PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

---> Powrót do strony głównej działu "Ubezpieczenie OC"

Ubezpieczenia OC

reklama
reklama

Od dnia 1 lipca 2005 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny i jednostki korzystające z jego osobowości prawnej, wszystkie jednostki i oddziały PTTK wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 23.06.2005 r. oraz Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie i Centralna Biblioteka Górska w Krakowie ubezpieczeni są z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej (OC). Ubezpieczona jest działalność zapisana w statucie PTTK, w tym odpowiedzialność wynikająca z wytyczania, znakowania i utrzymania szlaków turystycznych. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem tej działalności (z wyłączeniem utraty mienia), w tym szkody wyrządzone przez członków PTTK wykonujących czynności statutowe na rzecz stowarzyszenia społecznie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami (uznawane są uprawnienia członków PTTK nadane przez PTTK), a także szkody wyrządzone przez podwykonawców (osoby fizyczne lub podmioty prawne, np. przewodnicy) działających na zlecenie PTTK na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również przez pełnoletnich wolontariuszy (podwykonawcy muszą posiadać uprawnienia wymagane przez obowiązujące przepisy prawne, w stosunku do członków PTTK nie będzie stosowane prawo regresu).

Ponadto wprowadzono Klauzule dodatkowe do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, poszerzające zakres ochrony: OC prowadzącego hotel, OC prowadzącego hotel z tytułu szkód w pojazdach, OC prowadzącego hotel z tytułu szkód w rzeczach wniesionych do hotelu, OC z tytułu prowadzonej działalności gastronomicznej, OC z tytułu szkód w nieruchomościach należących do osób trzecich, OC pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy, OC z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawców (bez prawa regresu [t.j. dochodzenia zwrotu firmie ubezpieczeniowej - przez sprawcę szkody - kwoty wypłaconego odszkodowania] w stosunku do członków PTTK, z zachowaniem prawa regresu do sprawcy szkody, który nie jest członkiem PTTK), OC z tytułu szkód w środkach transportu osób trzecich podczas prac ładunkowych, OC wzajemna - włączenie roszczeń pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia.

Zwracamy uwagę, że chronieni są także członkowie PTTK posiadający tylko uprawnienia nadane przez PTTK (jako równoprawne z uprawnieniami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawne), a także wolontariusze, pod warunkiem jednakże, iż są oni pełnoletni i spełnione zostaną warunki zatrudniania ich zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Aby w pełni korzystać z uprawnień wynikających z ubezpieczenia OC, należy zapoznać się ze wszystkimi dokumentami prezentowanymi na poniższych stronach lub otrzymanymi z Zarządu Głównego PTTK.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.