Przejdź do treści

Aktualności Aktualności

Wyszukiwarka indeksująca

Aktualności KKraj

5

01W dniu 4 grudnia br. w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Przewodnickiej ZG PTTK. Porządek posiedzenia przewidywał m.in. omówienie sprawy kwalifikacji rynkowej dotyczącej przewodnictwa turystycznego, sprawy organizacyjne związane z planowanym w Krakowie Forum Przewodników Turystycznych i przykładowych paneli dyskusyjnych podczas forum, omówienie dalszej realizacji wniosków z XIII Konferencji Przewodników. Ponadto omówiono plany finansowe oraz plan imprez zakładanych do realizacji w następnym roku.

Jednym z ważnych zagadnień było omówienie sprawy ewidencji kół i klubów przewodnickich, które funkcjonują w Polsce. Zdarzały się sytuację, że koła lub kluby niewłaściwie były wykazywane w sprawozdaniach, jednak po ustaleniach Joanny Lipińskiej – sekretarz KP ZG PTTK sytuacja została skorygowana. Innym z poruszanych tematów było przygotowanie do konferencji szkoleniowej kierowanej do członków Wojewódzkich Komisji Egzaminacyjnych oraz Instruktorów Przewodnictwa. Takie szkolenie można by przeprowadzić w formie on-line dla wszystkich zainteresowanych, przybliżając m.in. zagadnienia planowane do wprowadzenia w związku z kwalifikacjami przewodnickimi. Jednym z najważniejszych zadań stojących przed Komisją to prace końcowe związane z kwalifikacjami przewodnickimi, miejmy nadzieję, że już w niedługim czasie nastąpią zmiany w tym zakresie.

Podczas posiedzenia powrócono do tematu zmian w uchwale 55/2014 m.in. dotyczących uprawnień przewodników na teren pogórzy, ujednolicenia legitymacji przewodnickich. Dla ułatwienia poznania zagadnień związanych m.in. z tą uchwałą postanowiono przygotować w wersji pdf informator dotyczący m.in. procedur organizowania kursów i wynikających z uchwały konieczności ich zgłaszania przez organizatorów, składów przewodnickich komisji egzaminacyjnych, zasad przedłużania ważności legitymacji przewodnickich i instruktorskich, organizacji kursów Instruktorów Przewodnictwa. Zagadnienie dotyczące posiadanych uprawnień jest tym ważniejsze, że planowane jest wprowadzenie bazy wszystkich członków PTTK.

Podczas posiedzenia odbywającego się hybrydowo, część członków posiedzenia uczestniczyła w spotkaniu on-line, Posiedzenie prowadziła przewodnicząca Swietłana Koniuszewska, w posiedzeniu poza członkami Komisji Przewodnickiej ZG PTTK uczestniczyli Jacek Treichel zastępca Sekretarza Generalnego ZG PTTK, Dariusz Kużelewski Prezes Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK oraz Jacek Delert z ramienia Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

01

02

03

04

05

5

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską lub magisterską z zakresu krajoznawstwa.
Celem Konkursu jest wyróżnienie oryginalnych i wartościowych prac dyplomowych poruszających zagadnienia krajoznawcze oraz propagowanie twórczego poznawania Polski, jej dziejów, kultury i środowiska przyrodniczego.
Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, a obsługę Konkursu w imieniu organizatora zapewnia Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK.
W bieżącej edycji ocenie będą podlegać prace dyplomowe obronione w latach 2020‒2021.
Zgłoszenia do udziału w Konkursie będą przyjmowane do dnia 30 września 2021 r.
Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, gdzie znajdziecie Państwo zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

 
Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa im. Krzysztofa R. Mazurskiego

Formularz zgłoszeniowy

 

W nocy 29/30 listopada 1830 r. wybuchło Powstanie Listopadowe. Zainicjowany przez warszawskich podchorążych pod przewodem ppor. Piotra Wysockiego oraz lud stolicy zryw skierowany był przeciwko rosyjskiemu zaborcy i na celu miał odzyskanie przez nasz kraj niepodległości. Powstanie było największym narodowym wysiłkiem zbrojnym w XIX w. Armia polska liczyła ponad 140 tys. żołnierzy i przez prawie rok odnosiła przejściowe, lecz niestety niewykorzystane, sukcesy z największą potęgą militarną ówczesnej Europy. Bitwy o Olszynkę Grochowską, pod Iganiami czy Ostrołęką na trwale weszły do panteonu chwały oręża polskiego. Pamięć o Powstaniu Listopadowym stała się fundamentem polskiej świadomości historycznej w XIX w., a wielka manifestacja patriotyczna z okazji jego trzydziestej rocznicy stała się jedną z przyczyn wybuchu w 1863 r. kolejnego zrywu.

Pragnąc zwrócić uwagę na tę część naszej historii oraz na miejsca i postacie związane z Powstaniem Listopadowym, zapraszamy wszystkich krajoznawców i turystów do udziału, a przede wszystkim do organizacji, wydarzeń pod hasłem PTTK w 190 rocznicę Powstania Listopadowego.

 

Ogólnopolski Rajd Indywidualny PTTK w 190 rocznicę Powstania Listopadowego

Celem Rajdu jest przypomnienie i popularyzacja związanych z okresem Powstania Listopadowego wydarzeń, miejsc walk i upamiętnienia oraz postaci i ich losów. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz niepewnością dotyczącą tego, jakie będą uwarunkowania uprawiania turystyki i krajoznawstwa w najbliższym czasie, Rajd będzie miał charakter indywidualny, co oznacza, że uczestnicy organizują poszczególne działania we własnym zakresie. Zakończenie i podsumowanie Rajdu planujemy podczas sesji popularnonaukowej Powstanie Listopadowe - aspekty krajoznawcze w listopadzie 2021 r.

Regulamin Rajdu dostępny jest >>>> tutaj.
Wykaz bitew i dowódców powstańczych można znaleźć >>>> tutaj.

 

Odznaka Krajoznawcza PTTK Powstanie Listopadowe 1830-1831

Odznaka została ustanowiona przez O/PTTK Warszawa Praga Południe im. Z. Glogera w 2008 r. w celu popularyzacji wiedzy o powstaniu i zachęcenia do poznania miejsc związanych z walkami i postaciami, bioracymi w nich udział.

Regulamin odznaki dostępny jest do pobrania >>>> tutaj.

 

Wydarzenia, imprezy, spotkania

 • trasy TRInO (>>> więcej o projekcie)
  • bitwa pod Olszynką Grochowską >>>> trasa
  • bitwa pod Dębe Wielkie >>>> trasa 1
  • bitwa pod Dębe Wielkie >>>> trasa 2
  • bitwa pod Ostrołęką >>>> trasa
 • ...
 • sesja popularnonaukowa Powstanie Listopadowe - aspekty krajoznawcze - listopad 2021
 • ...

Kontakt

 • poczta elektroniczna:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • poczta tradycyjna:
  Komisja Krajoznawcza ZG PTTK
  ul. Senatorska 11
  00-075 Warszawa

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram