PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Ubezpieczenie OC członków PTTK - kadry programowej PTTK

reklama
reklama

<< Strona główna Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC 01.08.2018-31.07.2022

Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską oraz zwolnieni z jej opłaty, posiadający uprawnienia kadry programowej PTTK oraz przewodnicy turystyczni dzięki podpisanemu Porozumieniu z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. mogą zawrzeć umowę ubezpieczeniową w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania czynności kadry programowej, przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek.
Na potrzeby Porozumienia przyjmuje się, że umowy ubezpieczenia mogą być zawierane z: przewodnikami górskimi, przewodnikami turystycznymi miejskimi i terenowymi, pilotami wycieczek, przodownikami turystyki jeździeckiej nizinnej, jeździeckiej górskiej, kajakowej, kolarskiej, motorowej, narciarskiej, pieszej i imprez na orientację, instruktorami turystyki żeglarskiej, narciarstwa, nurkowania swobodnego, krajoznawstwa, fotografii krajoznawczej, ochrony przyrody, opieki nad zabytkami, przewodnictwa, organizatorami turystyki, znakarzami i opiekunami Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych.

Umowy ubezpieczenia będą zawierane na podstawie  Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, instruktorów i wychowawców z dnia 01-01-2016 (OC/OWO29/1601), zgodnie z wybranym przez poszczególnych Ubezpieczonych  wariantem zakresu podstawowego ochrony ubezpieczeniowej.

Prośbę o zawarcie umowy należy wysłać do Ubezpieczyciela na adres mailowy: anna.bialoskorska@ergohestia.pl. Na podany mail zainteresowany dostanie wniosek, który należy wypełnić i własnoręcznie podpisać, a potem przesłać skan ww. wniosku na adres anna.bialoskorska@ergohestia.pl. Zakres ubezpieczenia zależny jest od wariantu wybranego przez Ubezpieczonego i określonego we wniosku.

Składka i okres ubezpieczenia
Ochrona poszczególnych Ubezpieczonych, wedle ich wyboru wskazanego we wniosku, będzie udzielana w następujących wariantach określających wysokość sumy gwarancyjnej, okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej oraz zakres terytorialny  ochrony ubezpieczeniowej:

Suma gwarancyjna na jeden i na wszystkie zdarzenia:

Opcja I  - zakres terytorialny Polska, franszyza redukcyjna 100 PLN dla każdej szkody w mieniu

 

Suma Gwarancyjna

Składka za roczny okres ubezpieczenia

Składka za półroczny okres ubezpieczenia 

Składka za kwartalny okres ubezpieczenia 

Wariant I

500 000 PLN

115,00 PLN

69,00 PLN

46,00 PLN

Wariant II

1 000 000 PLN

168,00 PLN

101,00 PLN

67,00 PLN


Opcja II - zakres terytorialny Europa (w tym Basen Morza Śródziemnego),  franszyza redukcyjna 100 PLN dla każdej szkody w mieniu

 

Suma Gwarancyjna

Składka za roczny okres ubezpieczenia

Składka za półroczny okres ubezpieczenia 

Składka za kwartalny okres ubezpieczenia 

Wariant I

500 000 PLN

196,00 PLN

118,00 PLN

78,00 PLN

Wariant II

1 000 000 PLN

286,00 PLN

172,00 PLN

114,00 PLN

  1. Okres ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia następującego po dniu przesłania wniosku ubezpieczeniowego do Ubezpieczyciela.
  2. Składka ubezpieczeniowa za okres ubezpieczenia płatna jest jednorazowo przez Ubezpieczonego na indywidualne konto wskazane w polisie ubezpieczeniowej wystawionej w systemie Cumulus.EVO  na bazie przesłanego do Ubezpieczyciela podpisanego wniosku ubezpieczeniowego.
zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.