Rada do spraw Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK XVIII kadencji, powołana uchwałą ZG PTTK nr 29/XVIII/2013 z 14 grudnia 2013 roku

Eugeniusz Jacek - przewodniczący

Przykładowy tekst

Zbigniew Orłowski - wiceprzewodniczący

Przykładowy tekst

Benedykt Wojcieszak - wiceprzewodniczący

Przykładowy tekst

Karol Trojan - sekretarz

Przykładowy tekst

Barbara Maliszewska

Przykładowy tekst

Beata Birek

Przykładowy tekst

Piotr Niewiadomski

Przykładowy tekst

Antoni Szczuciński

Przykładowy tekst

Marcin Andrzej Klemenski

Przykładowy tekst