Komisja Akademicka wraz z Wydawnictwem PTTK Kraj wydaje informator oraz mapę Studenckiej Bazy Namiotowej, które znajdziesz w naszych obiektach oraz pobierzesz z tej strony. Szczegółowe opisy i informacje na temat poszczególnych chatek i baz namiotowych znają się na następujących stronach: www.chatki.com.pl i obiekty.pttk.pl.

Studenckie chatki i bazy namiotowe