XVIII Walny Zjazd PTTK

Publikacje w prasie na temat XVIII Walnego Zjazdu PTTK

"PTTK wybrało prezesa" - TUR-INFO.pl