PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

newsletter

REGULAMIN WARSZAWSKIEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ

-+-+----------+-+-

I. Postanowienia ogólne.
§ 1. Warszawska Odznaka Krajoznawcza, zwana dalej WOK, jest odznaką Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, ustanowioną w 1972 roku - za zgodą Zarządu Głównego PTTK. Autorem znaku graficznego WOK jest Kolega Leszek Białkowski.
Celem WOK jest popularyzacja wiedzy o Warszawie w społeczeństwie polskim i wśród turystów zagranicznych odwiedzających Polskę.
§ 2. WOK jest ustanowiona w czterech stopniach: popularnym, brązowym, srebrnym i złotym. WOK w stopniach popularnym i brązowym przyznają komisje krajoznawcze Oddziałów PTTK z terenu miasta stołecznego Warszawy, WOK wszystkich stopni - zespół weryfikacyjny przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej (RPK) w Warszawie.
§ 3. Nadanie WOK następuje przez dokonanie odpowiedniego wpisu w książeczce (dzienniczku) WOK.

II. Warunki zdobycia WOK.
§ 4. WOK mogą zdobywać osoby, które ukończyły 10-ty rok życia.
§ 5. WOK można zdobywać tylko w kolejności stopni. W ciągu jednego roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki; nie dotyczy to zdobycia stopnia popularnego i brązowego, które można zdobyć w ciągu jednego roku.
§ 6. Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa działające przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Warszawie, na wniosek Zarządów Oddziałów PTTK, może nadać WOK honorowo, w stopniu złotym, z pominięciem wymogów § 5 niniejszego regulaminu - osobie fizycznej lub prawnej zasłużonej dla krajoznawstwa w Warszawie.
§ 7. WOK może być zdobywana podczas indywidualnych wędrówek po Warszawie lub na wycieczkach zbiorowych, prowadzonych przez:

  1. instruktorów krajoznawstwa,
  2. przodowników turystyki kwalifikowanej,
  3. warszawskich przewodników miejskich,
  4. organizatorów turystyki,
  5. instruktorów harcerstwa,
  6. nauczycieli szkół warszawskich (w odniesieniu do młodzieży szkolnej).

§ 8. Poznanie każdego obiektu powinno być udokumentowane odpowiednim wpisem w książeczce (dzienniczku), potwierdzonym przez prowadzącego wycieczkę. Przy zdobywaniu indywidualnym pożądane jest - w miarę możliwości - uzyskanie potwierdzenia w terenie, umieszczonego obok wpisu.
§ 9. Osoba ubiegająca się o WOK w stopniu popularnym lub brązowym składa wypełnioną książeczkę (dzienniczek) w jednej z oddziałowych komisji krajoznawczych (lub bezpośrednio w RPK), która dokonuje weryfikacji. Osoba ubiegająca się o nadanie WOK w stopniu srebrnym lub złotym składa swoją książeczkę (dzienniczek) bezpośrednio w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Warszawie.
§10. Weryfikacja WOK polega - w przypadku zdobywania WOK podczas indywidualnych wędrówek - na sprawdzeniu podstawowych wiadomości o ważniejszych spośród poznanych obiektów.
§11. Weryfikacja WOK w stopniach popularnym i brązowym powinna być dokonana, w miarę możliwości, natychmiast po przedłożeniu książeczki (dzienniczka) zespołowi weryfikacyjnemu. Weryfikacja WOK w stopniach srebrnym i złotym powinna nastąpić najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia książeczki (dzienniczka).
§12. Do zdobycia każdego stopnia WOK wymagane jest poznanie określonej liczby obiektów krajoznawczych.

Wymagana liczba zwiedzanych obiektów do zdobycia WOK:

Grupa

Obiekty

popularna

brązowa

srebrna

złota

I

Zabytkowe

 

9

15

24

II

Współczesne

Przejście

7

12

20

III

Walki i Męczeństwa

trasy

5

16

18

IV

Muzea

obowiązkowej

4

6

8

V

Lasy, parki, ogrody

 

4

6

8

VI

Cmentarze

 

1

2

4

VII

pomniki

 

3

6

14

Trasa obowiązkowa:
"Szlak Królewski": Rynek Starego Miasta - Plac Zamkowy i Zamek Królewski - ulica Krakowskie Przedmieście - ulica Nowy Świat - Aleje Ujazdowskie - Łazienki Królewskie - Belweder
lub przejście jednej z tras alternatywnych tj. np.:
1. Trasa W-Z od Pragi (dworzec Wileński) do Reduty Wolskiej,
2. Trasa N-S od Placu Wilsona - do Placu Unii Lubelskiej.
Spełniony jednak musi być warunek poznania na danej trasie 10 obiektów krajoznawczych (udokumentowanych wpisem do książeczki - dzienniczka), takich jak: zabytki, obiekty współczesne, pomniki walki i męczeństwa, parki, ogrody, pomniki.

Za obiekty zabytkowe uznaje się te, których powstanie datuje się przed 1945 rokiem.
Obiekty współczesne - to obiekty wybudowane po 1945 roku. Zakłady produkcyjne są zaliczane do poszczególnych stopni WOK jako obiekty współczesne.

§13. Do zdobycia WOK w stopniu srebrnym należy, oprócz poznania przypisanej liczby obiektów, spełnić jeden z niżej wymienionych warunków dodatkowych:
a) opisać co najmniej 6 spośród poznanych obiektów,
b) wykonać co najmniej 10 fotografii,
c) poprowadzić co najmniej 2 wycieczki po Warszawie w swoim Kole PTTK,
d) wygłosić co najmniej 2 pogadanki o Warszawie w swoim Kole PTTK.
Prace pisemne, zdjęcia lub potwierdzenie czynności określonych w punkcie c i d powinny być złożone zespołowi weryfikacyjnemu wraz z książeczką (dzienniczkiem) WOK. Opis obiektu powinien zawierać podstawowe dane o wyglądzie, stanie i historii obiektu.
§14. Do zdobycia WOK w stopniu złotym należy, oprócz poznania przypisanej liczby obiektów, spełnić jeden z niżej wymienionych warunków dodatkowych:
a) opisać co najmniej 10 spośród poznanych obiektów,
b) wykonać co najmniej 15 fotografii,
c) poprowadzić co najmniej 3 wycieczki po Warszawie,
d) wygłosić co najmniej 3 pogadanki o Warszawie.
Prace pisemne, zdjęcia lub potwierdzenie czynności określonych w punkcie c i d powinny być złożone zespołowi weryfikacyjnemu wraz z książeczką (dzienniczkiem) WOK. Opis obiektu powinien zawierać podstawowe dane o wyglądzie, stanie i historii obiektu.
Prace zaliczone na stopień srebrny nie mogą być ponownie zaliczone na stopień złoty.

III. Postanowienia końcowe.
§15. Interpretacja regulaminu Warszawskiej Odznaki Krajoznawczej należy do Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa działającego przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Warszawie.
§16. Regulamin powyższy został zatwierdzony przez Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa w Warszawie w lutym 2000 roku i anuluje poprzednie regulaminy WOK. Zdobyte na ich podstawie odznaki WOK zachowują ważność.

 

REGIONALNE KOLEGIUM INSTRUKTORÓW KRAJOZNAWSTWA
DZIAŁAJĄCE PRZY
REGIONALNEJ PRACOWNI KRAJOZNAWCZEJ PTTK W WARSZAWI

 

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.