Przejdź do treści

Regulaminy

Wyszukiwarka indeksująca

Regulaminy

Regulamin Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Niniejszy regulamin, uchwalony przez Komisję Krajoznawczą na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 35 ust. 2 Statutu PTTK oraz uchwały nr 402/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 24 sierpnia 2013 roku w sprawie Regulaminu Wzorcowego Komisji, Rad i Zespołów Zarządu Głównego PTTK oraz organizacji Krajowych Konferencji,zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK, określa zakres i tryb działania oraz organizację i zasady tworzenia Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK, zwanej dalej Komisją.

Znajdź nas na    Facebook YouTube