PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Regionalna odznaka turystyczno-krajoznawcza "Śladami Zabytków Techniki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego"

reklama
reklama
 1. Regionalna odznaka turystyczno-krajoznawcza "Śladami Zabytków Techniki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego" zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach, wspólnie z Wydziałem Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego na wniosek Klubu Turystów Motorowych "Gołoborze" dla uczczenia 90-lecia działalności Oddziału PTTK w Kielcach. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, przyrody, walorów krajoznawczych i turystycznych.
 2. Odznaka jest trzystopniowa: I stopień - brązowa, II stopień - srebrna, III stopień - złota. Można ją zdobywać uprawiając wszelkie rodzaje turystyki kwalifikowanej (motorowa, kolarska, piesza itp.) po ukończeniu 10 roku życia (niepełnoletni pod opieką osób dorosłych - przewodników, przodowników, instruktorów, organizatorów turystyki, nauczycieli).
 3. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. W roku kalendarzowym można zdobyć odznakę tylko w jednym stopniu. Nie ustala się czasu zdobycia poszczególnych stopni odznak.
 4. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie i poznanie na wycieczkach indywidualnych, zbiorowych lub imprezach organizowanych przez organizacje społeczne, sportowe, turystyczne określonej liczby obiektów wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu. Liczbę obiektów wymaganych do zdobycia poszczególnych stopni podaje tabela.
Grupa Nazwa grupy Stopień odznaki
brązowy srebrny złoty
I Muzea techniki 1 1 2
II Wielkie piece 2 3 5
III Huty rud miedzi i ołowiu 1 1 2
IV Tartaki wodne - - 1
V Kuźnice 3 4 6
VI Piece wapiennicze - 1 2
VII Młyny wodne 1 1 3
VIII Kopalnie rud miedzi i ołowiu 1 2 3
IX Kopalnie rud żelaza 1 2 5
X Papiernie - - 1
Ogółem obiektów do zwiedzenia 10 15 30
 1. Weryfikację i przyznawanie odznak prowadzi Terenowy Zespół Weryfikacyjny MOT nr V/3 przy Oddziale Swiętokrzyskim PTTK w Kielcach.
 2. Podstawą do zdobycia jest złożenie w w Oddziale PTTK w Kielcach książeczki turystyki kwalifikowanej (MOT, KOT, OTP itp.) posiadającej potwierdzenia zwiedzanych obiektów. Potwierdzenie pobytu w zwiedzanych, a wymienionych w regulaminie (załącznik) obiektach można dokonać w biurach turystycznych, hotelach, schroniskach, obiektach kulturalnych, urzędach państwowych, pocztowych, posterunakch policji, u sołtysów, w placówkach handlowych itp.
 3. Terenowy Zespół Weryfikacyjny nr V/3 przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach może przynać złotą odznakę honorową z pominięciem pkt. 4 i 6, osobom lub organizacjom zasłużonym dla rozwoju krajoznawstwa i turystyki na terenie woj. kieleckiego.
 4. Odznaki zdobyte lub przyznane honorowo wręcza się uroczyście podczas imprez turystycznych lub narad związanych z życiem naszego Towarzystwa. Posiadacz odznaki honorowej otrzymuje legitymację uprawniającą do jej noszenia.
 5. Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wyrządzone przez uczestników.
 6. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach w dniu 26 listopada 1997 roku i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1998 roku.
 7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach oraz do Terenowego Zespołu Weryfikacyjnego MOT nr V/3.

WYKAZ OBIEKTÓW

Grupa I Muzea techniki

Chlewiska, Kielce-Białogon (Kielecka Fabryka Pomp), Krzemionki Opatowskie, Nowa Słupia, Sielpia Wielka, Stara Kuźnica

Grupa II Wielkie piece

Bodzechów, Błaszków, Bobrza, Bugaj, Bzinek, Furmanów, Kawęczyn, Kołoniec, Krasna, Królewiec, Kuźniaki, Miedzierza, Mostki, Mroczków, Mychów, Ostrowiec Świętokrzyski, Parszzów, Piasek, Radoszyce, Samsonów, Skarżysko-Rejów, Starachowice, Szczecno, Wąchock

Grupa III Huty rud miedzi i ołowiu

Ławeczno, Niewachlów, Polichno, Wola Murowana, Zalesie

Grupa IV Tartaki wodne

Piła koło Końskich

Grupa V Kuźnice i walcownie

Baranów, Belno Błoto, Borków, Brody Iłżeckie, Czysta, Ćmińsk, Drutarnia, Gilów, Janów, Kaczyn, Kaniów, Kołomań, Makoszyn, Maleniec, Małachów, Małyszyn, Marcinków, Michałów, Młynek Nieświński, Napęków, Nietulisko, Niekłań Wielki, Ostojów, Płaczków, Pomyków, Ruda Maleniecka, Ruda Zajączkowska, Serbinów, Suchedniów, Styków, Stara Kuźnica, Umer

Grupa VI Piece wapiennicze

Jaworznia, Wieloborowice, Wolica

Grupa VII Młyny wodne

Leśna, Morawica, Ostrów, Podpolichno, Śniadka, Wola Murowana

Grupa VIII Kopalnie rud miedzi i ołowiu

Chęciny, Gałęzice, Jaworznia, Kielce-Karczówka, Korzecko, Mójcza, Miedzianka, Miedziana Góra, Łagów, Płucki, Skiby, Sitkówka, Wola Murowana, Zajączków

Grupa IX Kopalnie rud żelaza

Bzin, Brzechów, Błotnica, Dalejów, Lubienia, Michałów, Mirzec, Mychów, Napęków, Niestachów, Niekłań Wielki, Parszów, Rudki, Stąporków, Świnia Góra, Wojciechów

Grupa X Papiernie

Doły Biskupie


Terenowy Zespół Weryfikacyjny MOT nr V/3
Oddział Świętokrzyski PTTK
25-312 Kielce, ul, Warszawska 20c
tel. (0 41) 344 59 14

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.