PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Ubezpieczenia NNW zawierane na rzecz uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez PTTK, w tym przez jednostki organizacyjne - oddziały i jednostki regionalne PTTK, jednostki specjalistyczne i gospodarcze PTTK w okresie trwania umowy 01.04.2020 - 31.03.2023

reklama
reklama
 1. Umowa ubezpieczenia nr TO50/001078/20/A Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 2. Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes & Podróż
 3. Formularz zgłoszenia ubezpieczonych Z-1 (pdf)      
  Formularz zgłoszenia ubezpieczonych Z-1 (xls)
 4. Formularz rozliczenia liczby ubezpieczonych Z-2 (pdf)        
  Formularz rozliczenia liczby ubezpieczonych Z-2 (doc)
 5. Formularz zgłoszenia szkody (xls)
 6. Formularz wyznaczenia osoby uposażonej Z-4 (pdf)        
  Formularz wyznaczenia osoby uposażonej Z-4 (doc)

Zawarcie umowy:
1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest automatycznie, pod warunkiem przesłania do ERGO HESTII PTTK na adres: anna.bialoskorska@ergohestia.pl imiennej listy Ubezpieczonych przed rozpoczęciem imprezy organizowanej lub współorganizowanej przez PTTK, w tym przez jednostki organizacyjne - oddziały i jednostki regionalne PTTK, jednostki specjalistyczne i gospodarcze PTTK) zawierającej co najmniej:
1) imię i nazwisko,
2) PESEL,
3) datę imprezy (okres ubezpieczenia).

2. Ubezpieczenie zawierane jest na rzecz osób trzecich (Ubezpieczonych), którymi są wszystkie osoby imiennie zgłoszone do ubezpieczenia - zgodnie z definicją zawartą w § 2 ppkt. 8) Umowy. 3. W odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych ochrona ubezpieczeniowa wygasa w przypadkach określonych w § 11 ust.3, lit. b Umowy.

4. Strony uzgodniły, że warunkiem ubezpieczenia osób w wariancie II (zgodnie z § 6 ust.1) jest objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich uczestników danej imprezy (ubezpieczonych) w tym samym wariancie sum ubezpieczenia. Wobec powyższego obowiązkiem Ubezpieczającego jest wskazanie wariantu sum ubezpieczenia w jakim ubezpieczenie będzie zawarte. Brak pisemnego wskazania wariantu oznacza, że ubezpieczenie zostało zawarte w wariancie I (zgodnie z § 12 Umowy). Szkodę do ERGO HESTII można zgłosić:
1) w formie elektronicznej na adres e-mail: brokerszkody@ergohestia.pl
2) ustnie - telefonicznie pod nr telefonu 801 107 107 lub 58 555 5 555 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce ERGO HESTIA.
3) W przypadku zgłoszenia szkody na adres brokerszkody@ergohestia.pl Ubezpieczony lub Uposażony zobowiązany jest załączyć kwestionariusz "Formularz zgłoszenia szkody NNW" oraz do udzielenia wszelkich informacji, wyjaśnień i przesłania wymaganych dokumentów do ERGO HESTIA.Ubezpieczenia NNW krótkoterminowe zawarte w poprzednich okresach

 • »» Ubezpieczenie NNW 01.04.2018 - 31.03.2020
 • »» Ubezpieczenie NNW 01.04.2016 - 31.03.2018
 • »» Ubezpieczenie NNW 01.04.2012 - 31.03.2016

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.