PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

POROZUMIENIE

Związku Harcerstwa Polskiego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w sprawie współdziałania i dalszego rozwoju turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży harcerskiej

zawarte w dniu 9 marca 2006 r. w Warszawie

reklama
reklama

Związek Harcerstwa Polskiego, zwany dalej ZHP, reprezentowany przez:

 • hm. Teresę Hernik - Naczelnika ZHP
 • hm. Adama Kochera - Zastępcę Naczelnika ZHP

i

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, zwane dalej PTTK, reprezentowane przez:

 • Lecha Drożdżyńskiego - Prezesa Zarządu Głównego PTTK
 • Romana Bargieła - Wiceprezesa Zarządu Głównego PTTK

na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz własnych statutów, zawierają porozumienie o współpracy o następującej treści:

§1

Powszechna w całym kraju zła kondycja dzieci i młodzieży, brak dostatecznej ilości ruchu to problemy nie tylko ZHP i PTTK ale całego Państwa. Ten stan rzeczy stwarza potrzebę współdziałania wszystkich zainteresowanych instytucji i organizacji w zakresie kształtowania nawyków aktywnego wypoczynku i stwarzania warunków do realizacji przedsięwzięć służących poprawie kondycji najmłodszego pokolenia.

ZHP i PTTK dostrzegają i wykorzystują od wielu lat walory wychowawcze tkwiące w krajoznawstwie i turystyce jako jeden ze środków oddziaływania na młodzież.

Związek Harcerstwa Polskiego posiada poważny dorobek i bogatą tradycję w popularyzowaniu turystyki i krajoznawstwa, włączając te zagadnienia w program działalności wychowawczej wśród młodzieży. Poprzez kształtowanie zainteresowań historią i kulturą naszego kraju, jego przemianami spoleczno - gospodarczymi wychowuje młodzież w duchu patriotyzmu.

W realizacji wspólnych dla ZHP i PTTK celów harcerstwo niejednokrotnie korzystało z pomocy Towarzystwa - społecznego organizatora krajoznawstwa i turystyki w Polsce.

Mając na uwadze dalszy rozwój krajoznawstwa i turystyki, właściwe jego programowanie oraz systematyczne wyrabianie w młodzieży nawyków uprawiania turystyki, ZHP i PTTK pragną rozpowszechnić te idee w bliskiej i konkretnej współpracy.

§2

Współpraca będzie obejmować:

 1. popularyzację krajoznawstwa, opiekę nad zabytkami i ochronę przyrody,
 2. szkolenie kadr turystycznych,
 3. upowszechnianie uprawiania wszystkich rodzajów turystyki,
 4. wymianę dorobku i doświadczeń.

§3

Realizacja zadań wymienionych w §2 przebiegać powinna według następujących zasad:

1. W zakresie popularyzacji krajoznawstwa, opieki nad zabytkami i ochronyprzyrody:

 1. wspólne programowanie imprez i obozów turystycznych,
 2. obejmowanie społecznej opieki nad zabytkami kultury i przyrody przez drużyny harcerskie,
 3. prowadzenie przez młodzież harcerską inwentaryzacji krajoznawczej,
 4. wspólne szkolenie społecznych opiekunów zabytków i strażników ochrony przyrody,
 5. wykorzystanie harcerskiej akcji letniej i zimowej do zbierania materiałów krajoznawczych,
 6. współdziałanie w opracowywaniu wydawnictw turystyczno - krajoznawczych i ich upowszechnianie,
 7. udostępnianie młodzieży harcerskiej bibliotek i poradni krajoznawczych PTTK oraz udzielanie pomocy drużynom prowadzącym wlasne poradnie.

2. W zakresie szkolenia kadr turystycznych:

 1. PTTK udzielać będzie ZHP pomocy programowej i kadrowej w szkoleniu kadr dla potrzeb harcerskiego ruchu turystycznego,
 2. w oparciu o unormowania PTTK - ZHP opracowywać będzie wspólnie z PTTK program szkolenia: organizatorów turystyki, przodowników turystyki, instruktorów krajoznawstwa, instruktorów ochrony przyrody, nadając im uprawnienia PTTK,
 3. oddziały PTTK na zlecenie ZHP szkolić będą przewodników turystycznych.

3. W zakresie upowszechniania uprawiania turystyki:

 1. ZHP i PTTK na wszystkich szczeblach podejmować będą organizację wspólnych imprez turystycznych oraz ustalać wspólny kalendarz imprez turystycznych dla młodzieży,
 2. ZHP popularyzować będzie wśród swoich członków zdobywanie odznak turystycznych PTTK,
 3. w trosce o udostępnienie miodzieży nowych terenów turystycznych, ZHP i PTTK rozwijać będą bazy namiotowe służące głównie turystyce młodzieży.

4. W zakresie obustronnej wymiany dorobku i doświadczeń;

 1. ZHP i PTTK będą wzajemnie przekazywać Informacje na temat swojej bazy obiektów noclegowych i ośrodków w celu ich promocji wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 2. w czasopismach i na stronach internetowych ZHP i PTTK obie organizacje będą prezentować swoje główne przedsięwzięcia programowe

§4

Strony porozumienia wyznaczą osoby odpowiadające za jego realizację, które będą dokonywać corocznie oceny współpracy i przedstawiać wnioski władzom stowarzyszeń

§5

Niniejsze porozumienie zawarto na czas nieokreślony, z możliwością jego rozwiązania na podstawie porozumienia stron lub w razie jego nie osiągnięcia za 3-miesięcznym wypowiedzeniem.

§ 6

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes ZG PTTK
Lech Drożdżyński
Naczelnik ZHP
Teresa Hernik
Wiceprezes ZG PTTK
Roman Bargieł
Zastępca Naczelnika ZHP
Adam Kocher


zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.