PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Śladami św. Maksymilana Marii Kolbego


 1. Odznaka ustanowiona została przez Oddział PTTK w Pabianicach i Towarzystwo Przyjaciół Pabianic.
 2. Celem odznaki jest przybliżenie turystom postaci Św. Maksymiliana Marii Kolbego, popularyzacja miejsc związanych z Jego życiem i działalnością oraz zachęcenie turystów do odwiedzania Pabianic i okolic.
 3. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 5. Działająca przy Oddziale PTTK im. K. Staszewskiego w Pabianicach Kapituła może przyznawać Odznaki Honorowe nie objęte niniejszym regulaminem.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7-go roku życia.
 2. Odznakę zdobywa się w czasie dowolnego rodzaju wycieczek poprzez zwiedzanie miejsc i obiektów związanych z życiem w. Maksymiliana Marii Kolbego.
 3. Dla zdobycia odznaki wymagane jest osiągnięcie następującej liczby punktów:
  • brązowa.............................40pkt.
  • srebrna.............................100pkt.
  • złota.................................200 pkt.
 4. Za zwiedzanie poszczególnych miejsc, obiektów i udział w uroczystościach przyznawana będzie następująca liczba punktów:
  • miejsca pobytu...................................................... 6p.
  • muzea i izby pamięci...............................................5p.
  • uroczystości, sesje, sympozja itp.............................4p.
  • kościoły i parafie pw. Św. Maksymiliana...................3p.
  • kaplice w innych kościołach.....................................2p.
  • pomniki i tablice pamiątkowe poświęcone Św. Maksymilianowi i inne obiekty: cmentarze, ulice, skwery......................1p.
 5. Warunkiem przyznania punktów jest potwierdzenie pieczątką instytucji lub pieczątką i podpisem osoby uprawnionej: przodownika, przewodnika, kierownika wycieczki szkolnej itp. Przy tablicach i pomnikach wystarczy opis obiektu z podaniem treści napisu; w przypadku ulic i placów - podanie lokalizacji.
 6. Zwiedzane obiekty i udział w uroczystościach będą punktowane jeden raz niezależnie od stopnia odznaki.
 7. Do zbierania potwierdzeń służy książeczka wycieczek, którą można otrzymać bezpłatnie w punktach weryfikacji odznaki. W książeczce podano dla ułatwienia po kilka obiektów w każdej grupie. Pozostałe obiekty turyści odnajdują samodzielnie i wpisują w odpowiednie miejsca.
 8. Przed przedłożeniem książeczki do weryfikacji należy sporządzić zestawienie spełnienia warunków regulaminowych.
 9. Dowodem zdobycia odznaki jest metalowy znaczek, który można nabywać odpłatnie w punktach weryfikacji.

Weryfikacja odznaki

 1. Odznakę przyznają Komisje Weryfikacyjne działające przy Oddziałach PTTK w:
  • Pabianicach, ul. Zamkowa 8 tel. (0-42) 215-29-05, 215-59-46
  • Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego HA, tel. (0-43) 823-32-92
  • Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi, ul. Wigury 12A, tel. (0-42) 636-40-10
 2. Weryfikacja książeczek przesłanych drogą pocztową odbywać się będzie w Oddziale PTTK im. K. Staszewskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 8. Znaczek można wykupić w punktach weryfikacji po dokonaniu wpłaty w wysokości 6 zł na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Pabianicach, nr 10801170-1111 -27006-801000.

Oddział PTTK im. K. Staszewskiego
ul. Zamkowa 8
Pabianice
tel. (042) 215-29-05, 215-59-46

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.