

REGULAMIN PRZODOWNIKA TURYSTYKI KOLARSKIEJ

reklama
reklama

§ 1

W celu upowszechnienia turystyki kolarskiej i krajoznawstwa Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK powołuje, na wniosek oddziałowych komisji turystyki kolarskiej lub własny, przodowników turystyki kolarskiej.

I Powoływanie przodowników

§ 2

1. Przodownicy turystyki kolarskiej powoływani są spośród doświadczonych turystów kolarzy spełniających następujące wymagania:

 1. posiadają pełne prawa obywatelskie,
 2. są członkami PTTK nie krócej niż trzy lata,
 3. posiadają kolarską odznakę turystyczną (KOT) w stopniu srebrnym,
 4. zdali egzamin na przodownika turystyki kolarskiej.

2. Komisja turystyki Kolarskiej ZG PTTK może na wniosek oddziałowej komisji turystyki kolarskiej lub własny, nadać tytuł przodownika bez egzaminu czynnym i doświadczonym działaczom turystyki kolarskiej.

 1. młodzieżowy przodownik - przyznawany kandydatom w wieku 16-18 lat spełniającym warunki określone w §2 pkt. 1 lit. B, c, d,
 2. przodownik - przyznawany kandydatom spełniającym warunki określone w § 2 pkt. 1 lit. a, b, c, d,
 3. przodownik nie podlegający dalszej weryfikacji - przyznawany na wniosek oddziałowych komisji turystyki kolarskiej przez Komisję Turystyki Kolarskiej ZG PTTK przodownikom o bardzo aktywnej działalności przodownickiej w okresie minimum 10 lat,
 4. honorowy przodownik - przyznawany na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK przez Krajową Naradę Aktywu Kolarskiego PTTK przodownikom o bardzo aktywnej działalności w okresie minimum 20 lat.

4. Obowiązki i uprawnienia młodzieżowego przodownika są takie same jak przodownika z pominięciem tych, których wypełnianie wymaga pełnych praw obywatelskich. Po ukończeniu 18 lat młodzieżowy przodownik uzyskuje pełne uprawnienia przodownika.

II Obowiązki przodownika

§ 3

Przodownicy mają obowiązek współdziałania w realizacji celów PTTK, a w szczególności :

 • organizowania i prowadzenia imprez kolarskich (wycieczek, rajdów, zlotów),
 • uczestniczyć w innych imprezach turystycznych i krajoznawczych organizowanych przez PTTK,
 • uczestniczenia w działalności organizacyjnej i szkoleniowej w dziedzinie turystyki kolarskiej,
 • upowszechniać krajoznawstwo, znajomość ochrony przyrody i zabytków,
 • propagować turystyczne odznaki kolarskie PTTK,
 • udzielać pomocy i porad w miejscu działania i na turystycznym szlaku.

III Uprawnienia przodownika

§ 4

1. Przodownicy turystyki kolarskiej otrzymują legitymacje wystawione przez Komisję Turystyki Kolarskiej ZG PTTK ze wskazaniem terminu ważności. Weryfikacji przodowników i przedłużania ważności legitymacji dokonują oddziałowe komisje (kluby z uprawnieniami komisji) lub za ich zgodą regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej. W oddziałach, w których nie ma oddziałowej komisji, weryfikacji i przedłużenia ważności legitymacji dokonują zarządy oddziałów lub za ich zgodą rady regionalne. Weryfikację przodowników przeprowadza się co dwa lata według zasad określonych w instrukcji KTKol. ZG PTTK.

2. Odznaka przodownika turystyki kolarskiej jest metalowa, emaliowana, biała w kształcie koła rowerowego z czarnym napisem "Przodownik Turystyki Kolarskiej PTTK" w zielonym tle. Przodownicy honorowi posiadają odznakę z wewnętrznym kołem z napisem PTTK w kolorze złotym.

3. Przodownik posiada prawo potwierdzania wszystkich przejazdów, w których uczestniczył. Ma także prawo potwierdzania tych przejazdów, w których nie brał udziału o ile nie ma wątpliwości, że zapis jest zgodny z rzeczywistością. Potwierdzenie zawiera zapis i numer legitymacji przodownika. Własne przejazdy przodownik może potwierdzać sam. Powyższe uprawnienia nie dotyczą odznak:

 • Małego i Dużego Rajdu Dookoła Polski
 • Rajdu Szlakami Zamków w Polsce

4. Uprawnienia przodownika są ważne na terenie całej Polski

§ 5

Przodownicy działają w klubach i kołach (sekcjach) PTTK. Za właściwe wykorzystanie przodowników w działalności PTTK odpowiedzialne są macierzyste jednostki organizacyjne.

IV Postanowienia końcowe

§ 6

Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK, na wniosek właściwej oddziałowej komisji turystyki kolarskiej lub własny, może pozbawić tytułu przodownika w przypadku zachowania niegodnego przodownika lub działania na szkodę PTTK.

§ 7

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

§ 8

Niniejszy regulamin ważny od dnia 01.01.1991 wraz ze zmianami wprowadzonymi przez KTKol. ZG PTTK w marcu 1994 obowiązuje od dnia 15. kwietnia 1994r.

Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.