PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

newsletter

Ubezpieczenia PTTK

<< Strona główna Ubezpieczenia

reklama
reklama

Gwarancja turystyczna AXA
(zasady udzielania gwarancji turystycznej Oddziałom PTTK)

12.07.2018 ZG PTTK podpisał porozumienie z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w sprawie zasad udzielania gwarancji turystycznej Oddziałom PTTK na rzecz Marszałka województwa właściwego ze względu na ich siedzibę.

W celu otrzymania oferty gwarancji turystycznej zainteresowany Oddział PTTK (zleceniodawca) przesyła skan podpisanego wniosku o udzielenie gwarancji turystycznej (załącznik nr 1) oraz oświadczenia biura podróży (załącznik nr 2) - do AXA na adres: Olga.Chmielarz@axa-polska.pl AXA zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych, po otrzymaniu kpl. dokumentów (wypełniony wniosek o udzielenie gwarancji turystycznej wraz z wymaganymi w nim kopiami dokumentów oraz oświadczenie biura podróży) przedstawić ofertę finansową. W przypadku zaakceptowania przez Oddział PTTK oferty AXA, Oddział informuje o swojej decyzji AXA. Po otrzymaniu decyzji Oddziału PTTK, AXA przesyła drogą elektroniczną do Oddziału PTTK: wzór umowy gwarancji (załącznik nr 3), wzór deklaracji wekslowej (załącznik nr 4), wzór weksla (załącznik nr 5).

Następnie Oddział PTTK przesyła na adres: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

  1. Wniosek o gwarancję ubezpieczeniową turystyczną w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych - załącznik nr 1,
  2. Oświadczenie organizatora turystyki - oświadczenie biura podróży podpisane przez upoważnione do występowania w imieniu Oddziału PTTK osoby - załącznik nr 2,
  3. UMOWA O UDZIELENIE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych uslug turystycznych (w dwu egzemplarzach) podpisana przez upoważnione do występowania w imieniu Oddziału PTTK osoby - załącznik nr 3,
  4. UMOWA O UDZIELENIE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych uslug turystycznych - umowa gwarancji dla malych kwot (w dwu egzemplarzach) podpisana przez upoważnione do występowania w imieniu Oddziału PTTK osoby - załącznik nr 3a,
  5. Deklaracja do weksla in blanco podpisana przez upoważnione do wystepowania w imieniu Oddziału PTTK osoby - załącznik nr 4,
  6. Weksel podpisany przez upoważnione do występowania w imieniu Oddziału PTTK osoby - załącznik nr 5,
  7. Oświadczenie majątkowe - załącznik nr 6,
  8. Oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US - załącznik nr 7,
  9. Wzór gwarancji - załącznik nr 8,
  10. Porozumienie gwarancyjne PTTK - AXA.

Po otrzymaniu kpl. dokumentów wskazanych w pkt. 5 AXA niezwłocznie podpisuje umowę gwarancji oraz wystawia gwarancję turystyczną (załącznik nr 8) i przesyła skany ww. dokumentów pocztą elektroniczną na adres Oddziału PTTK a oryginały kurierem do Oddziału PTTK, najpóźniej następnego dnia roboczego po ich podpisaniu.
AXA zastrzega sobie prawo indywidualnej oceny złożonych wniosków o udzielenie gwarancji turystycznej oraz w uzasadnionych przypadkach odmowy udzielenia gwarancji.

 • »» Załączniki spakowane

Adres siedziby:
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.,
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.