PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Ubezpieczenie OC członków PTTK - kadry programowej PTTK

reklama
reklama

<< Strona główna Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC 2014-2016

Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską oraz zwolnieni z jej opłaty, posiadający uprawnienia kadry programowej PTTK oraz przewodnicy turystyczni dzięki podpisanej umowie generalnej nr UG 2014010 z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. mogą zawrzeć umowę ubezpieczeniową w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania czynności kadry programowej oraz przewodników turystycznych.

Przedmiot ubezpieczenia:

1. Na podstawie warunków ubezpieczenia AXA obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego ponoszoną w zakresie określonym przepisami prawa za Szkody Osobowe i Rzeczowe wyrządzone Osobom Trzecim w związku z występowaniem Ubezpieczonego Ryzyka;

2. Ubezpieczone Ryzyko obejmuje wykonywanie funkcji Przewodnika, Przodownika, Instruktora PTTK oraz posiadanie przez Ubezpieczonego rzeczy związanych z wykonywaniem tych funkcji. Funkcje objęte ochroną: przewodnicy górscy, przewodnicy turystyczni miejscy i terenowi, przodownicy turystyki jeździeckiej nizinnej, jeździeckiej górskiej, kajakowej, kolarskiej, motorowej, narciarskiej, pieszej i imprez na orientację, instruktorzy turystyki żeglarskiej, narciarstwa, nurkowania swobodnego, krajoznawstwa, fotografii krajoznawczej, ochrony przyrody, opieki nad zabytkami, przewodnictwa, organizatorzy turystyki, znakarze, opiekunowie Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych.

Składka i okres ubezpieczenia:

1. Okres ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku lub od dnia następującego po opłaceniu składki i kończy się w dniu wskazanym we wniosku;

2. Składka ubezpieczeniowa za okres ubezpieczenia płatna jest jednorazowo przez Ubezpieczonego na konto 47 1240 2092 9637 0000 0000 5834 wraz z podaniem w tytule imienia i nazwiska przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej podaną we wniosku.

3. W przypadku zapłaty składki przelewem bankowym lub przekazem pocztowym za dzień zapłaty uważa się dzień prawidłowego zlecenia zapłaty pełnej kwoty, pod warunkiem, że na rachunku zleceniodawcy zgromadzone były wystarczające środki. W przeciwnym wypadku za dzień zapłaty składki uważa się dzień uznania rachunku AXA pełną kwotą.

Aby zawrzeć umowę należy wypełnić wniosek, przesłać jego skan na adres anna.strojek@axa.pl oraz oryginał na adres AXA – ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, a także uiścić opłatę za wybrany wariant ochrony ubezpieczeniowej na konto AXA.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.