PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

REGULAMIN znakarza turystycznych tras i szlaków rowerowych PTTK

reklama
reklama

§ 1

Znakarze turystycznych tras i szlaków rowerowych PTTK są członkami kadry programowej PTTK, powołanymi do prowadzenia prac związanych z wytyczaniem i utrzymaniem turystycznych tras i szlaków rowerowych krajowych i międzynarodowych oraz sprawowania nad nimi opieki.

§ 2

1. Uprawnienia znakarza turystycznych tras i szlaków rowerowych nadaje Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

2. Pozbawienia uprawnień dokonuje Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

§ 3

1. Znakarzem turystycznych tras i szlaków rowerowych może zostać kandydat, który:

  • ukończył 18 lat,
  • jest członkiem PTTK minimum 2 lata,
  • posiada przynajmniej srebrną odznakę KOT,
  • ukończył szkolenie ogólne oraz specjalistyczne zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym z wynikiem pozytywnym,

2. Dopuszcza się możliwość uzyskania uprawnień bez szkolenia specjalistycznego pod warunkiem, że kandydat posiada:

  1. a) uprawnienia znakarza szlaków pieszych i zda egzamin praktyczny oraz przedłoży opracowany przez siebie projekt szlaku rowerowego częściowo przebiegającego po drogach publicznych,
  2. b) uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej, co najmniej 2 letni staż przy znakowaniu szlaków rowerowych oraz zda egzamin teoretyczny i praktyczny.

3. Uprawnienia znakarza są ważne dwa lata. Po tym okresie następuje weryfikacja uprawnień, której dokonuje Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

§ 4

Znakarz ma obowiązek:

1. wykonywania prac znakarskich,

2. przy znakowaniu przestrzegać zasad i postanowień Instrukcji Znakowania Szlaków Turystycznych PTTK oraz postanowień Prawa o Ruchu Drogowym,

3. inicjowania prac związanych z wytyczaniem oraz korektą sieci znakowanych szlaków turystycznych, szczególnie rowerowych,

4. sprawowania opieki nad przydzielonym szlakiem rowerowym,

5. brania czynnego udziału w życiu organizacyjnym macierzystej jednostki PTTK,

6. podnoszenia kwalifikacji.

§ 5

Znakarz ma prawo do:

1. korzystania ze zniżek organizacyjnych PTTK wg "Systemu wyróżnień PTTK",

2. pierwszeństwa w przyjmowaniu na kursy organizowane przez PTTK,

3. noszenia odznaki znakarza,

4. pierwszeństwa przy zgłoszeniach na specjalistyczne imprezy turystyki kwalifikowanej,

5. przedstawiania propozycji korekty znakowanych szlaków,

6. otrzymywania wynagrodzenia za wykonywane prace znakarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Rejestr znakarzy turystycznych tras i szlaków rowerowych prowadzi Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

§ 7

Komisję Egzaminacyjną na uprawnienia znakarza turystycznych tras i szlaków rowerowych powołuje Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK na pisemny wniosek organizatora kursu-szkolenia.

§ 8

Zakres obowiązujących wiadomości i umiejętności określa specjalistyczny program szkolenia znakarzy turystycznych tras i szlaków rowerowych w PTTK.

§ 9

Dotychczas zdobyte uprawnienia znakarza turystycznych tras i szlaków rowerowych zachowują swą ważność z zastrzeżeniem § 3 pkt. 3.

§ 10

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium ZG PTTK.

§ 11

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

PREZYDIUM ZG PTTK

Regulamin przyjęty uchwałą nr 512/2001 Prezydium ZG PTTK z dnia 16 III 2001 r. w sprawie ustanowienia regulaminu znakarzy turystycznych tras i szlaków rowerowych PTTK /w:/ Gościniec nr 1/2001 wkładka.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.