PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Serwis informacyjny

W dniach 16-18 września odbył się XVI Walny Zjazd PTTK - najważniejsze wydarzenie dla Towarzystwa. Przez cały czas trwania zjazdu na naszych stronach był czynny gorący serwis zjazdowy, w którym na bieżąco będziemy umieszczaliśmy wszystkie ważne informacje.

Z tych zdarzeń ułożyła się historia przebiegu XVI Walnego Zjazdu PTTK, którą poniżej prezentujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami w tym czasie i na żywo obserwowali przebieg Zjazdu.

Łukasz Aranowski
Michał Chruściel
Michał Gogolewski
Paweł Zań

XVI Walny Zjazd PTTK

W dniach 16-18 września w Auli Kryształowej warszawskiej SGGW odbędzie się Walny Zjazd PTTK. Ustali on kierunki działania Towarzystwa, przeprowadzi zmiany w Statucie PTTK i wybierze nowe władze.

W tych gorących dniach ambicją twórców serwisu pttk.pl jest aby każdy członek PTTK mógł w naszym serwisie na bieżąco śledzić najważniejsze wydarzenia Zjazdu. Dlatego już w godzinach wieczornych 14 września ruszył niniejszy serwis.
Chcemy przekazywać najważniejsze wydarzenia niemal na żywo. Wszak zjazd to nie tylko święto Towarzystwa - to również decyzje o fundamentalnym znaczeniu dla istnienia PTTK. Zachęcamy do oglądania naszego serwisu!

2005-09-14 18:00:00, dodał: Łukasz Aranowski


Ostatnie przygotowania

Przez cały czwartek trwać będą przygotowania ostatnie przygotowania do XVI Walnego Zjazdu PTTK.

Od godzin rannych biuro zjazdu przenosi się do budynków, w których odbywał się będzie Zjazd. Trwały będą przygotowania pomieszczeń i auli, dekoracja budynków i dopinanie wszystkiego na ostatni guzik. Po raz pierwszy w historii Towarzystwa w biurze Zjazdu będzie internet, co umożliwi relacje z najważniejszych wydarzeń na niemal żywo. Odwiedzający portal pttk.pl jako pierwsi dowiedzą sie o najważniejszych tezach nowego statutu, a także o składzie nowych władz naczelnych.

2005-09-14 18:10:00, dodał: Łukasz Aranowski


Na początek trochę krajoznawstwa...

Aby wzbogacić program Zjazdu Warszawski Oddział Przewodników PTTK zaprosił wszystkich delegatów i uczestników obrad na dwudniową wycieczkę krajoznawczą po Warszawie i okolicach.

W programie dzisiejszym głównymi punktami są zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego i podwarszawskiego Konstancina - miasta ogrodu. Następnego dnia przewodnicy pokażą uczestnikom zmiany jakie zaszły w Warszawie w ciągu ostatnich lat - zwiedzane będą m.in. ogrody na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Edukacji Olimpijskiej. Wycieczka z konieczności zakończy się przed piątkowym południem, gdyż już o godzinie 11:00 planowane jest rozpoczęcie części organizacyjnej XVI Walnego Zjazdu PTTK.

2005-09-15 07:53:09, dodał: Łukasz Aranowski


Wszystko gotowe!

Przygotowania na przyjęcie delegatów i uczestników XVI Walnego Zjazdu PTTK zostały zakończone.

Gotowe są wszystkie pomieszczenia zjazdowe - zarówno sala obrad, jak i pomieszczenia biura Zjazdu. Na delegatów i uczestników czekają rozliczne wystawy i prezentacje multimedialne. Przez cały czas trwania obrat czynna będzie księgarnia turystyczna Sepet.pl, bufet i okienko pocztowe, a ostatniego dnia również specjalna kasa PKP. Budynki SGGW udekorowane są flagami PTTK i logiem zjazdu.

2005-09-15 20:05:05, dodał: Łukasz Aranowski


Udział młodzieży w życiu PTTK

Wystawa po tym tytułem uświetnia obchody XVI Walnego Zjazdu PTTK.

Wystawa jest integralną częścią większej całości, w skład której wchodzi również prezentacja mutimedialna wyświetlana przez cały czas w holu budynku obrad. Prezentuje ona konkursy młodzieżowe z ostatnich czterech lat. Są to OMKK "Poznajemy Ojcowizne", OMTTK, Konkursy Krasomówcze oraz informacje o działającym zespole "Orlego Lotu" i o CZM "Palmiry".

2005-09-16 10:31:10, dodał: Łukasz Aranowski


XVI Walny Zjazd PTTK ropoczęty!

Punktualnie o godzinie 11:30 rozpoczął się obrady Zjazdowe. Wybrane zostało Prezydium Zjazdu.

Na Przewodniczącego Obrad Zjazdu wybrany został jednogłośnie kol. Ryszard Mazur z Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie. Ponadto do prezydium weszli kol. kol. Lech Drożdżyński, Tadeusz Sobieszek, Agnieszka Wałach i Zofia Sikora. Dodatkowo, zgodnie z regulaminem obrad, w skład prezydium weszli prezesi ustępujących władz - kol. Janusz Zdebski, kol. Stanisław Sobieszek oraz kol. Anna Kirchner.
Obecnie Zjazd przyjmuje regulamin oraz porządek obrad.

2005-09-16 11:36:55, dodał: Łukasz Aranowski


Regulamin obrad został uchwalony

Przed chwilą delegaci uchwalili regulamin obrad zjazdu.

Wprowadzono do niego drobne poprawki polegające na wykreśleniu rozdziału wyborczego, gdyż po zmianach statutu mogą zmienić się liczby członków Władz Naczelnych (wtedy rozdział zostanie dodany), na utajnieniu głosowania nad absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz na zwiększeniu liczebności niektórych komisji zjazdowych.

2005-09-16 13:05:50, dodał: Łukasz Aranowski


Wybory komisji zjazdowych

Właśnie zakończyły się wybory komisji zjazdowych. Wybrano komisje mandatową, statutową, uchwał i wniosków oraz wyborczą.

Wszystkie komisje zostały wybrane ogromną większością głosów i w składzie zaproponowanym przez Komitet Organizacyjny XVI Walnego Zjazdu. W komisjach znaleźli się delegaci ze wszystkich województw, najczęściej pracujący wcześniej w odpowiednich zespołach przedzjazdowych.
Ponadto w porządku obrad przewidziany jest wybór dwóch komisji skrutacyjnych - dla głosowania tajnego nad absolutorium dla ustępującego zarządu oraz dla tajnych wyborów do władz naczelnych Towarzystwa.

2005-09-16 13:20:53, dodał: Łukasz Aranowski


Trwa przerwa w obradach...

Przewodniczący obrad właśnie oglosił 10 minutową przerwe w obradach zjazdu potrzebną na krótkie zebrania komisji zjazdowych...

Do tej pory w czasie dyskusji nad regulaminem obrad, kol. Zbigniew Kresek zadał 2 pytania Komisji Statutowej. Czy można przed rejestracją statutu wybrać władze naczelne w liczbie określonej w nowo uchwalonym statucie oraz czemu ostateczna wersja statutu została ogłoszona dopiero po konferencjach regionalnych?
Kol. Anna Kirchner - przewodnicząca Zespołu Statutowego - odpowiedziała w sprawie wyborów władz, iż według jej wiedzy dotychczasowa praktyka warszawskiego Sądu Rejestrowego potwierdzała możliwość takich działań, natomiast w sprawie opóźnienia w ustalenia ostatecznej wersji statutu, odpowiedziała, że Zespół Statutowy wyjątkowo skrupulatnie zbierał wnioski od członków Towarzystwa z całej Polski i opóźnienie było spowodowane dostosowaniem tekstu statutu do oczekiwań.

2005-09-16 13:31:51, dodał: Michał Gogolewski


Ukonstytuowanie się Komisji Zjazdowych

W czasie przerwy w obradach ukonstytuowały się Komisje Zjazdowe.

Przewodniczącą Komisji Statutowej została kol. Anna Kirchner, Komisji Uchwał i Wniosków - kol. Edward Kudelski, Komisji Wyborczej - kol. Maria Pilich, Komisji Mandatowej - kol. Stanisław Sikora. Ponadto Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność obrad Zjazdu.

2005-09-16 13:41:48, dodał: Michał Gogolewski


Członkowie honorowi

XVI Walny Zjazd PTTK nadał godność Członka Honorowego 30 szczególnie zasłużonym członkom Towarzystwa.

Członkami Honorowymi naszej Organizacji zostali:
kol. Wojciech Biedrzycki
kol. Helena Cieślak
kol. Władysław Frysztak
kol. Jan Gorczyca
kol. Tadeusz Hanelt
kol. Edward Jabłoński
kol. Marian Jaskuła
kol. Kowalski Eugeniusz
kol. Erwin Franciszek Kozłowski
kol. Anna Leszczyńska
kol. Włodzimierz Majdewicz
kol. Tadeusz Małecki
kol. Ryszard Mazur
kol. Czesław Mrowiec
kol. Marian Nowak
kol. Tadeusz Pawłowski
kol. Janusz Ptasiński
kol. Edward Rachfałowski
kol. Jerzy Bogdan Raczek
kol. Andrzej Rembalski
kol. Tadeusz Sobieszek
kol. Tadeusz Stefański
kol. Tytus Szlompek
kol. Jerzy Szukalski
kol. Kazimierz Tumski
kol. Eugeniusz Uciński
kol. Barbara Waśkowska
kol. Jerzy Winsze
kol. Ryszard Wrzosek
kol. Edmund Zaiczek
Nowym Członkom Honorowym serdecznie gratulujemy!

2005-09-16 13:49:32, dodał: Łukasz Aranowski


Przerwa w obradach

Zakończyła się część organizacyjna Zjazdu. Obecnie trwa przerwa obiadowa do godziny 15:00.

Punktualnie o godzinie 15:00 odbędzie się uroczyste otwarcie XVI Walnego Zjazdu. Głos zabiorą przedstawiciele władz, zaproszeni goście i prezesi ustępujących władz. Zostaną wręczone odznaczenia państwowe członkom PTTK szczególnie zasłużonym na polu działalności społecznej.

2005-09-16 14:39:12, dodał: Łukasz Aranowski


Oficjalne otwarcie XVI Walnego Zjazdu

Punktualnie o godz. 15.00 nastąpiło uroczyste oficjalne otwarcie XVI Walnego Zjazdu PTTK.

Przewodniczący obrad przywitał zaproszonych gości, następnie głos zabrał gospodarz miejsca obrad XVI Walnego Zjazdu PTTK - rektor SGGW - prof. dr hab. Tomasz Borecki.
Potem zebrani minutą ciszy uczcili zmarłych zasłużonych członków Towarzystwa. W chwili obecnej wręczane są odznaczenia państwowe członkom PTTK.

2005-09-16 15:26:04, dodał: Michał Gogolewski


Towarzystwo docenione

Kilkudziesięsiąt koleżanek i kolegów - szczególnie zasłużonych na polu działalności społecznej - otrzymało odznaczenia państwowe i resortowe.

Wśród odznaczonych znaleźli się działacze Towarzystwa oraz jego wieloletni pracownicy.

2005-09-16 15:42:50, dodał: Łukasz Aranowski


"PTTK uczy korzystać z dóbr kultury i przyrody"

Słowa Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego skierowane do delegatów odczytane zostały przez Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Zastępce Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego p. Tadeusza Bałachowicza.

Prezydent podziękował działaczom PTTK i jego kadrze programowej za to, że dzięki swojej ciężkiej pracy uczą korzystać z dóbr kultury i przyrody. Jednocześnie życzył delegatom owocnych obrad.
Na ręce pana ministra złożony został list do Prezydenta RP, w którym PTTK dziękuje Prezydentowi za zainteresowanie i życzliwość.

2005-09-16 15:54:52, dodał: Łukasz Aranowski


Za zasługi dla turystyki

Sześciu naszych kolegów zostało odznaczonych odznaką "Za zasługi dla turystyki" przyznawaną przez Ministra Gospodarki i Pracy.

Odznaczenia wręczał pan Marek Szczepański - Podsekretarz Stanu, Wiceminister Gospodarki i Pracy. Minister pogratulował odznaczonym i przypomniał uczestnikom Zjazdu, że turystyka to nie tylko gospodarka - to przede wszystkim ważna dziedzina społeczna. Tym cenniejsza jest praca działaczy PTTK.
Odznaczenia otrzymali:
kol. Stanisław Dygasiewicz
kol. Ryszard Koziara
kol. Maria Maranda
kol. Tadeusz Markowski
kol. Jerzy Raczek
kol. Tadeusz Sobieszek
Odznaczonym gratulujemy!

2005-09-16 16:13:35, dodał: Łukasz Aranowski


Wzorowe schronisko

Chcąc w sposób specjalny uhonorować wybitnego działacza i długoletniego dzierżawcę schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich Walny Zjazd uroczyście wręczył mu Złotą Honorową Odznakę PTTK.

2005-09-16 16:18:15, dodał: Łukasz Aranowski


"Za dobroć dla turystów"

Przewodniczący obradom kol. Lech Drożdżyński wręczył ufundowane przez ZG PTTK nagrody dla firm, które w szczególny sposób pomagają wędrować turystom.

Nagrody otrzymali:
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. "Signal Iduna" - za nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe w turystyce.
Spółka "HiMountain" - za nowoczesny sprzęt turystyczny i współpracę.
Spółce "Polkomtel" - za całokształt działalności związanej ze zwiększeniem bezpieczeństwa uprawiania turystyki na wodzie i w górach.
Spółce Kraft Foods Polska S.A. ("Milka") - za prowadzenie rodzinej turystyki w górach i akcji "Rodzinna Przygoda" oraz wsparcie PTTK przy budowie urządzeń turystycznych na szlakach górskich.
Wszystkie nagrodzone firmy wykazały się dużą troską nad problemami wędrujących i wypoczywających. Towarzystwo tymi nagrodami chciało docenić ich działania.

2005-09-16 16:23:41, dodał: Łukasz Aranowski


Wystąpienia Gości Zjazdu

Trwają przemówienia gości XVI Walnego Zjazdu PTTK.

List Ministra Środowiska - pana Tomasza Pogadajnika odczytała pani Małgorzata Szalast-Piwińska - zastępca Dyrektora Biura Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej w Ministerstwie Środowiska. W liście Minister podkreśla ważną rolę PTTK w ochronie środowiska między innymi przez prowadzenie w rozumny sposób turystyki na obszarach chronionych.
W imieniu ministra Obrony Narodowej wystąpił mjr Paweł Skrzeczkowski, który podziękował działaczom PTTK za ich pracę.
Następnie głos zabrał pan Jan Havelka - prezes Europejskiego Związku Wędrownictwa (EWV) i prezes Klubu Czeskich Turystów. Podziękował Towarzystwu za udział w Europejskim Programie Turystycznym i życzył dalszej owocnej współpracy. Ponadto przypomnał wiele wspólnych akcji, w których PTTK miało swój udział.
Harcmistrz Wiesław Maślanka - naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego - powiedział, iż wszyscy działacze PTTK są harcerzami, bo to nie krzyż harcerski na piersi, ale ciężka praca i służba ludziom, środowisku i dziedzictwu narodowemu czynią prawdziwych harcerzy. Podziękował również za udaną współpracę Zarządowi Głównemu PTTK - głównie w dziedzine lobbingu próbującego nakłonić władze krajowe do uwzględnienia istnienia turystyki społecznej w przepisach prawa.
W swoim przemówieniu Jan Korsak - Prezes Polskiej Izby Turystyki - podkreślił, że Walny Zjazd PTTK jest jednym z najważniejszych wydarzeń w tym roku w turystyce. Wręczył również dyplom dla PTTK od PIT za wkład w turystykę i walkę o przestrzeń turystyczną.
Wojciech Kodłubański - Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej - podkreślił rolę PTTK w znakowaniu i odnawianiu szlaków turystycznych, a także w poznaniu piękna Polski. Złożył też na ręcę Prezesa ustępującego ZG PTTK prof. Janusza Zdebskiego podziękowania za wkład PTTK w polską turystykę.
Następnie głos zabrał Paweł Skawiński - Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Podziękował on Towarzystwu za potężne i nowoczesne inwestycje ekologiczne na terenie TPN oraz za uporządkowanie wszystkich spraw spornych pomiędzy Towarzystwem i Parkiem.
Pan Jerzy Potentas Sekretarz Zarządu Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich przybliżył cale działania federacji, której PTTK jest członkiem od 2004 roku. Podziękował również PTTK za upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród Polaków.
Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego Pan Zdzisław Skiruć powiedział, iż związki parków narodowych i PTTK są nierozerwalne. Bowiem bez współpracy obie strony skazane są na zwiędnięcie. Wyraził nadzieję, że obecna współpraca będzie nie tylko dalej trwała, ale wręcz się rozwijała.
Mariusz Sołtysiak - Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami wspominał jak w swojej młodości wstąpił do PTTK i do dzisiaj zachował legitymację Towarzystwa. Powiedział, że nie ulega wątpliwości, że żadna organizacja w Polsce nie może się pochwalić takimi osiągnięciami w ochronie zabytków jak PTTK. Wyraził nadzieję, że bardzo dobra współpraca między TOnZ i PTTK jeszcze się zacieśni.
Na tym wystąpienia gości Zjazdu uległy zakończeniu.

2005-09-16 16:34:10, dodał: Michał Gogolewski


Przerwa w uroczystości

Trwa 15 minutowa przerwa w uroczystej części Zjazdu.

Po przerwie rozpoczną się wystąpienia sprawozdawcze prezesów ustępujących władz za okres XV kadencji. Sprawozdania te delegaci otrzymali wcześniej w materiałach zjazdowych.

2005-09-16 17:14:31, dodał: Łukasz Aranowski


Sprawozdania Władz Naczelnych PTTK

Po przerwie rozpoczęła się prezentacja sprawozdań ustępujących Władz Naczelnych PTTK.

Jako pierwszy głos zabrał prezes ZG PTTK kol. Janusz Zdebski.

2005-09-16 18:06:12, dodał: Łukasz Aranowski


Pożegnanie Prezesa

Prezes ustępującego ZG PTTK prof. Janusz Zdebski w pięknych słowach pożegnał się z delegatami.

W swoim przemówieniu starał się naszkicować największe sukcesy Towarzystwa. Jednak nie można ich ropatrywać w oderwaniu od sytuacji zewnętrznej - niejasnego stanu prawnego, wysokich obciążeń podatkowych itp.
Prezes zwrócił uwagę na akcje ogólnopolskie PTTK m.in.: "Spotkania u źródeł rzek", "Spotkania na Szczytach", "Międzynarodowy Rok Gór", "Rok schronisk górskich", "Powitanie Unii Europejskiej na polskich wodach", które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem społeczeństwa. Podkreślił, jako niewątpliwy sukces zapewnienie ubezpieczenia NNW dla członków PTTK i OC dla kadry. Kolejny sukces to inwestycje w schroniskach PTTK i 25% wzrost majątku Towarzystwa.
Jako porażkę uznał do tej pory niewyjaśnioną sytuację kadry przodownickiej.
Zaznaczył, że do realizacji celów Towarzystwa konieczne jest spójne działanie wszystkich członków - wszystkich, którym zależy na naszej wspólnej Organizacji.
Na zakończenie Prezes podziękował za 8 lat swojej kadencji. Pożegnał się z delegatami jako Prezes Towarzystwa.
Przemówienie kol. Janusza zakończyło się owacją na stojąco.
Życzymy ustępującemu Prezesowi wiele szczęścia i radości, które jeszcze odnajdzie wędrując z nami po szlakach turystycznych!

2005-09-16 18:14:41, dodał: Łukasz Aranowski


Udzielić absolutorium!

Prezes Głównej Komisji Rewizyjnej w wystąpieniu sprawozdawczym złożył wniosek o udzielenie absolutorium wszystkim członkom ustępującego Zarządu.

Prezes GKR - kol. Stanisław Dygasiewicz - podsumował sytuację prawną i finansował Towarzystwa. Dostrzegł wiele zagrożeń m.in. w zbyt niskich dochodach Towarzystwa. Jednak zwrócił też uwagę na wiele problemów, które udało się rozwiązać dzięki bardzo dobrej współpracy z Zarządem Głównym PTTK. GKR wspierała ZG w wielu sytuacjach wątpliwych i pomagała stawiać czoło problemom.
Na koniec podziękował wszystkim członkom władz naczelnych Towarzystwa za ciężką i wydajną pracę. I wzorem Prezesa ZG pożegnał się z delegatami, gdyż nie zamierza juz kandydować do władz Towarzystwa.

2005-09-16 18:22:33, dodał: Łukasz Aranowski


Sprawa honoru...

W swoim wystąpieniu sprawozdawczym Prezes Anna Kirchner opisała działalność Głównego Sądu Koleżeńskiego w XV kadencji. Przeważały sprawy honorowe, przy całkowitym braku spraw majątkowych.

Specjaliści Głównego Sądu Koleżeńskiego są gotowi, aby rozpatrywać najbardziej nawet skomplikowane sprawy majątkowe. Jednak wpływa mnóstwo spraw, które niestety wynikają często z zacietrzewienia i nieumiejętności porozumienia się niektórych działaczy. Prezes ze smutkiem stwierdziła, że mnóstwo z tych spraw, to drobiazgi i dałoby się je załatwić jedną spokojną rozmową. Jednak urastają one do rangi spraw dużych poprzez udział sądów i osób trzecich. Tymczasem sa to sprawy wyjątkowo trudne w rozpatrywaniu.
Prezes GSK zwróciła uwagę, iż nie jesteśmy w PTTK po to by sie sądzić i kłócić i powinniśmy więcej serca i troski wkładać w to, aby wygaszać spory i konflikty.
Inną częścią spraw są sprawy proceduralne i wynikające z uchybień oddziałowych sądów koleżeńskich, co powoduje, że sprawy trafiają do GSK trybie odwoławczym.
GSK w czasie kadencji odpowiedział ponadto na wiele zapytań. Jednak ich liczba skłania do refleksji, że wiele gremiów traktuje sąd jako biuro porad prawnych. Spowodowało to brak możliwości odpowiedzenia na wszystkie zapytania.
Ponieważ wiele spraw trafia do GSK z prośbą o rozpatrzenie z pominięciem sądów oddziałowych, gdyż członkowie im nie ufają, GSK zaproponował zmiany w Statucie pozwalające mieć sąd koleżeński wyłącznie oddziałom, które tego sobie wyraźnie życzą. W pozostałych przypadkach wszystkie sprawy będą kierowane od razu do GSK.
Na zakończenie podziękowała zespołowi działaczy GSK za wspaniałą atmosferę pracy.

2005-09-16 18:39:48, dodał: Łukasz Aranowski


Dyskusja nad sprawozdaniami

Rozpoczęła się dyskusja plenarna nad sprawozdaniami władz naczelnych PTTK.

W dyskusji delegaci ocenią działalność władz Towarzystwa w XV kadencji.

2005-09-16 18:41:31, dodał: Łukasz Aranowski


Pierwszy dzień za nami

Zakończyła się dyskusja plenarna przewidziana na zakończenie 1. dnia zjazdu.

Delegaci zabierali głos w kwestiach bardziej ogólnych, niz sprawozdanie ustępujących władz. Przedstawiano swoje wizje Towarzystwa, bieżące problemy i dostrzegane zagrożenia.
Dyskusja będzie kontynuowana jutro.

2005-09-16 19:59:11, dodał: Łukasz Aranowski


Drugi dzień obrad rozpoczęty!

Zgodnie z przyjętym regulaminem obrad, o godzinie 8.00 nastąpiło oficjalne otwarcie obrad drugiego dnia zjazdu.

Przewodniczący Zjazdu, kol. Ryszard Mazur, przywitał delegatów i uczestników zjazdu. Nastąpiło oficjalne otwarcie drugiego dnia obrad zjazdu.
Komisja Wyborcza Zjazdu przypomniała, że zgłoszenia kandydatów do władz naczelnych przyjmowane są do godziny 13.00.

2005-09-17 08:23:39, dodał: Michał Chruściel


Kontynuacja wczorajszej dyskusji

Delegaci w swoich przemówieniach dzielą się swoimi troskami i nadziejami na przyszłość.

Głos zabiera prezes Zespołu Orlego Lotu, Łukasz Machniak, referując działalność zespołu, mówi o obecności młodych ludzi we władzach i życiu Towarzystwa, organizowanych konkursach, oraz o współpracy międzynarodowej z Young NFI.
Porusza temat forum internetowego jako medium, które wykorzystywane jest przez młodych ludzi w działalności dla Towarzystwa.
Prezentuje kilka wybranych postów poruszających temat młodzieży.
Głos zabiera Jakub Pasieka.
Wspomina o braku młodych ludzi, którzy mogliby zająć miejsce w Towarzystwie. Rozwiązaniem mogłoby być dopuszczenie ich do brania (współ)odpowiedzialności za PTTK. Zwraca się do delegatów o pomoc i opiekę nad młodzieżą. Wspomina Akademicki Klub Turystyczny we Lwowie założony przez p. M. Orłowicza. Składa wniosek zobowiązujący Zarząd Główny do obchodów w 2006 roku stulecia działalności akademickiej.
Obydwa wystąpienia zostały przyjęte przez delegatów gromkimi brawami.

2005-09-17 08:40:35, dodał: Michał Chruściel


Dyskusja trwa!

Delegaci zabierają głos w sprawach różnych.

Delegaci zabierają głos w kwestiach bardziej ogólnych, niz sprawozdanie ustępujących władz. Przedstawiane są wizje Towarzystwa, bieżące problemy i dostrzegane zagrożenia.

2005-09-17 08:55:33, dodał: Michał Chruściel


Głosowanie sprawozdań!

Nastąpiło głosowanie przez Zjazd sprawozdań ustępujących władz naczelnych.

W jawnym głosowaniu, przy wystarczającej obecności delegatów nastąpiło głosowanie sprawozdań ustępującyh władz naczelnych PTTK.
Głosowanie za przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu Głównego:
za 147
wstrzymało się 1
przeciw 0
Głosowanie za przyjęciem sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej:
za 149
wstrzymało się 0
przeciw 0
Głosowanie za przyjęciem sprawozdania z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego:
za 147
wstrzymało się 0
przeciw 0
Niestety 41 delegatów nie było obecnych na sali w czasie głosowania.

2005-09-17 09:28:04, dodał: Michał Chruściel


Zjazd prawomocny!

Sprawozdanie Komisji Mandatowej trafiło do Prezydium Zjazdu.

Przewodniczący Komisji Mandatowej złożył sprawozdanie Komisji Mandatowej. Drugi dzień obrad XVI Walnego Zjazdu PTTK jest prawomocny!

2005-09-17 09:31:39, dodał: Michał Chruściel


Czy będzie absolutorium dla członków ZG PTTK?

Już za chwilę odbędzie się głosowanie nad absolutorium dla członków ZG PTTK.

W dniu wczorajszym wprowadzono nową formę głosowania. Głosowanie odbędzie się w sposób tajny.
Członek ZG PTTK uyzska absolutorium przy 94 głosach na TAK.

2005-09-17 09:38:23, dodał: Michał Chruściel


Problem z kartami do głosowania

Problem TAK, NIE, WSTRZYMUJĘ SIĘ?

Na karcie do głosowania zabrakło pozycji WSTRZYMUJĘ SIĘ.
Nastąpiła dyskusja, czy pozycja ta ma się tam znaleźć i w jaki sposób. W związku z tym nastąpi opóźnienie głosowania.
Czy można wstrzymać się od głosu w tak ważnej sprawie?

2005-09-17 09:41:55, dodał: Michał Chruściel


Rozdanie kart

W tej chwili odbywa się rozdawanie kart do głosowania.

Sprawa brakującej pozycji WSTRZYMUJĘ SIĘ została rozwiązana. Okazało się, że pozycja ta jest zbędna, bowiem zarówno głosowanie na NIE jak i wstrzymanie się skutkuje brakiem głosu za udzieleniem absolutorum. Za krótką chwilę nastąpi tajne głosowanie nad przyznaniem absolutorium dla ustępujących władz ZG PTTK XV kadencji.

2005-09-17 09:47:06, dodał: Michał Chruściel


Głosowanie nad absolutorium

W trybie tajnym rozpoczeło sie głosowanie nad absolutorium dla członków ustepujacego ZG PTTK. Delegaci wrzucają do urny wypełnione karty do głosowania.

2005-09-17 09:57:08, dodał: Paweł Zań


Głosowanie dobiegło końca

Zakończyło sie głosowanie nad absolutorium dla ustępujących członków ZG PTTK. Przewodniczący obrad ogłosił 20 minutową przerwę. Odbywa się liczenie głosów.

2005-09-17 10:15:05, dodał: Paweł Zań


Wznowienie obrad

Koniec przerwy, delegaci wznowili obrady

Głos zabrał delegat Radosław Truś, przedstawiając wiele paragrafów projektu statutu budzących jego zastrzeżenia. Nie bał użyć się słów: chaos i kpina. Żąda wyjaśnienia powodów odrzucenia dwóch projektów statutu przygotowanych przez niezależne zespoły prawników oraz kosztów tych projektów.
Jego wystąpienie zostało przyjęte gromkimi brawami.
Wciąż nieznane są wyniki głosowania w sprawie abosolutorium dla członków Zarządu Głównego.
Następni delegaci poruszyli tematy internetowej bazy szlaków, oraz szlaku Czarnej Hańczy.

2005-09-17 11:41:19, dodał: Michał Chruściel


Protokół komisji skrutacyjnej gotowy!

Wyniki już niedługo

Przewodniczący dyskusji powiedział, że gotowy jest protokół komisji skrutacyjnej dotyczący głosowania nad absolutorium dla władz ZG.
Już niedługo poznamy wyniki głosowania.

2005-09-17 11:57:25, dodał: Michał Chruściel


Delegaci poruszają sprawy ważne

Często poruszany jest temat m.in. internetowego Forum Dyskusyjnego PTTK.

Głos zabrał delegat Krystyn Chudoba.
Porusza temat młodzieży w PTTK. "Potworzyliśmy młodzieżowe getta, które zaczynają się radykalizować..." - powiedział K. Chudoba w odniesieniu do oddziałów akademickich i innych jednostek młodzieżowych.
Według niego te "organizacje" mają "niezmienną wierchuszkę", nie będącą studentami. Składa propozycję rzetelnych badań socjologicznych, aby stworzyć atrakcyjne dla młodzieży Towarzystwo.
Delegat wspomina o forum internetowym PTTK jako "forum wynaturzeń", gdzie zasłużeni członkowie są wyzywani. Stawia wniosek o większą kontrolę ZG nad młodzieżą i stworzenie sytuacji, w której członkostwo w PTTK osoby młodej, stanowiłoby dla niej nobilitację.

Przemawiał kol. Mariusz Wróblewski - nowo wybrany Prezes Oddziału w Golubiu-Dobrzyniu. Pokrótce przedstawił sytuację w oddziale i drogę dalszego działania.

2005-09-17 12:10:37, dodał: Michał Chruściel


Wyniki znane!

Wszyscy członkowie ZG PTTK uzyskali absolutorium.

Skład osobowy ustępującego Zarządu Głównego
(obok liczba głosów uzyskanych w głosowaniu)
prezydium:
1) Janusz Zdebski (Kraków) - Prezes - 180
2) Franciszek Midura - Wiceprezes - 166
3) Edward Kudelski - Wiceprezes - 163
4) Marek Staffa - Wiceprezes - 165
5) Stanisław Janowicz - Wiceprezes - 155
6) Lech Drożdżyński - Wiceprezes - 157
7) Andrzej Tereszkowski - Skarbnik - 145
8) Andrzej Gordon - Sekretarz Generalny - 159
9) Roman Bargieł - 164
10) Jerzy Kapłon - 172
11) Andrzej Wasilewski - 170
oraz członkowie:
12) Konrad Bielecki - 165
13) Cezary Droszcz - 140
14) Adam Gostyński - 174
15) Andrzej Konarski - 167
16) Jerzy Kowalski - 165
17) Zbigniew Kresek - 177
18) Edward Kutyła - 170
19) Zygmunt Kwiatkowski - 188
20) Andrzej Łabno - 161
21) Ryszard Mamenas - 151
22) Tadeusz Martusewicz - 168
23) Krzysztof Mazurski - 151
24) Henryk Miłoszewski - 169
25) Paweł Mordal - 169
26) Jan Palider - 165
27) Cecylia Serwin - 161
28) Marian Szczerba - 161
29) Jolanta Śledzińska - 153
30) Agnieszka Wałach - 169
31) Edmund Zaiczek - 172

Udział wzięło 192 delegatów, uprawnionych było 196, ważnych głosów oddano 191, nieważnych 1, bezwzględna ilość do uzyskania absolutorium wynosiła 99.
Wszyscy członkowie ustępującego ZG PTTK uzyskali absolutorium. Fakt ten został nagrodzony brawami.
Delegaci oczekują na materiały statutowe. Komisja statutowa wciąż pracuje nad projektem.

2005-09-17 12:16:09, dodał: Michał Chruściel


Dyskusja trwa

Delegaci przedstawiają sprawy programowe

Delegaci zabierają głos w sprawach programowych. Wciąż nie ma materiałów statutowych.
Głos zabrał najmłodszy, bo 19. letni delegat. Podejmuje temat uprawnień, odznak młodzieżowych, a także problem braku informacji w szkołach o imprezach PTTK dla młodzieży.

2005-09-17 12:51:01, dodał: Michał Chruściel


Materiały statutowe są gotowe.

Następuje gorąca część zjazdu, dotycząca projektu statutu.

Zakończono obrady dotyczące spraw programowych.
Nastąpiło przejście do spraw projektu nowego statutu. Przewodniczącym tej części obrad został Tadeusz Sobieszek - delegat województwa lubelskiego.
Wg. przyjętego scenariusza obrad następuje przedstawienie projektu zmian w statucie PTTK oraz jednolitego tekstu statutu uwzględniającego te zmiany. Projekt przedstawia Anna Kircher, przewodnicząca Komisji Statutowej.

2005-09-17 13:09:19, dodał: Michał Chruściel


Nowości z Komisji Uchwał i Wniosków

Komisja przez cały czas owocnie pracuje.

Komisja Uchwał i Wniosków przygotowuje 5 projektów uchwał, między innymi uchwałę o informacji w Towarzystwie. Komisja cały czas przyjmuje wnioski (do godz. 19.30), których do tej pory wpłynęło około 80.

2005-09-17 14:00:22, dodał: Michał Chruściel


Następuje przerwa w obradach

Zakończyło się referowanie projektu statutu.

Kol. Anna Kirchner zakończyła referowanie projektu statutu z autopoprawkami. Komisja Statutowa uznała za najwłaściwszy projekt statutu w wariancie I. z autopoprawkami.
Następnie przegłosowany został wniosek kol. Zbigiewa Kreska o dyskusji nad każdym punktem projektu statutu po kolei.
Przewodniczący obrad zarządził przerwę w obradach do godziny 16.00.
Po godzinie 16.00 nastąpi część dyskusji nad projektem statutu.

2005-09-17 14:31:21, dodał: Michał Chruściel


Wznowienie obrad

Nastąpi głosowanie i dyskusja nad projektem statutu

Przewodniczący tej części obrad, kol. Tadeusz Sobieszek, wznowił obrady.
Odbędzie się dyskusja i głosowanie nad projektem statutu w ten sposób, że rozpatrywany będzie cały artykuł - do niego będą zgłaszane uwagi, a potem nastąpi głosowanie.
Zapowiada się na to, że będziemy świadkami zażartej dyskusji i emocjonujących wypowiedzi.
Dla wszystkich powinno być jasne, że nadchodzące godziny być może zmienią oblicze Towarzystwa - przynajmniej na piśmie.

2005-09-17 16:07:04, dodał: Michał Chruściel


Dyskusja nad projektem statutu otwarta!

Kol. Anna Kirchner rozpoczęła dyskusję nad projektem statutu.

Preambuła
Kol. Kresek zaproponował aby zrezygnować z preambuły, jako niewnoszącej nic nowego, wiele zdań jest "niefortunnych".
Kol. Zaiczek: zatrzymać z małą zmianą.
Kol. Konarski: zrezygnować z preambuły w statucie.
Delegaci głosują nad wnioskiem: Kto jest za odrzuceniem preambuły w całości?
Za - 149
Preambuła została odrzucona.

Dalsza dyskusja przebiega w podobny sposób.

2005-09-17 16:30:28, dodał: Michał Chruściel


Dyskusji ciąg dalszy

Trwa bardzo burzliwa dyskusja nad kolejnymi artykułami projektu statutu.

Ciągle trwa dyskusja nad projektem statutu. Wiele artykułów projektu budzi kontrowersje i wymaga wielu uzgodnień i głosowań. Na razie wiemy, że jeżeli projekt przejdzie, to:
- przynależność będzie bezpośrednio do oddziału,
- artykuły o komisjach, radach i zespołach zachowają stare brzmienie,
- Zarząd Główny będzie odchudzony (15-21 osób),
- nie będzie kadencyjności we władzach.
W chwili obecnej delegaci pracują nad brzmieniem Art. 38 Projektu Statutu. Projekt liczy ich 88...

2005-09-17 19:30:23, dodał: Paweł Zań


Zakończyła sie dyskusja nad projektem statutu.

Delegaci zakończyli głosowanie nad zmianami w projekcie statutu!

Żmudne, kilkugodzinne, pełne emocji debatowanie nad projektem statutu i głosowanie nad poprawkami w nim, dobiegło końca. Delagaci rozpoczeli pracę nad ordynacja wyborczą.

2005-09-17 20:52:14, dodał: Paweł Zań


Statut przyjęty!

XVI Walny Zjazd przyjął uchwałę o zmianę Statutu PTTK!

Kol. Anna Kirchner odczytała uchwałę. Po czym kol. Tadeusz Sobieszek przeprowadził głosowanie.
Za zmianą statutu głosowało 173 delegatów.
Przeciwko głosowało 5 delegatów.
Wstrzymało się 6 delegatów.
Uchwała, która wchodzi w życie z dniem uchwalenia, została przyjęta. Od tej chwili mamy nowy statut!

2005-09-17 21:10:44, dodał: Paweł Zań


Ile do Zarządu?

Przegłosowano liczby członków Zarządu Głównego PTTK, Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK i Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK

W głosowaniu poprowadzonym przez kol. Tadeusza Sobieszka, delegaci zadecydowali, że:
- W Zarządzie Głównym PTTK zasiądzie 20 osób (plus ewentualny Sekretarz Generalny, wybrany spoza grona wybranych przez Zjazd),
- Główna Komisja Rewizyjna PTTK będzie składała się z 15 osób,
- Główny Sąd Koleżeński PTTK będzie liczył 15 osób.

2005-09-17 21:27:17, dodał: Paweł Zań


Upragniona kolacja.

Ogłoszona została długo oczekiwana przerwa w obradach. Delegaci udali sie na kolacje.

Długotrwałe dyskusje nad zmianami w statucie, trwajace od 16.00 wreszcie sie zakończyły. Delegaci właśnie udają się na kolację. Niektórzy deledaci oczekiwali na nią z utęsknieniem... Zjazd wznowi obrady około 22.30

2005-09-17 21:41:46, dodał: Paweł Zań


Początek części wyborczej

Koniec przerwy kolacyjnej. Rozpoczyna się wyborcza część Zjazdu.

Ta część rozpocznie się od sprawozdania Komisji Wyborczej i ustalenia list kandydatów do nowo wybieranych władz naczelnych. Następnie zostanie wybrana Komisja Skrutacyjna.

2005-09-17 22:15:02, dodał: Paweł Zań


Poznaliśmy kandydatów

Przedstawieni zostali kandydacji do ZG PTTK, GKR PTTK i GSK PTTK

Komisja Wyborcza Zjazdu przedstawiła kandydatów do Władz Naczelnych PTTK. Do ZG PTTK startuje 41 osób, do GKR PTTK - 21, do GSK PTTK - 21.

2005-09-17 22:39:53, dodał: Paweł Zań


Kierunki rozwoju...

W czasie gdy konstytuuje się Komisja Skrutacyjna trwa dyskusja plenarna nad kierunkami rozwoju i działania Towarzystwa w XVI kadencji.

Pierwszy zabrał głos kol. Edward Kudelski, który referuje wyniki prac przedzjazdowego Zespołu Programowego. W przemówieniu swoim położył dużą wagę na nowoczesność Towarzystwa i jego rozwój w tym kierunku.
Następnie głos zabrał kol. Andrzej Tereszkowski - prewodniczący Zespołu Ekonomicznego. Powiedział on m.in, ze nie ma silnego PTTK bez silnych oddziałów. Ważne jest pozyskiwanie środków, szkolenia i aktywność w tworzeniu produktów turystycznych.
Po przemówieniach rozpoczęła się dyskusja.

2005-09-17 23:13:05, dodał: Łukasz Aranowski


Zaczynają się wybory!

Już za chwilę rozpoczną się wybory do władz naczelnych PTTK.

Ukonstytuowała się już Komisja Skrutacyjna i rozpoczyna się proces wyborczy. Głosowanie odbędzie się na trzech kartach wyborczych - do każdej z władz.

2005-09-17 23:40:25, dodał: Łukasz Aranowski


Głosowanie czas zacząć

Rozpoczeło sie głosowanie, nad poszczególnymi kandydaturami do władz naczelnych PTTK.

Komisja skrutacyjna Zjazdu rozdaje karty do głosowania. Rozoczeła sie I tura wyborów. Biuro Zjazdu przewidująco przygotowało sie do IV tur...

2005-09-18 00:06:56, dodał: Paweł Zań


Karty zostały rozdane

Powoli kończy się głosowanie. Wsród delagatów słychać głosy zniecierpliwienia. Duża część osób jest już zmęczona drugim dniem obrad.

Głosowanie dobiega końca, wsród delegatów trwa gorączkowe skreślanie kandydatów i wrzucanie głosów do urn.

Ogłoszona została przerwa do godziny 1:30.

Kolejne tury głosowania (dogrywki) będą trwały do skutku - choćby miał zastać nas tu ranek...

2005-09-18 00:41:39, dodał: Paweł Zań


Oczekiwania

Od niemal dwóch godzin delegaci oczekują na wyniki wyborów do władz Towarzystwa.

Wyniki wyborów zostaną podane na naszej stronie jednocześnie z ogłoszeniem ich na sali obrad. Jeszcze tylko parę minut zostało do ich ogłoszenia. Przecieki z pomieszczeń Komisji Skrutacyjnej donoszą, że do dopełnienia zostały ostatnie formalności. Wszyscy delegaci starają się wytrwać te ostatnie minuty.

2005-09-18 02:05:16, dodał: Łukasz Aranowski


Są wyniki!

Dla internautów mamy świeże wyniki pierwszej tury wyborów!

Przedstawiamy gorące jeszcze wyniki I tury wyborów do władz naczelnych XVI kadencji.

Wyniki głosowania do Zarządu Głównego PTTK
1. Bargieł Roman - 121
2. Bielecki Konrad - 51
3. Bonisławski Ryszard - 27
4. Drożdżyński Lech - 117
5. Dudzik Paweł - 26
6. Głowacki Bartosz - 45
7. Gogolewski Michał - 29
8. Gordon Andrzej - 152
9. Gostyński Adam - 130
10. Grabowski Henryk - 47
11. Jabłońska Cecylia - 75
12. Jędras Adam - 94
13. Jurak Marian - 54
14. Kapłon Jerzy - 95
15. Konarski Andrzej - 52
16. Koprowski Wojciech - 71
17. Kresek Zbigniew - 113
18. Kudelski Edward - 130
19. Kutyła Edward - 78
20. Kwaczyński Jerzy - 49
21. Kwatek Rafał - 30
22. Łęcki Włodzimierz - 131
23. Malinowski Zbigniew - 28
24. Marchwicki Antoni - 34
25. Mazurski Krzysztof - 58
26. Miłoszewski Henryk - 125
27. Nowak Marian - 21
28. Pasieka Jakub - 40
29. Ratajski Mirosław - 47
30. Sikora Stanisław - 82
31. Sikora Zofia - 101
32. Skrzeczkowski Paweł - 58
33. Staffa Marek - 110
34. Śledzińska Jolanta - 61
35. Tereszkowski Andrzej - 71
36. Wałach Agnieszka - 120
37. Wasilewski Andrzej - 83
38. Winsze Jerzy - 55
39. Woźniak Czesław - 33
40. Zaiczek Edmund - 62
41. Zań Paweł - 73

Głosowało: 193
Ważnych: 189
Nieważnych: 4

Wyniki głosowania do Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK
1. Antkowiak Henryk - 73
2. Balcerzak Maria - 145
3. Bogucki Jan - 109
4. Chudy Marian - 115
5. Dziduszko Beata - 155
6. Gorczyca Jan - 154
7. Harazin Tadeusz - 116
8. Jabłoński Edward - 157
9. Jaśniewski Roman - 64
10. Komorowski Bogdan - 131
11. Koziara Ryszard - 128
12. Kudlaszyk Andrzej - 106
13. Mamenas Ryszard - 57
14. Mianowski Władysław - 90
15. Michalik Andrzej - 135
16. Ptasiński Janusz - 90
17. Rudziński Zbigniew - 91
18. Rusiecki Józef - 98
19. Sobieszek Tadeusz - 141
20. Twarkowski Ireneusz - 66
21. Wulicz Ryszard - 80

Głosowało: 193
Ważnych: 192
Nieważnych: 1

Wyniki głosowania do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK
1. Cienciała Zbigniew - 113
2. Czajka Stanisław - 111
3. Dwornicka Janina - 106
4. Guska Franciszek - 92
5. Kirchner Anna - 125
6. Korus Krystian - 131
7. Krajewski Lech Wojciech - 98
8. Łabno Andrzej - 101
9. Łącki Andrzej - 146
10. Markowski Tadeusz - 122
11. Michalski Mieczysław - 66
12. Mikulec Adolf - 113
13. Mosingiewicz Antoni - 27
14. Nowaczyk Aleksandra - 148
15. Piątkowski Andrzej - 111
16. Piwoński Andrzej - 95
17. Polański Stanisław - 110
18. Satora Janusz - 143
19. Skłodowski Stanisław - 88
20. Teodorczyk Anna - 124
21. Tomalak Wojciech - 151

Głosowało: 193
Ważnych: 193
Nieważnych: 0

2005-09-18 03:28:04, dodał: Paweł Zań


Karty znów w grze

Znamy już wyniki pierwszej tury wyborów. Niestety potrzebna jest dogrywka.

W wyniku pierwszej tury wyborów, do Zarządu Głównego weszło 12 osób. W drugiej turze, następuje wybór brakujących 8 osób.
Do Głównej Komisji Rewizyjnej weszło 13 osób. Następuje głosowanie nad brakującymi 2 osobami.
Główny Sąd Koleżeński został wybrany w pierwszej turze wyborów! Jak tylko sąd się ukonstytuuje podamy skład jego prezydium.

2005-09-18 03:31:20, dodał: Paweł Zań


Główny Sąd Koleżeński wybrany!

Po pierwszej turze wyborów w całości został wyłoniony jedynie Główny Sąd Koleżeński. Za chwilę sąd sie ukonstytuuje.

W skład Głównego Sądu Koleżeńskiego weszli:
Cienciała Zbigniew
Czajka Stanisław
Dwornicka Janina
Kirchner Anna
Korus Krystian
Łabno Andrzej
Łącki Andrzej
Markowski Tadeusz
Mikulec Adolf
Nowaczyk Aleksandra
Piątkowski Andrzej
Polański Stanisław
Teodorczyk Anna
Tomalak Wojciech
Satora Janusz
Wybranym kolegom serdecznie gratulujemy!

2005-09-18 03:39:56, dodał: Łukasz Aranowski


Druga tura - ostateczne wyniki

W drugiej turze głosowania roztrzygnęły się składy Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

O 8 miejsc w ZG walczyli (po myślnikach liczba głosów):
Bielecki Konrad - 48
Jabłońska Cecylia - 59
Jędras Adam - 72
Jurak Marian - 46
Konarski Andrzej - 56
Koprowski Wojciech - 51
Kutyła Edward - 77
Mazurski Krzysztof - 52
Sikora Stanisław - 79
Skrzeczkowski Paweł - 41
Śledzińska Jolanta - 55
Tereszkowski Andrzej - 61
Wasilewski Andrzej - 73
Winsze Jerzy - 48
Zaiczek Edmund - 51
Zań Paweł - 48

Głosowało: 180
Ważnych: 180
Nieważnych: 0

O 2 miejsca w GKR walczyli:
Mianowski Władysław - 83
Ptasiński Janusz - 78
Rudziński Zbigniew - 50
Wulicz Ryszard - 83

Głosowało: 180
Ważnych: 180
Nieważnych: 0

Oznacza to, że zarówno Zarząd Główny PTTK jak i Główna Komisja Rewizyjna PTTK zostały wybrane w całości.

2005-09-18 04:21:39, dodał: Łukasz Aranowski


Władze PTTK wybrane!

Zostały wybrane pełne składy Zarządu Głównego PTTK i Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK.

Podajemy pełen skład Zarządu Głównego PTTK XVI kadencji:
Bargieł Roman
Drożdżyński Lech
Gordon Andrzej
Gostyński Adam
Jabłońska Cecylia
Jędras Adam
Kapłon Jerzy
Konarski Andrzej
Kresek Zbigniew
Kudelski Edward
Kutyła Edward
Łęcki Włodzimierz
Miłoszewski Henryk
Sikora Stanisław
Sikora Zofia
Staffa Marek
Śledzińska Jolanta
Tereszkowski Andrzej
Wałach Agnieszka
Wasilewski Andrzej

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej weszły następujące koleżanki i koledzy:
Balcerzak Maria
Bogucki Jan
Chudy Marian
Dziduszko Beata
Gorczyca Jan
Harazin Tadeusz
Jabłoński Edward
Komorowski Bogdan
Koziara Ryszard
Kudlaszyk Andrzej
Mianowski Władysław
Michalik Andrzej
Rusiecki Józef
Sobieszek Tadeusz
Wulicz Ryszard

2005-09-18 04:31:10, dodał: Łukasz Aranowski


Mamy Prezesa!!!

Zarząd Główny w trakcie swojego pierwszego zebrania ukonstytuował się. Internauci odwiedzający nasz portal pierwsi znają wybór Zarządu bowiem w chwili pisania tych słów Zarząd jeszcze obraduje i nie miał szans ogłosić swojej decyzji.

W głosowaniu tajnym wymaganą większość 50% głosów już za pierwszym razem uzyskał kol. Lech Drożdżyński. Nowemu Prezesowi bardzo serdecznie gratulujemy!

Funkcje wiceprezesów ZG powierzył kol. kol. Edwardowi Kudelskiemu, Adamowi Gostyńskiemu i Romanowi Bargiełowi i Markowi Staffie.

Skarbnikiem Towarzystwa został kol. Jerzy Kapłon.

Sekretarzem Generalnym nadal będzie kol. Andrzej Gordon.

Oficjalnie skład Zarządu i jego Prezydium zostanie ogłoszony delegatom jutro rano.

Wszystkim członkom Zarządu Głównego chcemy życzyć jak najprzyjemniejszej pracy i dobrych efektów w kierowaniu naszym Towarzystwem.

2005-09-18 05:00:00, dodał: Łukasz Aranowski


GKR wybrała!

Prezesem Głównej Komisji Rewizyjnej został w głosowaniu tajnym kol. Tadeusz Sobieszek.

Kol. Sobieszek w rozmowie ze mną przeprowadzonej specjalnie dla internautów poinformował, iż został wybrany jednogłośnie. Zaproponował jednocześnie aby GKR w XVI kadencji nie miała Prezydium i aby wszyscy jej członkowie na równi pracowali.
Jako wiceprezesów GKR zaproponował kol. kol. Beatę Dziduszko (sprawy finansowe), Jana Gorczycę (sprawy ekonomiczne) oraz Edwarda Jabłońskiego (sprawy programowe), a jako sekretarza kol. Marię Balcerzak. Propozycja Prezesa została przyjęta również jednogłośnie.

2005-09-18 05:16:35, dodał: Łukasz Aranowski


Życzenia od Prezesa dla internautów

Nowowybrany Prezes, którego udało mi sie namówić na krótka rozmowę, za pośrednictwem naszego serwisu, wszystkim internautom - członkom PTTK - którzy mimo późnej pory czekali na wynik wyborów przekazuje: "Widzę przyszłość PTTK w młodzieży oraz w doświadczeniu działaczy naszego Towarzystwa będących w nim od lat." oraz życzy dobrej nocy!

Do tych ostatnich życzeń i ja się przyłączam - do przeczytania rano!

2005-09-18 05:20:02, dodał: Łukasz Aranowski


Dzień trzeci powoli się rozpoczyna

W związku z bardzo późną porą zakończenia nocnych obrad, dzisiejsze posiedzenie rozpocznie się z opóźnieniem.

W pierwszej części zostaną przedstawione nowowybrane władze i sprawozdania z ich ukonstytuowania się.
GSK konstytuował się dopiero rano - o godzinie 8:30 - gdyż wczoraj było to niemożliwe ponieważ większość jego członków poszła spać zanim roztrzygnęły się wyniki wyborów.
Jak tylko rozpoczną się obrady i zostaną przedstawione raporty - poinformujemy o tym internautów.

2005-09-18 09:06:54, dodał: Łukasz Aranowski


Obrady rozpoczetę

Z niemal półgodzinnym opóźnieniem rozpoczyna się część obrad poświęcona prezentacji nowych władz i sprawom programowym.

Zebranych delegatów i uczestników Zjazdu powitał kol. Ryszard Mazur - Przewodniczący obrad XVI Walnego Zjazdu PTTK.
Po powitaniu będą odczytane, dla przypomnienia, listy osób wybranych do władz naczelnych.

2005-09-18 09:28:11, dodał: Łukasz Aranowski


Władze Głównego Sądu Koleżeńskiego

W czasie odczytania protokołu z ukonstytuowania się Głównego Sądu Koleżeńskiego delegaci poznali jego władze.

Prezesem GSK została wybrana kol. Anna Kirchner. Funkcje wiceprezesów objęli kol. kol. Janusz Satora i Wojciech Tomalak, a funkcję sekretarza kol. Anna Teodorczyk.

2005-09-18 09:40:00, dodał: Łukasz Aranowski


Projekty nowych uchwał

Delegaci otrzymali projekty uchwał XVI Walnego Zjazdu.

W chwili obecnej delegaci zapoznają się z projektami czterech nowych uchwał:
- Uchwała XVI Walnego Zjazdu PTTK w sprawie ustanowienia Roku Szlaków Turystycznych PTTK.
- Uchwała XVI Walnego Zjazdu PTTK o kierunkach działań programowych Towarzystwa w XVI kadencji.
- Uchwała XVI Walnego Zjazdu PTTK w sprawie rozwoju gospodarczego PTTK.
- Uchwała XVI Walnego Zjazdu PTTK w sprawie wspierania działalności gospodarczej oddziałów.

2005-09-18 09:55:38, dodał: Paweł Zań


Ustanowienie roku 2007 rokiem szlaków

Walny Zjazd jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia Roku Szlaków Turystycznych PTTK.

Uchwała XVI Walnego Zjazdu PTTK
w sprawie ustanowienia Roku Szlaków Turystycznych PTTK


W najbliższych latach przypadają znaczące rocznice związane ze znakowaniem szlaków turystycznych od początku stanowiących istotny element zagospodarowania turystycznego:
- 120. rocznica oznakowania przez Walerego Eliasza pierwszego szlaku
w Tatrach z Toporowej Cyrhli do Morskiego Oka (2007),
- 100. rocznica oznakowania przez Hugona Zapałowicza pierwszego szlaku
w Beskidach w rejonie Zawoi (2006),
- 100. rocznica wykonania „Orlej Perci” w Tatrach (2006).
Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze postanawia:
- Ustanowić rok 2007 Rokiem Szlaków Turystycznych PTTK,
- Podjąć działania zmierzające do upowszechnienia i utrwalenia w społeczeństwie przekonania o znaczeniu szlaków turystycznych i niezaprzeczalnym dorobku PTTK w tym zakresie.

Warszawa, 18 września 2005 roku

2005-09-18 10:00:27, dodał: Łukasz Aranowski


Kierunki programowe PTTK w XVI kadencji

Walny Zjazd jednogłośnie przyjął uchwałę o kierunkach programowych działań Towarzystwa w XVI kadencji.

Uchwała XVI Walnego Zjazdu PTTK
o kierunkach działań programowych Towarzystwa w XVI kadencji


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczego jest organizacją pozarządową kształtującą proces poznawania Ojczyzny i promocję jej bogactwa kulturowego i przyrodniczego. Zabiegając o przestrzeń do uprawiania turystyki, PTTK reprezentuje interesy polskiego turysty wobec władz rządowych i samorządowych. Kontynuując tradycje towarzystw, z których powstało: Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, chroniąc to, co najlepsze w tradycji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, PTTK powinno unowocześnić formy działania dostosowując się do zmieniających się oczekiwań społeczeństwa, szczególnie ludzi młodych, musi stworzyć atrakcyjną i nowoczesną ofertę działania. Zarząd Główny i oddziały PTTK powinny ustawicznie popularyzować działalność Towarzystwa w społeczeństwie.
W latach 2005-2009:

1. Towarzystwo, kształtując emocjonalne zaangażowanie w sprawy Ojczyzny, będzie propagować wiedzę o Polsce i uczestniczyć w ochronie przyrody, krajobrazu i dóbr kultury. Służyć temu będzie powszechna działalność krajoznawcza, w szczególności inwentaryzacja krajoznawcza oraz przygotowania do Kongresu Krajoznawstwa w roku 2010, prowadzenie działalności wydawniczej, muzeów PTTK, Regionalnych Pracowni Krajoznawczych PTTK. Tej formie działalności należy zapewnić w budżecie ZG PTTK trwałe finansowanie.

2. PTTK będzie tworzyć, rozwijać i promować model aktywnego poznawania i wypoczynku, z jednoczesnym propagowaniem znaczenia tej aktywności w procesie wychowywania młodzieży i organizacji jej czasu wolnego. Towarzystwo będzie popularyzować turystykę rodzinną, wielopokoleniową i będzie inicjować oraz propagować nowe formy uprawiania turystyki, w szczególności imprezy turystyczne integrujące członków Towarzystwa i lokalne społeczności. W celu realizacji tego działania PTTK będzie zabiegać o odpowiednie rozwiązania legislacyjne mające na celu rozwój turystyki. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze swoje schroniska górskie, stanice wodne i inne obiekty przeznaczone dla turystyki wędrowniczej uznaje za obiekty działalności programowej i dążyć będzie do uzyskania dla nich rozwiązań umożliwiających zmniejszenie obciążeń fiskalnych.

3. Szczególną uwagę PTTK poświęci sprawom młodzieży. W tym celu będzie rozwijać atrakcyjne dla młodzieży formy popularyzujące wiedzę o Polsce i ukazujące działalność Towarzystwa. Towarzystwo zmodernizuje system odznak turystycznych i krajoznawczych, wprowadzi szeroko stopnie młodzieżowe poszczególnych odznak oraz młodzieżowe uprawnienia kadry PTTK. Towarzystwo podejmie starania o zwiększenie obecności w szkołach przez merytoryczną i metodyczną pomoc nauczycielom w organizacji turystyki i krajoznawstwa oraz zachęcanie do pracy w szeregach Towarzystwa. PTTK poczyni dalsze zabiegi o umieszczenie treści turystyczno-krajoznawczych w programach wychowawczych szkół. PTTK wzmocni starania na rzecz większego udziału młodych ludzi w działalności Towarzystwa, stwarzając im również szansę podjęcia odpowiedzialności za wspólne działania. Rozwiązania organizacyjne powinny zapewnić utrzymanie więzi młodzieży z Towarzystwem po zakończeniu edukacji.

4. Zarząd Główny PTTK będzie dążyć do ochrony prawnej sieci polskich szlaków turystycznych oraz do uzyskania przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze statusu koordynatora tej sieci przez prowadzenie centralnej kartoteki szlaków oraz zbudowanie ogólnodostępnej internetowej bazy danych. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze będzie zabiegać o zlecenia na wykonywanie prac znakarskich i nadzór nad jakością znakowania.

5. Zarząd Główny PTTK usprawni obieg informacji w Towarzystwie, na szeroką skalę wykorzystując współczesne systemy informacyjne. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze będzie wykorzystywać systemy informatyczne i łączność internetową do kontaktów z członkami PTTK i do działalności gospodarczej oddziałów PTTK. Zarząd Główny PTTK, dla usprawnienia funkcjonowania Towarzystwa, będzie prowadzić szkolenia z zakresu technologii informatycznej oraz informacyjnej dla pracowników i dla kadry funkcyjnej oddziałów PTTK. Zarząd Główny PTTK wprowadzi, jako dodatkowe rozwiązanie, internetową obsługę świadczeń członkowskich.

6. PTTK rozszerzy ofertę na rzecz członków i oddziałów PTTK o możliwość zakupu dodatkowych zróżnicowanych pakietów świadczeń (dodatkowe ubezpieczenia, rabaty, wydawnictwa, usługi w obiektach turystycznych). Zarząd Główny PTTK rozszerzy istniejący system ubezpieczeń o nowe składniki.

7. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze będzie starało się szybko i elastycznie dostosowywać swoje funkcjonowanie do zmieniających się rozwiązań legislacyjnych zabiegając jednocześnie o stabilność rozwiązań prawnych. Zarząd Główny PTTK przeprowadzi nowelizację systemu szkolenia kadry PTTK, określi wspólne zakresy szkoleń ogólnych i precyzyjnie określi odpowiedzialność kadry PTTK przy wykonywaniu czynności wynikających z nadanych przez PTTK uprawnień. PTTK, wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi, będzie zabiegać o nowelizację prawa w celu ustawowego określenia zasad funkcjonowania kadry specjalistycznej stowarzyszeń.

8. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze będzie doskonalić funkcjonowanie struktur etatowych i społecznych. Wzmocni i przyspieszy działania w celu umocnienia roli i nadania właściwego statusu kadrze programowej Towarzystwa. ZG PTTK przeanalizuje zasady funkcjonowania oraz kompetencje komisji i rad w Towarzystwie, określi ich zadania i rolę w realizacji współczesnych zamierzeń Towarzystwa. Wprowadzone zostaną czytelne zasady odpowiedzialności za podejmowane decyzje i realizację zadań na wszystkich szczeblach zarządzania w PTTK.

9. Towarzystwo skupia wiele osób posiadających zawodowe umiejętności przydatne w funkcjonowaniu nowoczesnego stowarzyszenia. XVI Walny Zjazd PTTK zwraca się z apelem do członków Towarzystwa o włączenie się w bieżące funkcjonowanie i prowadzenie profesjonalnych szkoleń ekonomicznych, prawniczych, informatycznych itp. Powinno to sprzyjać uspołecznieniu PTTK oraz ograniczeniu nadmiernej i kosztownej etatyzacji.

10. Walny Zjazd PTTK zobowiązuje Zarząd Główny PTTK do udzielania porad prawnych oddziałom PTTK. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze powszechnie wprowadzi standardy obsługi klientów biura. Zarząd Główny PTTK będzie kontynuować szkolenia dla kadry zawodowej PTTK i dla kadry funkcyjnej oraz zaproponuje rozwiązania motywujące do uzyskiwania stosownych stopni kwalifikacyjnych i certyfikatów.

11. Zarząd Główny PTTK i oddziały PTTK konsekwentnie będą chronić nazwę, znak oraz firmę PTTK i sprawnie reagować na przypadki nadużycia znaku.

12. Zarząd Główny PTTK będzie organizować wspólnie z oddziałami PTTK przedsięwzięcia programowe i gospodarcze, umacniając obecność oddziałów PTTK w jednostkach gospodarczych Towarzystwa na zasadach partnerskich.

Warszawa, dnia 18 września 2005 roku

2005-09-18 10:25:26, dodał: Łukasz Aranowski


Działalność gospodarcza oddziałów PTTK

Po krótkiej dyskusji Zjazd jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wspierania działalności gospodarczej oddziałów.

Uchwała XVI Walnego Zjazdu PTTK
w sprawie wspierania działalności gospodarczej oddziałów


Walny Zjazd PTTK uznaje, że jednym z priorytetów w XVI kadencji jest wspieranie działalności gospodarczej oddziałów PTTK w zakresie turystyki, krajoznawstwa i rekreacji poprzez:

1. Stałe doskonalenie, wspomaganie i rozwój ogólnopolskiej sieci sprzedaży PTTK w tym przez internet, między innymi przez: wsparcie finansowe i sprzętowe, pomoc fachową w tworzeniu produktów turystycznych, szkolenie kadr itp.

2. Stwarzanie warunków umożliwiających oddziałom PTTK korzystanie z pożyczek, gwarancji i poręczeń ZG PTTK na rozwój działalności gospodarczej.

3. Stwarzanie systemu pomocy oddziałom przy uzyskiwaniu gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, dla organizatorów i pośredników turystycznych, wymaganych ustawą o usługach turystycznych.

4. Dalsze tworzenie warunków do kapitałowego przystępowania oddziałów PTTK do istniejących lub tworzonych struktur gospodarczych PTTK.

5. Zabezpieczanie pomocy merytorycznej, w tym porad prawnych, w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

6. Określanie zasad i warunków długofalowej promocji działalności gospodarczej oddziałów PTTK oraz budowania i promocji marki PTTK.

7. Stworzenie systemu pomocy organizacyjnej dla funkcjonowania oddziałów PTTK, a zwłaszcza regulowania stanu prawnego posiadanego majątku i zarządzania nim.

8. Zapewnianie społecznego nadzoru przedstawicieli oddziałów PTTK nad prowadzoną przez Towarzystwo działalnością gospodarczą.

Warszawa, dnia 18 września 2005 roku

2005-09-18 10:26:25, dodał: Łukasz Aranowski


100-lecie PTKraj

Walny Zjazd zobowiązał Zarząd Główny do przyjęcia programu obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Uchwała XVI Walnego Zjazdu PTTK
w sprawie Obchodów Jubileusz 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego


Walny Zjazd PTTK postanawia:
- zobowiązać Zarząd Główny PTTK do przyjęcia programu obchodów Jubileuszu 100-lecia PTKraj, z wykorzystaniem dorobku powołanego w poprzedniej kadencji Komitetu na czele z Kol. Januszem Zdebskim,
- zwraca się do Komitetu o kontynuację podjętych prac.

Warszawa, dnia 18 września 2005 roku

2005-09-18 10:29:08, dodał: Łukasz Aranowski


Turystyka akademicka ma już 100 lat

Zjazd po dłuższej dyskusji przyjął uchwałę w sprawie obchodów 100-lecia zorganizowanej turystyki akademickiej w roku 2006. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Uchwała XVI Walnego Zjazdu PTTK
w sprawie obchodów 100-lecia zorganizowanej turystyki akademickiej w roku 2006


W roku 1906 Mieczysław Orłowicz założył pierwszy turystyczny klub studencki – Akademicki Klub Turystyczny we Lwowie. W roku 2006 mija 100 lat od tego wydarzenia. Z tej okazji XVI Walny Zjazd Towarzystwa zobowiązuje nowowybrany Zarząd Główny PTTK do zorganizowania obchodów 100-lecia zorganizowanej turystyki akademickiej.

Warszawa, 18 września 2005 roku

2005-09-18 10:40:36, dodał: Łukasz Aranowski


Rozwój gospodarczy

Jednomyślnie Zjazd przyjął uchwałę o rozwoju gospodarczym Towarzystwa. To bardzo ważna uchwała dla naszej przyszłości.

Uchwała XVI Walnego Zjazdu PTTK
w sprawie rozwoju gospodarczego PTTK


Walny Zjazd PTTK uznaje za priorytetowy kierunek działania w XVI kadencji aktywizowanie działalności gospodarczej. Jego realizacji służyć powinno:
- prowadzenie działalności gospodarczej opartej na bazie obiektów Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów PTTK,
- osiąganie stabilnych dochodów pozwalających na wszechstronny rozwój Towarzystwa,
- stałe powiększanie majątku oraz utrzymywanie go na wysokim poziomie jakościowym,
- usprawnianie zarządzania majątkiem Towarzystwa,
- stałe podnoszenie standardu bazy noclegowej oraz jakości usług,
- dostosowanie struktury organizacyjnej zarządzania sferą gospodarczą do nowych wymogów rynkowych,
- głównym źródłem przychodów powinny być dochody z posiadanego majątku, działalności na rynku turystycznym i w nowych sferach aktywności gospodarczej oraz pozyskiwane środki zewnętrzne.

I. AKTYWIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
§ 1.
Walny Zjazd PTTK akceptuje kierunki działania zawarte w Uchwale Zarządu Głównego PTTK 142/XV/2004 z dnia 18.09.2004 w sprawie Programu Aktywizacji Działalności Gospodarczej PTTK oraz zobowiązuje Zarząd Główny PTTK do jego cyklicznego aktualizowania i monitoringu wdrażania.
§ 2.
Przy wdrażaniu Programu Aktywizacji Działalności Gospodarczej PTTK należy zwłaszcza:
1. Oprzeć tworzenie produktów turystycznych na oddziałach, obiektach oraz innych podmiotach PTTK jako tych, które będą ich głównym dostawcą dla sieci sprzedaży.
2. Dążyć, aby działalność gospodarcza prowadzona w oddziałach i w oparciu o obiekty PTTK miała charakter sieciowy. Powinno to przejawiać się przede wszystkim w przestrzeganiu uprawnień wynikających z Karty Rabatowej PTTK oraz zachowaniu jednolitych standardów.
3. Stworzyć efektywny kanał dystrybucji produktów turystycznych oparty na oddziałach, działający przy wykorzystaniu nowoczesnych środków komunikacji (internet, infolinia).
4. Dążyć do powiększania wartości majątku PTTK oraz zachowania nad nim społecznego nadzoru.
5. Pamiętać, aby podejmowane działania miały charakter ewolucyjny oraz aby opierały się przede wszystkim na istniejących już podmiotach.
6. Prowadzić stały monitoring wdrażania uchwały ZG PTTK Nr 142/XV/2004 z dnia 18.09.2004r systematycznie ją aktualizując oraz dostosowując do zmieniających się uwarunkowań.
§ 3.
W obliczu zmian w otoczeniu turystyki związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej należy zintensyfikować działania mające na celu pozyskiwanie funduszy zewnętrznych poprzez:
1. Opracowanie listy potencjalnych programów, do których mogą aplikować oddziały oraz inne jednostki Towarzystwa.
2. Dążenie do zapewnienia w budżecie ZG PTTK niezbędnych środków stanowiących wymagany udział własny przy realizacji projektów, stosując klarowne zasady przydzielania tych środków oddziałom oraz innym jednostkom Towarzystwa.
3. Wypracowanie zasad wspierania oddziałów i spółek PTTK w opracowywaniu projektów, prognoz związanych z projektami, ich realizacji i rozliczania.
4. Dążenie by aplikowanie o środki unijne było zgodne z nurtem rozwoju i długofalowym planem inwestycyjnym Towarzystwa oraz z przyjętym budżetem.
5. Wprowadzenie centralnego rejestru oraz ustalenie zasad koordynacji wniosków składanych przez oddziały i inne jednostki Towarzystwa.
§ 4.
Uznaje się jako ważny element rozwoju gospodarczego Towarzystwa sposób postrzegania jego działalności programowej i gospodarczej przez społeczeństwo, w związku z tym należy opracować strategię promocji działalności PTTK z uwzględnieniem zasad posługiwania się znakami PTTK.
§ 5.
Istotnym elementem rozwoju Towarzystwa jest systemowe i ciągłe kształcenie kadry gospodarczej i programowej PTTK.

II. GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM
§ 6.
1. Zadania inwestycyjne w PTTK należy realizować na podstawie długofalowych planów inwestycyjnych przyjmowanych i zatwierdzanych przez ZG PTTK, corocznie weryfikowanych.
2. Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych winny być wydzielone środki własne oraz pozyskiwane środki zewnętrzne.
§ 7.
1. Określa się następujące priorytetowe kierunki wydatkowania środków finansowych:
- inwestycje wspierające program tworzenia sieci bazy dla turystyki aktywnej i sieci hotelowej,
- inwestycje w których będą uczestniczyły oddziały.
2. Określa się następujące priorytety w wyborze projektów:
- inwestycje szybko i wysoko rentujące,
- projekty dla których pozyskano środki zewnętrzne,
- projekty z wkładem własnym osób trzecich np. dzierżawców.
3. Zadania inwestycyjne powinny być realizowane głównie w nieruchomościach PTTK, a w szczególnych przypadkach w obcych środkach trwałych, stanowiących infrastrukturę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości PTTK.
4. Skala zadań o charakterze inwestycyjnym realizowanych przez inne podmioty gospodarcze (np. dzierżawców) w nieruchomościach PTTK jako tzw. „inwestycje w obcych środkach trwałych” nie powinna stwarzać zagrożenia utraty kontroli nad nieruchomością.
§ 8.
Przy ustalaniu zasad gospodarowania majątkiem Towarzystwa należy:
1. Dążyć do większego udziału oddziałów w funkcjonowaniu obiektów PTTK.
2. Dążyć do zwiększenia udziału przedstawicieli oddziałów w zarządzaniu majątkiem Towarzystwa, zwłaszcza poprzez delegowanie ich do pracy w radach nadzorczych spółek PTTK.
3. Uwzględnić specyfikę poszczególnych obiektów dokonując ich podziału na typowo komercyjne oraz te, które powinny aktywnie uczestniczyć w tworzeniu oferty turystycznej PTTK i służyć realizacji celów programowych.
4. Dążyć do zwiększenia efektywności zarządzania majątkiem między innymi poprzez obniżanie kosztów jego prowadzenia.
5. Dostosowywać zawierane umowy dzierżawy obiektów do sieciowego charakteru ich działalności i doprowadzić do akceptowania Karty Rabatowej PTTK oraz przestrzegania wysokiego standardu programu odpowiadającego polityce Towarzystwa.
6. Opracować zasady profesjonalnego nadzoru właścicielskiego nad zarządzanym majątkiem.

III. ZARZĄDZANIE SFERĄ GOSPODARCZĄ
§ 9.
Określić należy następujące kategorie podmiotów:
1. Podmioty komercyjne, które powinny tworzyć główne źródło dochodu przeznaczonego na działalność statutową Towarzystwa.
2. Podmioty prowadzące działalność statutową, ale również i gospodarczą, która umożliwia im pokrycie części bądź całości kosztów działalności programowej z osiąganych dochodów z działalności gospodarczej.
3. Podmioty prowadzące działalność statutową, których działalność oparta jest wyłącznie na budżecie Towarzystwa.
§ 10.
Zarządzanie sferą gospodarczą Towarzystwa wymaga nowoczesnego systemu zarządzania kadrami. Program szkoleń dostosowanych do potrzeb PTTK oraz nowoczesny system motywacyjny jest jego niezbędnym elementem.
§ 11.
W celu uzyskania efektów ekonomicznych z sieciowego charakteru działalności gospodarczej Towarzystwa, Walny Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny PTTK do stałego doskonalenia struktury gospodarczej:
1. W przypadku budowania nowych gospodarczych struktur terenowych – opierania ich głównie na oddziałach PTTK.
2. Upraszczania struktury sfery działalności gospodarczej Towarzystwa w celu zwiększenia skuteczności jej funkcjonowania oraz obniżenia kosztów działalności z wykorzystaniem już istniejących podmiotów.
3. Wypracowania zasad współpracy pomiędzy jednostką odpowiedzialną za zarządzanie majątkiem a podmiotami zajmującymi się pozostałą sferą działalności gospodarczej Towarzystwa.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA
§ 12.
Zarządzanie finansami PTTK wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji kadry dostosowanych do charakteru i zakresu prowadzonej działalności.
§ 13.
Analizie efektywności ekonomicznej powinny zostać poddane w pierwszej kolejności następujące sfery:
1. Zyskowność majątku Towarzystwa,
2. Zyskowność majątku oddziałów PTTK,
3. Zyskowność majątku spółek,
4. Koszty działalności spółek oraz jednostek wchodzących w skład bilansu zbiorczego PTTK,
5. Planowane inwestycje,
6. Podejmowane przedsięwzięcia gospodarcze.
§ 14.
Ważnym aspektem prawidłowego funkcjonowania finansów jest opracowywanie budżetów pełnych i częściowych oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją a także wdrażanie zasad rachunkowości zarządczej – wykorzystywanie wskaźników ekonomicznych w bieżącym zarządzaniu i ustalaniu wieloletniej strategii działania Towarzystwa.
§ 15.
Należy utrzymać utworzony fundusz gwarancyjny jako istotny element wspierania działalności gospodarczej oddziałów. Należy rozważyć możliwość nawiązania współpracy z bankami lub innymi instytucjami finansowymi w zakresie udzielania gwarancji kredytowych.
§ 16.
Walny Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny PTTK do tworzenia warunków dla:
1. Przystępowania kapitałowego oddziałów PTTK do podejmowanych inicjatyw gospodarczych realizowanych na ich terenie.
2. Wypracowania partnerskich zasad współpracy w sferach wykraczających poza przedsięwzięcia gospodarcze pomiędzy oddziałami PTTK a spółkami Towarzystwa działającymi na ich terenie.
3. Pomocy organizacyjnej i porad prawnych w zakresie funkcjonowania oddziałów, a zwłaszcza regulowania stanu prawnego posiadanego majątku i zarządzania nim.
4. Umożliwienia oddziałom korzystania z funduszu poręczeń i pożyczek niezbędnych przy rozpoczynaniu bądź aktywizowaniu działalności gospodarczej oraz przy ubieganiu się o środki zewnętrzne na różnego rodzaju projekty.
5. Wykorzystania istniejącego w oddziałach potencjału ludzkiego, gospodarczego i programowego dla realizacji zadań Towarzystwa.

Warszawa, 18 września 2005 roku

2005-09-18 10:44:52, dodał: Łukasz Aranowski


Wnioski delegatów

Przedstawiamy internautom wszystkie wnioski delegatów, które padły w czasie XVI Walnego Zjazdu. W chwili obecnej trwa dyskusja na temat tych wniosków.

Kol. Edward Kudelski Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał następujące wnioski, które wpłynęły do Komisji.

Wnioski z Konferencji wojewódzkich dotyczące spraw ekonomicznych

1. Zwrócić uwagę na potrzebę dostosowania bazy turystycznej PTTK do potrzeb osób niepełnosprawnych, tak by w każdym z regionów powstał chodź jeden ośrodek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. (woj. podkarpackie).
2. Opracować i uruchomić realizację wsparcia oddziałów Towarzystwa znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. (woj. podlaskie).
3. Przyjęcie jako priorytetowego zadania rewitalizacji szlaku kajakowego Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego. (woj. podlaskie)
4. Przejrzeć strukturę organizacyjną i utworzyć taką, która by najbardziej efektywnie pokierowała pomnażaniem naszego majątku. (woj. wielkopolskie)
5. Poddać ocenie sposób zarządzania obiektami górskimi PTTK. (woj. wielkopolskie)
6. Rozważyć możliwość zapewnienia przez Zarząd Główny środków finansowych na pomoc dla Oddziałów np. na dofinansowanie czynszów. (woj. wielkopolskie)
7. Zlikwidować wpisowe dla wstępujących do PTTK. (woj. wielkopolskie)
8. Rozważyć możliwość uruchomienia nowych schronisk na terenach nizinnych np. w byłych obiektach PKP oraz zlikwidowanych obiektach szkolnych. (woj. wielkopolskie)
9. Podjęcie uchwały przez Zjazd Krajowy PTTK o wystąpieniu do władz państwowych o uproszczenie procedury przyznawania i rozliczania dotacji i dofinansowania działalności programowej Oddziałów PTTK, zgodnie z załącznikiem nr 1. (woj. wielkopolskie)
10. Oddzielić procesy decyzyjne dotyczące gospodarki majątkiem PTTK od bezpośredniego wpływu członków Zarządu Głównego poprzez zakaz zasiadania członków Zarządu Głównego w radach nadzorczych spółek PTTK. (woj. warmińsko-mazurskie)
11. Zobowiązać ZG PTTK do dokonania wnikliwej analizy programowej i ekonomicznej działalności wydawniczej PTTK w tym działalności wydawnictwa „PTTK KRAJ” Sp. z o.o. (woj. mazowieckie)
12. Zobowiązać ZG PTTK do przyjęcia, w terminie 6 miesięcy od Zjazdu, programu promocji PTTK, jego bazy oraz produktów turystycznych Towarzystwa. (woj. mazowieckie)
13. Dokonać analizy działalności i rozliczania finansowego Studenckich Baz Namiotowych oraz dokonać inwentaryzacji majątku Towarzystwa znajdującego się w tych bazach. (woj. mazowieckie)
14. Wprowadzić zasady:- aby osoby zasiadające w radach nadzorczych Spółek PTTK posiadały odpowiednie uprawnienia państwowe,- w radach nadzorczych spółek PTTK nie zasiadali członkowie ZG PTTK i członków GKR PTTK. (woj. mazowieckie)
15. Dostosować strukturę Biura ZG PTTK do aktualnych potrzeb PTTK oraz zintensyfikowanych działań na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych. (woj. mazowieckie)
16. Ograniczyć korzystanie z płatnych doradców i ekspertów dla potrzeb ZG PTTK i biura PTTK. (woj. mazowieckie)
17. Wprowadzić zasadę udzielania corocznie absolutorium osobom odpowiedzialnym za realizację budżetu oraz za wyniki finansowe (bilanse). (woj. mazowieckie)
18. Dla kadry Zarządów Oddziałów kontynuować szkolenia dotyczące prowadzenia dokumentacji finansowej w kołach i klubach oraz wypełniania wniosków dla pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, stworzenie modelowej bazy projektów unijnych. (woj. lubuskie)
19. Utworzyć przy ZG PTTK biuro pomagające Oddziałom w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. (woj. kujawsko-pomorskie)
20. Utrzymać na obecnym poziomie wysokość składek członkowskich przez całą następną kadencję. Ograniczyć do 10% części składki członkowskiej odprowadzanej do Zarządu Głównego PTTK. (woj. zachodniopomorskie)
21. Zarząd Główny PTTK winien spowodować, aby na działalność statutowo-programową obniżony został podatek VAT do 7% (z 22%). (woj. zachodniopomorskie)
22. Wprowadzić zasadę dorocznych narad Prezydium ZG PTTK z reprezentantami wojewódzkich porozumień oddziałów, ustalenia tych spotkań winny obowiązywać obie strony. (woj. zachodniopomorskie)
23. (brak)
24. Zobowiązać Zarząd Główny PTTK do stałego podejmowania spraw dotyczących ochrony przestrzeni turystycznej, troski o jej walory, ale i dostępności dla turystów. (A. Ordon)
25. Przyspieszyć proces komputeryzacji Towarzystwa tak, aby każdy oddział posiadał dostęp do Internetu. (K.Mazurski)
26. Nowy Zarząd Główny powinien w możliwie krótkim okresie przeprowadzić kompleksową analizę działalności spółek obiektowych PTTK. (K. Mazurski)
27. Opracować projekt wzorcowej umowy pomiędzy klubem (oddziałem) PTTK przygotowującym się do zorganizowania centralnej imprezy (np. ogólnopolskiego zlotu przodowników turystyki kolarskiej lub centralnego zlotu turystów kolarzy) Marian Kotarski.
28. Zobowiązać Zarząd Główny do przyjęcia zasady, że Towarzystwo będzie realizować budowę lub generalną modernizacje jednego obiektu rocznie. .(Zofia Sikora)
29. (brak)
30. Zobowiązać ZG PTTK do ochrony interesu Muzeum Regionalnego PTTK Zamek Grodno w Zagórzu Śl. poprzez zablokowanie sprzedaży obiektu (obecnie Własność skarbu Państwa dzierżawiony przez O/Ziemi Wałbrzyskiej poprzez udzielenie pomocy merytorycznej jak i finansowej.(Zofia Sikora)
31. Sprawy finansowe – nie wyprowadzać środków finansowych poza struktury PTTK – z uwagi na ryzyko strat które za ostatnia kadencję wynosiły ponad 3 mln.
32. Wszystkie placówki PTTK, udzielają usług noclegowych turystom, powinny świadczyć jednolity poziom usług w tym zakresie, zgodny z regulaminem schronisk PTTK.(Marian Jurak)
33. Zwiększyć kompetencje ZG PTTK w Warszawie w zakresie kontroli przestrzegania przez poszczególne placówki PTTK, Statutu PTTK, a zwłaszcza kontroli jakości udzielanych usług noclegowych. (Marian Jurak)
34. Ograniczyć tendencje poszczególnych schronisk, do łamania zasady udzielania 20% zniżek na noclegi członkom PTTK, gdyż to właśnie zniżki są niejednokrotnie czynnikiem decydującym o wstąpieniu turysty do PTTK. .(Marian Jurak)
35. PTTK chcąc pociągnąć nowych członków, musi dążyć do odpisywania większej ilości umów z firmami świadczącymi różne usługi turystyczne, w celu zapewnienia członkom PTTK zniżek w tych firmach. (Marian Jurak)
36. Zamiary Towarzystwa w stosunku do posiadanego i użytkowanego aktualnie mienia nieruchomego?, czy będzie preferowany kierunek powiększania majątku (lub przynajmniej jego stabilizacji), czy też decyzje pójdą w kierunku dalszej wyprzedaży obiektów? Nie chodzi o odpowiedź polityczną. Przy odpowiedzi o powiększeniu majątku lub utrzymaniu stanu bieżącego prośba o wskazanie konkretnych źródeł finansowania (źródłem tym nie mogą być społeczne zarządy terenowe Towarzystwa).
37. Zarząd Główny winien być dysponentem placówek, nastawionych na działalność gospodarczą, które powinny przynieść zysk. ( Ryszard Bałabuch)
38. Powinna być rozważona możliwość składek ulgowych dla kadry programowej Towarzystwa.
39. W trosce o społeczną kontrolę nad majątkiem PTTK, XVI Zjazd PTTK nakazuje, aby w radach nadzorczych spółek PTTK co najmniej 50% osób w nich zasiadających musi być obsadzonych przez członków Władz Naczelnych PTTK.
40. Wprowadzić od 01.01.2006. składkę członkowską dla młodzieży szkolnej w okresach półrocznych tj. za I i II półrocze.
41. Zabezpieczyć w przyszłych budżetach ZG PTTK procentowego udziału w dochodach ZG około 15 – 20% z przeznaczeniem na działalność programową dla Oddziałów PTTK. Pozwoli to sięgać po środki samorządowe na zadania zlecone i dotacje z udziałem środków własnych.
42. Zobowiązać Zarząd Główny do przeprowadzenia strategii ZG PTTK z działaniami współpracy.
43. W sferze działalności gospodarczej, wcielić ją w życie w nowej kadencji, umożliwić jej realizację jak najszybciej.
44. Wprowadzić większe zróżnicowanie składek : rodzinne, wieloletnie etc.
45. Wprowadzić składkę wysoką, ale dającą dużo świadczeń.
46. Oddziały PTTK powinny prowadzić intensywną działalność propagującą czynne uprawnienia turystyki i krajoznawstwa przez osoby niepełnosprawne z różnymi niedomogami, a także przez turystów-seniorów (wprowadzenie rozstrzyganego raz do roku ogólnopolskiego konkursu dla oddziałów PTTK na najlepsze oferty dla osób niepełnosprawnych), takie przygotowanie oferty dla seniorów z kraju i zagranicy, aby oferta ta została markowym produktem turystycznym; zwiększenie możliwości dostępu do obiektów turystycznych (bazy noclegowej, gastronomicznej, rozszerzenie o specjalistyczny sprzęt oferty wypożyczalni turystycznych. (Maria Maranda)
47. Zobowiązać ZG PTTK do tworzenia baz – schronisk na terenach nizinnych naszego kraju.
48. Zobowiązać ZG PTTK do wykreślenia hipoteki ustanowionej na nieruchomości "Dworzec Tatrzański" (Oddział Tatrzański PTTK).

Wnioski delegatów dotyczące spraw programowych

1. Zwiększyć nakład „Gościńca” dla umożliwienia dotarcia do szerszego ogółu członków. (woj. lubelskie)
2. Przeanalizować atrakcyjność przynależności do Towarzystwa, w tym: wysokość składki członkowskiej PTTK, uprawnień kadry podczas prowadzenia grup turystycznych (np. wolne wstępy do muzeów, parków narodowych itd.). (woj. lubelskie)
3. Podjąć inicjatywę ustawodawczą, w celu ujednolicenia przez władze resortu sposobu oznakowania szlaków turystycznych, szczególnie rowerowych w oparciu o istniejące zasady obowiązujące w PTTK, organizować szkolenia i nadawać uprawnienia młodzieżowej kadry PTTK. (woj. dolnośląskie)
4. Podjąć działania zmierzające do zwolnienia z opłat kadry programowej PTTK za wstęp do parków narodowych i innych obiektów przyrodniczych, a także muzeów. (woj. opolskie)
5. Zmodyfikować zasady punktacji OMTTK tak, aby punktacja była sprawiedliwa i bardziej obiektywna. Zasady przeprowadzania konkurencji powinny być dostosowane do możliwości finansowych organizatorów. Wszelkie zmiany winny być przeprowadzane centralnie – tak samo dla wszystkich województw.
6. Dla podniesienia rangi Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego wystąpić do MEN o nadanie statusu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.(Proponowana przyszła nazwa turnieju: Młodzieżowa Olimpiada Krajoznawcza Polski).
7. Utworzyć ogólnopolską „Dziecięcą Odznakę Turystyczną”, obejmującą wszelkie dyscypliny turystyki i krajoznawstwa.
8. Znowelizować system szkoleń w celu umożliwienia zdobywania uprawnień przez kadrę młodzieżową.
9. Zwiększyć promowanie własnych działań programowych poprzez wykorzystanie Internetu, prasy, radia, telewizji.(Woj. mazowieckie)
10. Utrzymać dotychczasową wysokość składki członkowskiej oraz rozważyć możliwość zwolnienia z opłacania składki członka, który ukończył 75 lat oraz posiada odznaki: Złotą Honorową PTTK oraz „25 lat w PTTK”.
11. Ujednolicić wszystkie legitymacje PTTK funkcjonujące w poszczególnych Komisjach, np. przodowników lub instruktorów turystyki kwalifikowanej.
12. Wnioskować, aby znakarze górscy z uprawnieniami mogli znakować szlaki na terenach nizinnych bez dodatkowych uprawnień.
13. Przyjąć w formie uchwały poszczególnych Oddziałów zobowiązanie o gromadzeniu archiwalnych materiałów dotyczących działalności organizacyjnej i programowej PTTK. Podjąć próbę zebrania wspomnień najstarszych działaczy.
14. Uprościć procedury dokumentowania działalności oddziałów (klubów) kół w tym tworzenie statutów i regulaminów oraz dokumentowanie zjazdów oddziałów czy wolnych zebrań klubów/ kół. Zwiększenie uprawnień oddziałów w działalności organizacyjno – prawnej, w tym tworzenie odpowiednich dokumentów.
15. Wprowadzenie znaczków karencyjnych dla osób chcących przywrócić członkostwo PTTK
16. Zwiększyć zniżki (rabaty) w obiektach PTTK (schroniskach) dla społecznej kadry programowej: przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa, znakarzy, opiekunów SKKT-PTTK itp.) Będzie to dowodem uznania ich społecznej pracy w PTTK.
17. Wrócić do tradycji spotkań ZG PTTK z wyróżniającymi się nauczycielami –opiekunami SKKT-PTTK z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
18. Uzupełnić motto przypisywane Staszicowi „Tylko poznawszy swój kraj można gorąco pokochać... i skutecznie go bronić”.
19. Zrezygnować z deklaracji członkowskich wypisywanych w dwóch egz., oraz zrezygnować ze zdjęcia w deklaracji członkowskiej.
20. Wprowadzić dodatkowe wyróżnienie organizacyjne pomiędzy, Złotą Honorową a Członkiem Honorowym.
21. Zmienić nazwę lub charakter „Gościńca”.
22. Wpłynąć na komisje, rady i zespoły doradcze ZG, aby dokonały gruntownej nowelizacji regulaminów odznak i przystosowania ich do nowych możliwości technicznych (potwierdzanie, komunikacja, a zwłaszcza rozdzielenia turystyki od krajoznawstwa)
23. Wprowadzić większe zróżnicowanie składek: rodzinne, wieloletnie etc.
24. Wprowadzić składkę wysoką, ale dającą dużo świadczeń.
25. Uznać magazyn turystyczno-krajoznawczy "Na Szlaku" – jedyne rynkowe czasopismo PTTK, dostępne dla ogółu turystów i mogące szerzyć idee PTTK – jako czasopismo programowe całego Towarzystwa.
26. Zobowiązać nowo wybrany ZG PTTK do wystąpienia w trybie pilnym w sprawie uznania uprawnień kadry programowej przez właściwe organa administracji państwowej.
27. Przywrócić regularny tryb wydawania czasopisma "Ziemia", najbardziej znaczącej publikacji krajoznawczej PTTK, trafiającej również do bibliotek i jednostek naukowych dokumentującej trwałe elementy dorobku Towarzystwa.
28. ZG PTTK ma zobligować prezesów oddziałów do przesyłania wraz z TK-O aktualizacji deklaracji członkowskich.
29. Wzbogacić ofertę programową PTTK poprzez ogłoszenie konkursu ogólnopolskiego na PROGRAM NAUCZANIA w kategorii szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadregionalnych uwzględniających treści turystyczno-krajoznawcze (np. do realizacji na godzinach wychowawczych lub jako tzw. ścieżka międzyprzedmiotowa. Starać się o akceptację napisanych programów przez MEN.
30. Zobowiązać Zarząd Główny, aby w uchwale określającej wysokość składek wpisowego i ceny legitymacji, zawsze wprowadzał zapis dający Oddziałom możliwości zrezygnowania z pobierania pieniędzy.
31. Zmienić nazwę SKKT (Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne) PTTK na Szkolne Koło PTTK.

2005-09-18 11:09:59, dodał: Łukasz Aranowski


Wnioski delegatów odesłane do ZG

Zjazd ustalił co zrobić z wnioskami delegatów nie ujętymi w uchwałach zjazdowych. Pojawiła się i została przegłosowana tradycyjna już propozycja aby przekazać je do rozpatrzenia przez Zarząd Główny PTTK.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków kol. Edward Kudelski odczytał wszystkie zgłoszone wnioski, które nie zostały ujęte w uchwałach zjazdowych. Jest ich ponad 80.
Zjazd przekazał je do rozpatrzenia przez Zarząd Główny PTTK (za - 129, przeciw - 0, wstrzymało się - 4).

2005-09-18 11:15:25, dodał: Łukasz Aranowski


Głos Prezesa

"Będę miał zaszczyt i przyjemność, ale też wielki obowiązek kierując tym wielkim i tak bardzo społecznie nośnym Towarzystwem" - powiedział Prezes Towarzystwa kol. Lech Drożdżyński.

Podziękował on również delegatom za trzydniowy trud.
Ponadto imienne serdeczne podziękowania przekazał byłemu prezesowi prof. Januszowi Zdebskiemu za wielki trud prowadzenia Towarzystwa, a także członkom byłemu Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem Sekretarza Generalnego kol. Andrzeja Gordona oraz Skarbnika kol. Andrzeja Tereszkowskiego. Prezes wymienił również kol. kol. Annę Kirchner - prezesa Głównego Sądu Koleżeńskiego, Stanisława Dygasiewicza - prezesa Głównej Komisji Rewizyjnej, Tadeusza Sobieszka, Włodzimierza Łęckiego i Zbigniewa Kreska.
Prezes zapowiedział także współpracę z oddziałami i pomoc dla tych jednostek. Przy tej okazji podziękował prof. Krzysztofowi Mazurskiemu, który z wielkim humanizmem podkreślał ważne dla Towarzystwa sprawy.
Kol. Drożdżyński opowiedział się za menadżerskim kształtem Zarządu Głównego, gdyż taka jest potrzeba chwili. Potrzeba integracji od szczebla gmin, aż po całą Europę.
W swoim wystąpieniu poruszył także sprawy gospodarcze. Spółki powinny przynosić dochód i należy pilnować tego na codzień.
Prezes Towarzystwa zadeklarował istnienie forum młodzieży, tak potrzebne aby nie uronić nikogo. Zapowiedział działania aby młodzież pozyskiwać i częste spotkania z młodzieżą.
"Zarząd główny w terenie" - te słowa Prezesa wychodzą na przeciw działaczom lokalnym. Prezes poprosił aby nasze Towarzystwo było towarzystwem autorytetów nie tylko historycznych, ale również współczesnych.
Kol. Drożdżyński z troską odniósł się do wniosku o łączność z biurem ZG PTTK w dni wolne od pracy. Zapowiedział działania w tej kwestii.
"Za cztery lata chciałbym przed Wami mówić mówić z zadowoleniem o swoich działaniach w XVI kadencji" - powiedział nowowybrany Prezes. Podkreślił nowoczesność Towarzystwa, która objawiła się już na tym Zjeździe bezpośrednią transmisją w internecie. Zapowiedział wzmacnianie tego nurtu rozwoju.
Prezes uznał konieczność działań lobbingowych Towarzystwa - jako przykład podał zapisy Ustawy o wolontariacie.
Na tym swoje przemówienie kol. Drożdżyński zakończył. Zostało ono przyjęte brawami.

2005-09-18 11:32:06, dodał: Łukasz Aranowski


Krąg Seniorów

W czasie Zjazdu, na oddzielnym posiedzeniu, ukonstytuowały się nowe władze Kręgu Seniorów.

Krąg Seniorów wybrał swoje władze w następującym składzie:
Włodzimierz Łęcki - Dziekan Kręgu Seniorów
Jerzy Raczek - Prodziekan Kręgu Seniorów

2005-09-18 11:37:03, dodał: Łukasz Aranowski


Wystąpienie Prezesów GKR i GSK

Głos zabierają prezesi Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Kol. Tadeusz Sobieszek - Prezes Głównej Komisji Rewizyjnej - naszkicował w swoim wystąpieniu główne kierunki działań Komisji w najbliższej kadencji. Następnie podziękował członkom ustępujących władz, a także delegatom za ich trzydniową pracę.

Kol. Anna Kirchner - Prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego - podziękowała za sprawne wczorajsze uchwalenie nowego statutu. Wyraziła też swoje życzenie, abyśmy w przyszłej kadencji w sądzie się nie spotykali natomiast spotykali się przy innych, miłych okazjach turystycznych i krajoznawczych.

2005-09-18 11:41:40, dodał: Łukasz Aranowski


Władze naczelne PTTK

Prezentujemy jednolite składy władz naczelnych wybranych na XVI Walnym Zjeździe PTTK, wraz z funkcjami.

Skład Zarządu Głównego PTTK
Prezydium:
Drożdżyński Lech - prezes
Gostyński Adam - wiceprezes
Kudelski Edward - wiceprezes
Bargieł Roman - wiceprezes
Staffa Marek - wiceprezes
Kapłon Jerzy - skarbnik
Gordon Andrzej - sekretarz generalny
Członkowie:
Jabłońska Cecylia
Jędras Adam
Konarski Andrzej
Kresek Zbigniew
Kutyła Edward
Łęcki Włodzimierz
Miłoszewski Henryk
Sikora Stanisław
Sikora Zofia
Śledzińska Jolanta
Tereszkowski Andrzej
Wałach Agnieszka
Wasilewski Andrzej

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej
Sobieszek Tadeusz - prezes
Dziduszko Beata - wiceprezes
Gorczyca Jan - wiceprezes
Jabłoński Edward - wiceprezes
Balcerzak Maria
Bogucki Jan
Chudy Marian
Harazin Tadeusz
Komorowski Bogdan
Koziara Ryszard
Kudlaszyk Andrzej
Mianowski Władysław
Michalik Andrzej
Rusiecki Józef
Wulicz Ryszard

Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego
Anna Kirchner - prezes
Janusz Satora - wiceprezes
Wojciech Tomalak - wiceprezes
Anna Teodorczyk - sekretarz
Cienciała Zbigniew
Czajka Stanisław
Dwornicka Janina
Korus Krystian
Łabno Andrzej
Łącki Andrzej
Markowski Tadeusz
Mikulec Adolf
Nowaczyk Aleksandra
Piątkowski Andrzej
Polański Stanisław

2005-09-18 11:52:47, dodał: Łukasz Aranowski


Nie ma młodych na sali

Prezes GSK kol. Anna Kirchner w swoim wystąpieniu napiętnowała młodych delegatów Zjazdu za częste opuszczanie sali obrad.

W odpowiedzi głos zabrał kol. Radosław Truś, który z oburzeniem odniósł się do tego wystąpienia. Zaznaczył, że to młodzi delegaci są najaktywniejszymi uczestnikami Zjazdu. Zabierają głos, zasiadają w komisjach zjazdowych oraz udzielają na bieżąco informacji do internetu.
Następnie kol. Truś wniósł o reasumpcję głosowania nad Statutem by legalnie wprowadzić konieczną do rejestracji statutu poprawkę, którą kol. Kirchner nazwała kosmetyczną i zaapelowała aby przyjąć ją bez głosowania.
Zjazd przyjął proponowane rozwiązanie i wymaganą większością głosów przegłosował proponowaną poprawkę.

2005-09-18 11:59:59, dodał: Łukasz Aranowski


Obrady XVI Walnego Zjazdu zakończone!

Wśród wzajemnych rewerencji i podziękowań zakończyły się obrady XVI Walnego Zjazdu.

Sztandar Towarzystwa został wyprowadzony przez poczet sztandarowy z kol. Martusewiczem na czele. Następnie, punktualnie o godzinie 12:20, Przewodniczący obrad kol. Ryszard Mazur zamknął posiedzenie XVI Walnego Zjazdu.

2005-09-18 12:09:25, dodał: Łukasz Aranowski


Zakończenie

Sukno złożone, flagi zwinięte, pieczątki pochowane. Po pustych pomieszczeniach przeciąg rozwiewa resztki papierzysk...

Delegaci i uczestnicy Zjazdu po obiedzie rozjechali się do domów. Pracownicy biura ZG oczyszczają pomieszczenia zjazdowe zwożąc cały sprzęt z powrotem do biura. Na SGGW zrobiło się cicho.

Kończymy zatem naszą opowieść o XVI Walnym Zjeździe Towarzystwa. Przebiegł on w sympatycznej atmosferze, bez większych niespodzianek i zakończył się o czasie.

Żegnamy się z internautami i dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że nasza relacja pozwoliła Wam być razem z nami na Zjeździe i poczuć jego atmosferę.

Wszystkich nas spotkacie na internetowym forum Towarzystwa (http://forum.pttk.pl/). Zapraszamy Was do dyskusji tamże.

Pozdrawiamy,
Łukasz Aranowski
Michał Chruściel
Michał Gogolewski
Paweł Zań

2005-09-18 15:00:00, dodał: Łukasz Aranowski


zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.