Przejdź do treści

Aktualności Aktualności

Wyszukiwarka indeksująca

Aktualności PTTK

logo IX PRZEGLAD male

 

 

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla członków PTTK

Za fotografię krajoznawczą uważa się fotografię wykonaną w Polsce, przedstawiającą zabytki, przyrodę, krajobrazy, folklor oraz kulturę materialną Polski. Fotografia krajoznawcza pokazuje również nastroje, wrażenia, typy ludzkie. Jest też czystą dokumentacją życia, działań turystów oraz krajoznawców. Jest ona zatem częścią działalności fotograficznej, która łączy w sobie walory fotografii dokumentacyjnej i artystycznej. Zdjęcia krajoznawcze odzwierciadlają prawdziwy wizerunek tego, co fotograf zastał w danym miejscu i czasie.

Organizatorzy: Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Współorganizatorzy: Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. W. Dońca

Regulamin

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK XVIII kadencji wybrana przez Krajową Konferencję Aktywu Turystyki Pieszej PTTK w dniu 23 listopada 2013 r.

Rada do spraw Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK XVIII kadencji, powołana uchwałą ZG PTTK nr 29/XVIII/2013 z 14 grudnia 2013 roku

Podkategorie

Na stronie  zostały zamieszczone nowe regulaminy konkursów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego i Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Oba regulaminy obowiązują od 17 stycznia 2020 roku. Szczegóły znajdują się pod linkami

http://mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk/o-konkursie/442-regulamin-ogolnopolskiego-mlodziezowego-turnieju-turystycznokrajoznawczego-pttk

oraz

http://mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/poznajemy-ojcowizne/o-konkursie/445-regulamin-ogolnopolskiego-mlodziezowego-konkursu-krajoznawczego-poznajemy-ojcowizne%3E%20%22Poznajemy%20Ojcowizn%C4%99%22

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram