PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

newsletter
---> Powrót do działu "Pożegnania"

W S P O M N I E N I E   O  D Z I A Ł A C Z U   P T T K

Jerzy BILIŃSKI 19.11. 1923 - 04.01. 2006

            Zapisanie tych kilkudziesięciu zdań jest wypróbowaną formą pamięci o Osobie, której już nie ma wśród nas, a którą należałoby zapamiętać dłużej albowiem zasługuje na to. Ważne jest to nie tylko dla nas, znających Ją długo, ale i dla potomnych, którzy nie znali Jej albo tylko o Niej słyszeli, podać trochę szczegółów mało znanych z Jej życia. Chcę tu przypomnieć, czym była Ta osoba dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz dla naszego Stołecznego Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Mariusza Zaruskiego.
Tą osobą był Kolega płk Jerzy BILIŃSKI.

            A oto króciutki życiorys turystyczny działacza:

            Do PTTK wstąpił w 1955 roku w Staromiejskim Oddziale PTTK w Warszawie. Działalność rozpoczął od utworzenia koła PTTK w Sztabie Generalnym WP.
Został prezesem tego koła.
Żyłka do społecznej działalności turystycznej spowodowała, że nie wystarczała Mu działalność w najniższym ogniwie organizacyjnym, jakim w PTTK jest koło. Pracował najpierw, oczywiście społecznie, w Komisji Krajoznawczej a następnie w Komisji Narciarskiej Staromiejskiego Oddziału PTTK. W tym też czasie rozpoczął starania o włączenie wojskowego ruchu turystycznego do ogólnopolskiej organizacji turystycznej, jaką jest Polskie Towarzystwo Krajoznawczo-Turystyczne.
Nie były to łatwe czasy pod względem politycznym czy życiowym. Trudno było organizować wycieczki krajoznawcze bez uzyskania zgody władz politycznych wojska. Mimo wszystko udawało się uprawiać tę prawdziwą turystykę górską i , krajoznawczą. Z wielkim wyczuciem i umiejętnością prezes Oddziału uzyskiwał zezwolenie na planowane imprezy turystyczne.
Pod koniec 1956 r. powstała sprzyjająca atmosfera do organizowania i działalności wszelkiego rodzaju turystyki w zamkniętym dotąd środowisku wojskowym. Aby jednak powiązać powstający ruch turystyczny w wojsku z ogólnopolskim istniejącym już od 1952r. Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym należało stworzyć odpowiednie warunki do wspólnej działalności turystycznej. Podstawę taką stanowiło Zarządzenie Szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego nr 15 z 08.07.1957r. oraz porozumienie o współpracy zawarte z Zarządem Głównym PTTK. W tym celu powołano w wojsku Zespół ds. Turystyki i Krajoznawstwa, który miał doprowadzić do współpracy i możliwości tworzenia oddziałów wojskowych PTTK   Zespół ten pracował, z różnym natężeniem i w różnych warunkach, przez kilka lat uściślając i uzgadniając szczegóły organizacyjne tego znaczącego , dla wojska, przedsięwzięcia. 
W 1965r. powołano Komisję Kół Wojskowych Zarządu Głównego PTTK, w której istotną rolę odgrywał kol. Biliński. W latach 1966-1967 był On przewodniczącym Zespołu ds. Turystyki i Krajoznawstwa Instytucji Centralnych MON.W wyniku  działalności Zespołu   w dniu 16.11.1967r. powołano do życia Oddział Wojskowy PTTK przy Domu Wojska Polskiego, którego prezesem został Kolega płk Jerzy BILIŃSKI i pełnił tę funkcję do 1974r.. Dzięki Niemu był to okres dynamicznego rozwoju turystyki w wojsku, tworzeniu się wielu wojskowych kół PTTK.

            Wojskowy Oddział PTTK, poprzez swoje liczne wówczas Komisje organizował dużo imprez turystycznych obejmujących cały Kraj od morza do gór. Prowadzono szkolenia turystów PTTK na Organizatorów Turystyki, Przodowników Turystyki Pieszej, Przodowników Turystyki Górskiej i Instruktorów Krajoznawstwa. Kol. Biliński zachęcał do planowania imprez turystyki ogólnej i kwalifikowanej, ale też domagał się ich realizacji. W czasie Jego prezesowania organizowano kilkanaście imprez rocznie, w których, z roku na rok, uczestniczyło coraz więcej turystów wojskowych. Władze wojskowe bowiem przekonały się, że turystyka ma pozytywny wpływ na wykonywanie zadań służbowych.
Kol. Biliński, oprócz prezesowania Oddziałowi Wojskowemu był członkiem Zarządu Okręgu Warszawskiego PTTK /1968-1972/, wiceprzewodniczącym Komisji Turystyki Górskiej Okręgu Warszawskiego PTTK /1970-1972 i 1977-1981/, członkiem Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK /1973-1976/, wiceprezesem Zarządu Okręgu Warszawskiego PTTK /1974-1975/, prezesem Stołecznego Zarządu Wojewódzkiego /zmiana nazwy/          PTTK /1981-1988/ oraz ponownie prezesem Stołecznego Oddziału Wojskowego PTTK /1989-1993/.
Ponadto pełnił jeszcze szereg innych funkcji na szczeblu Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Głównego PTTK oraz w Związku Harcerstwa Polskiego.

W uznaniu zasług dla turystyki i Oddziału Wojskowego PTTK /obecna nazwa to Stołeczny Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Mariusza Zaruskiego/ Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału w 1993r. nadał Koledze  Jerzemu BILIŃSKIEMU  tytuł

 HONOROWEGO PREZESA ODDZIAŁU

          Jest to jedyny dotychczas tytuł dla działacza Stołecznego Oddziału Wojskowego PTTK.

            Dobre wykonywanie obowiązków służbowych jak i zaangażowanie w społecznej działalności na rzecz rozwoju turystyki, a szczególnie w wojsku, były obserwowane i doceniane przez przełożonych zarówno w działalności służbowej jak i społecznej.

A oto najważniejsze Jego odznaczenia: Krzyż Walecznych - 1946, Złoty Krzyż Zasługi - 1963, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 1968, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - 1988, Krzyż "Za zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami do Krzyża Zasługi" - 1986. Ponadto wielokrotnie wyróżniano Go medalami resortowymi oraz społecznymi.

            Na zakończenie wspomnienia z najwyższym szacunkiem o tym naprawdę wielkim działaczu na rzecz turystyki pragnę dodać, że Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stołecznego Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Mariusza Zaruskiego w 1997r. podjął Uchwałę, aby wystąpić do Walnego Zjazdu PTTK o nadanie kol. Bilińskiemu godności:

                              CZŁONKA HONOROWEGO PTTK.

            Z niewypowiedzianą przykrością stwierdzam, że nasze starania nie znalazły wystarczającego uznania Kapituły Odznaczeń Zarządu Głównego PTTK oraz Walnego Zjazdu PTTK, o czym również należy pamiętać oddając cześć Jego pamięci.

Marian Zakrzewski 02.02.2006 r.

Warszawa, dnia 28.06.2006r.
Sekretarz Generalny PTTK
Kol. Andrzej GORDON

W a r s z a w a

 

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.