PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

drogowskaz
drogowskaz
drogowskaz
drogowskaz
english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Czy chodzisz?
do szkoły podstawowej lub gimnazjum
do liceum, szkoły średniej
do szkoły wyższej
na kursy dokształcające
do przedszkola z wnuczką/wnuczkiem
nigdzie nie chodzę uczyć się

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Bezpieczne szlaki

newsletter

REGULAMIN
JEŹDZIECKIEJ ODZNAKI
TURYSTYKI GÓRSKIEJ (JOTG) PTTK
JEŹDZIECKIEJ ODZNAKI
TURYSTYKI NIZINNEJ (JOTN) PTTK

-+-+----------+-+-

Postanowienia ogólne:

Celem popularyzacji turystyki konnej Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ustanawia odznakę w dwóch wariantach:

- Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej (JOTG)

- Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej (JOTN)

PTTK sprawuje nadzór nad zdobywaniem tej odznaki za pośrednictwem Komisji Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego.

- Odznakę można zdobywać na terenie Polski na nizinach i w górach.

- O uzyskanie odznaki może ubiegać się każdy, kto ukończył 10 rok życia (stopień popularny) i 14 lat (pozostałe stopnie) oraz spełnił warunki niniejszego regulaminu.

- Poniższy regulamin jest wspólny dla obu wariantów odznaki.

- Jeździecka Odznaka Turystyki Górskiej i Nizinnej jest odznakę czterostopniową.

I STOPIEŃ - odznaka popularna

Stopień uzyskiwany przez osoby powyżej 10 lat.

I.1. Wiadomości teoretyczne:

 • I.1.1. podstawowe części ciała konia,
 • I.1.2. typy, główne rasy i maści koni hodowanych w Polsce,
 • I.1.3. podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy przy koniach przed i po jeździe
 • I.1.4. podstawowe zasady bezpieczeństwa jazdy,
 • I.1.5. główne części rzędu końskiego (ogólnoużytkowe),
 • I.1.6. ogólne wiadomości o zasadach żywienia koni.
  (czas szkolenla 4 x 45 min.)

I.2. Umiejętności praktyczne:

 • I.2.1. podstawowe czynności pielęgnacyjne przed jazdą i po jeździe, narzędzia i przybory do pielęgnacji konia,
 • I.2.2. siodłanie i zakładanie ogłowia, zdejmowanie siodła i ogłowia, czyszczenie po jeździe,
 • I.2.3. wykonywanie podstawowych ćwiczeń rozluźniających w siodle,
 • I.2.4. ruszanie z miejsca i zatrzymanie konia,
 • I.2.5. utrzymywanie równowagi w stępie, w kłusie i w galopie.
  (czas szkolenia 10 x 45 min.)

I.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

 • I.3.1. zwiedzenie jednego obiektu zabytkowego, jednego obiektu przyrodniczego, (pomnik przyrody, rezerwat, Park Narodowy),
 • I.3.2. znajomość walorów przyrodniczo-krajoznawczych okolic ośrodka jeździeckiego,
 • I.3.3. odbycie jednodniowej wycieczki konnej.

II STOPIEŃ - odznaka brązowa

Stopień uzyskiwany przez osoby, które ukończyły 14 lat.

II.1. Wiadomości teoretyczne:

 • II.1.1. podstawowe wiadomości o anatomii konia,
 • II.1.2. znajomość rodzajów rzędów końskich i ich części, bieżąca konserwacja rzędu,
 • II.1.3. maści, odmiany, typy i rasy koni hodowanych w Polsce,
 • II.1.4. podstawowe zasady żywienia konia, podstawowe pasze,
 • II.1.5. pomoce jeździecke, rodzaje i ich stosowanie,
 • II.1.6. powodowanie koniem w podstawowych chodach (minimum wiadomości o mechanice ruchu układu "koń-jeździec"),
 • II.1.7. zasady bezpieczeństwa w stajni, na ujeżdżalni i w terenie,
 • II.1.8. zasady pielęgnacji koni, zapobieganie podstawowym urazom i najczęściej występującym chorobom koni,
 • II.1.9. zasady udzielania ludziom pomocy przedmedycznej.
  (czas szkolenia 4 x 45 min.)

II.2. Umiejętności praktyczne:

 • II.2.1. jazda stępem, kłusem roboczym i anglezowanym oraz galopem, zachowanie płynności chodów,
 • II.2.2. utrzymywanie równowagi w tych chodach,
 • II.2.3. jazda w zastępie,
 • II.2.4. przejazd przez przeszkody terenowe (leżące gałęzie, kłody, drzewa, teren kamienisty),
 • II.2.5. pokonywanie łagodnych podjazdów i zjazdów.
  (czas szkolenia 10 x 45 min.)

II.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

 • II.3.1. znajomość oznakowania szlaków turystyki jeździeckiej, pieszej i rowerowej,
 • II.3.2. dla JOTG znajomość jednego pasma górskiego (wg GOT)
 • dla JOTN znajomość walorów przyrodniczo-krajoznawczych terenu w promieniu 30 km od ośrodka,
 • II.3.3. odbycie 2 wycieczek konnych jednodniowych (nie mogą być po tej samej trasie),
 • II.3.4. odbycie dwudniowego biwaku.

III STOPIEN - odznaka srebrna

Stopień poprzedzony zdobyciem odznaki brązowej.

III.l. Wiadomości teoretyczne:

 • III.1.1. wiadomości o chodach koni (sposób stawiania nóg),
 • III.1.2. umiejętność rozpoznawania głównych wad budowy koni,
 • III.1.3. podstawowe zasady bezpieczeństwa jazdy w terenie i na postojach (popasach),
 • III.1.4. podstawowe wiadomości turystyczne o rejonie jazdy terenowej,
 • III.1.5. podstawowe wiadomości o przygotowaniu konia do jazdy terenowej
 • III.1.6. rozpoznawanie i pomoc weterynaryjna przy podstawowych urazach i schorzeniach koni,
 • III.1.7. wybrane zagadnienia z "Kodeksu Drogowego" dotyczące poruszania się końmi po drogach
 • publicznych.
  (czas szkolenia 4 x 45 min.)

III.2. Umiejętności praktyczne:

 • III.2.1. jazda chodami zebranymi i wyciągniętymi z zachowaniem płynności ruchu
 • III.2.2. wykonywanie podstawowych figur na ujeżdżalni (w zastępie i indywidualnie),
 • III.2.3. przejeżdżanie przez cavaletti,
 • III.2.4. jazda w terenie otwartym i zadrzewionym z pokonywaniem przeszkód naturalnych do wys. 40 cm oraz stromych podjazdów i zjazdów, przekraczanie przeszkód wodnych.
  (czas szkolenia 10 x 45 min.)

III.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

 • III.3.1 . dla JOTG - znajomość jednej grupy górskiej (Beskid Wschodni, Beskid Zachodni, Sudety Góry Świętokrzyskie, Jura Krakowsko-Częstochowska; dla JOTN - znajomość jednego regionu (Pomorze Zachodnie Pomorze Wschodnie, Warmia - Mazury - Suwalszczyzna, Ziemi Lubuska, Wielkopolska, Bydgoskie Mazowsze Podlasie, Łódzkie Kieleckie, Lubelskie, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, ,Małopolska Zachodnia, Małopolska Wschodnia),
 • III.3.2. odbycie 6 wycieczek jednodniowych,
 • III.3.3. odbycie 2 rajdów dwudniowych lub 1 rajdu czterodniowego.

IV STOPIEŃ - odznaka złota

Stopień obowiązkowo poprzedzony uzyskaniem odznaki srebrnej.

IV.l. Wiadomości teoretyczne:

 • IV.l.l. racjonalne żywienie i pielęgnowanie konia w stajni i na rajdach,
 • IV.l.2. podstawowe wiadomości weterynaryjne - zapobieganie chorobom koni, rozpoznawanie pierwszych objawów najczęściej występujących chorób, wykonywanie podstawowych zabiegów (opatrunki, okłady, masaże), działanie przed przybyciem lekarza weterynarii,
 • IV.l.3. przygotowanie konia do transportu, załadunek i rozładunek koni,
 • IV.l.4. zasady doboru i przygotowania (treningu) koni do rajdów turystycznych,
 • IV.l.5. podstawowe wiadomości o zasadach rozgrywania konkurencji rekreacyjnych i sportowych,
  (czas szkolenia 10 x 45 min.)

IV.2. Umiejętności praktyczne:

 • IV.2.l. poprawne wykonanie elementów jazdy maneżowej (czworobok typu L),
 • IV.2.2. płynne pokonywanie na parkurze przeszkód o wys. do 60 cm,
 • IV.2.3. pokonywanie przeszkód terenowych (grząski teren, przeszkody wodne itp.),
 • IV.2.4. umiejętność biwakowania z końmi w terenie.

IV.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

 • IV.3.1. dla JOTG - znajomość dwóch grup górskich (Beskid Wschodni, Beskid Zachodni, Sudety, Góry Świętokrzyskie, Jura Krakowsko-Częstochowska); dla JOTN - znajomość dwóch regionów (Pomorze Zachodnie, Pomorze Wschodnie, Warmia - Mazury - Suwalszczyzna, Ziemia Lubuska, Wielkopolska, Bydgoskie, Mazowsze, Podlasie, Lódzkie, Kieleckie, Lubelskie, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolska Zachodnia, Małopolska Wschodnia),
 • IV.3.2. przygotowanie i zasady odbywania biwaków i wielodniowych rajdów turystycznych,
 • IV.3.3. wiadomości z zakresu kartografii turystycznej i posługiwania się mapami oraz przewodnikami turystycznymi w terenie; znajomość walorów turystycznych głównych regionów Polski,
 • IV.3.4. odbycie 10 wycieczek konnych jednodniowych,
 • IV.3.5. odbycie 2 rajdów trzydniowych lub 1 sześciodniowego,
 • IV.3.6. udział w biegu myśliwskim,
 • IV.3.7. pokonywanie toru przeszkód "ścieżka huculska" - dla JOTG, udział w turnieju rycerskim lub przejazd ścieżki terenowej - dla JOTN.

Potwierdzenie i weryfikacja.

Podstawą weryfikacji jest książeczka JOTG / JOTN, w której powinny być potwierdzenia odbytych szkoleń (umiejętności jeździeckie) i wycieczek, podpisane przez osoby uprawnione:

- przodownika turystyki jeździeckiej I st. w przypadku potwierdzeń na odznakę popularną,

- przodownika turystyki jeździeckiej II st. w przypadku potwierdzeń na pozostałe stopnie odznaki,

Weryfikacji odznaki dokonuje Komisja Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK najpóźniej w okresie 3 miesięcy od daty złożenia książeczki. Odznaki nabywa się (po okazaniu książeczki z adnotacją o zweryfikowaniu odznaki):

 • - popularne u przodownika turystyki jeździeckiej,
 • - brązowe, srebrne, złote - górskie w siedzibie Podkomisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej, 31-010 Kraków, Jagiellońska 6/6A,
 • - brązowe, srebrne, złote - nizinne w siedzibie Podkomisji Nizinnej Turystyki Jeździeckiej, 87-400 Golub Dobrzyń, Zamek, ul. PTTK.

Postanowienia końcowe.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komis Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego PTTK.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 25 czerwca 1999 roku (uchwała nr 172/99) i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1999 r. Traci moc Uchwała Prezydium ZG PTTK nr III/9' z 2 i marca 1997 r.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze   © Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.