XVII Walny Zjazd PTTK
XVIII Walny Zjazd PTTK

Konsultacje w Biurze ZG PTTK
w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej
przed XVIII Walnym Zjazdem PTTK.

Sprawy organizacyjno-prawne:

imię i nazwisko

 

telefon

e-mail

Wojciech Koprowski

 

22 826 22 51 w. 218

wojciech.koprowski@pttk.pl

Natalia Wojtyra

 

22 826 22 51 w. 111

natalia.wojtyra@pttk.pl