XVIII Walny Zjazd PTTK
XVIII Walny Zjazd PTTK

GOŚCIE ZAGRANICZNI
OBECNI NA XVIII WALNYM ZJEŹDZIE PTTK

 

Lis Nielsen

Prezes EWV (Europejski Związek Wędrownictwa)

Manfred Pils

Prezes NFI (Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyjaciół Przyrody)

Ed Smit

Skarbnik NFI

Christian Baumgartner

Sekretarz Generalny NFI

Peter Perhala

Prezes KST (Klubu Słowackich Turystów)

Dušan Valúch

Sekretarz Generalny KST

Ján Babnič

Wice prezes KČT (Klubu Czeskich Turystów)

Rostislav Kašovský

członek KČT