Przejdź do treści

Konkurs Fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna” Konkurs Fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna”

Wyszukiwarka indeksująca

2

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Moja Mała Ojczyzna”

 1. WSTĘP

Zachęcamy twórców do nadsyłania fotografii krajoznawczych, wyrażających artystyczny stosunek
do miejsca i czasu. Zwycięskie fotografie zostaną wykorzystane w wydawnictwach Organizatora konkursu oraz organizacji patronackich. Za fotografię krajoznawczą uważa się fotografię przedstawiającą zabytki, przyrodę, krajobrazy, folklor oraz kulturę materialną Powiatu Nowodworskiego.

 1. Przepisy Ogólne
 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin im. Gen. Ignacego Paderewskiego.
  Patronat nad konkursem sprawują:
  - Zakład Fotograficzny Jolanta Wacławek,
  - Klub Przewodników Turystycznych BASTION przy Oddziale PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim,
  - Lokalna Organizacja Turystyczna 3 Rzeki,
  - Fundacja „Nasza Historia”,
  Patronat medialny: „Fakty Nowodworskie”
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. W Konkursie mogą brać udział tylko te fotografie które zostały zgłoszone do konkursu przez
  ich Autora.
 4. Każdy Autor może przesłać maksymalnie 5 (pięć) fotografii.
 5. Zdjęcia należy przygotować w formie cyfrowej i przesłać w formacie JPG w rozmiarze przynajmniej 4000x2300 pikseli ( ok. 34x20cm) w rozdzielczości 300 pikseli / cal.
 6. Fotografie należy przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii np. „Nowak Anna przesyła 3 fotografie zatytułowane Nowak_A_01, Nowak_A_02
  i Nowak_A_03” Numer musi być zgodny zgodny z podanym w zgłoszeniu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
 9. Przesyłając fotografie należy przesłać zeskanowaną Kartę Zgłoszeniową ( ZALĄCZNIK 1) dotyczącą zdjęcia tj. imię i nazwisko Autora zdjęcia, wiek, adres korespondencyjny oraz poczty elektronicznej, tytuły zdjęć ( jak w pkt 1.7), nr telefonu kontaktowego.
 10. Osoba uczestnicząca w Konkursie akceptuje warunki przepisów Konkursu i wyraza zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych
  (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).
 11. Uczestnicy Konkursu muszą podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiących ZAŁACZNIK 1 do niniejszych przepisów i przesłać go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 12. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy fotograficy, bez względu
  na wiek.
  W Konkursie ustala się dwie kategorie wiekowe ( wg stanu na dzień 31 stycznia 2021r.)
  - pierwsza kategoria wiekowa dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia (obowiązuje wypełnienie zgody rodzica lub opiekuna ZAŁĄCZNIK 1 (na dole)),
  - druga kategoria wiekowa – dla osób pełnoletnich po ukończeniu 18-go roku życia
 • Terminarz
 1. Termin nadsyłania prac mija 31 sierpnia 2021r. Decyduje data wysłania pliku pocztą elektroniczną.
 2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 3. Organizator powołuje Jury Konkursu.
  Prace będą oceniane od strony artystycznej przez przedstawiciela Zakładu Fotograficznego Jolanta Wacławek. Od strony merytorycznej przez członków – przedstawicieli organizacji patronackich Konkursu.
 4. Ocena prac przez Jury nastąpi do 30 września 2021r. Organizatorzy powiadomią uczestników o dacie otwarcia wystawy pokonkursowej, na której wręczone zostaną nagrody rzeczowe i dyplomy.
 5. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznania miejsc Ex Equo.
 6. Organizatorzy mają prawo do opublikowania prac konkursowych.
 7. Wyniki Konkursu i nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronach internetowych Organizatora i Organizacji Patronackich, oraz w siedzibie Organizatora ul. Baśki Murmańskiej 164 05-160 Nowy Dwór Maz. i w Zakładzie Fotograficznym Jolanta Wacławek ul. Bohaterów Modlina 30/7 05-100 Nowy Dwór Maz. (waclawek.hapay.pl mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Regulamin

Karta zgłoszenia

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram