XVIII Walny Zjazd PTTK
XVIII Walny Zjazd PTTK

UCHWAŁY PODJĘTE
NA XVIII WALNYM ZJEŹDZIE

 

»» Uchwała XVIII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego O istocie i celach PTTK
»» Uchwała XVIII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego o strategii i kierunkach działań Towarzystwa Z dumą o naszym dorobku w kierunku przyszłości
»» Uchwała XVIII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego O znaczeniu krajoznawstwa w działalności PTTK
»» Uchwała XVIII Walnego Zjazdu PTTK w sprawie przyjęcia wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK XVII kadencji
»» Uchwała XVIII Walnego Zjazdu PTTK z dnia 14 września 2013 r. w sprawie nadania Godności Członka Honorowego PTTK
»» List XVIII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego do władz państwowych