Przejdź do treści

Przetargi Przetargi

Wyszukiwarka indeksująca

Przetargi

Sprzedaż Hotelu PTTK w Stargardzie - hotel jednogwiazdkowy

Mazury PTTK sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000131332, ogłasza postępowanie ofertowe na sprzedaż Hotelu PTTK Stargard.

Lokalizacja: ul. Kuśnierzy 5, Stargard, centrum Stare Miasto. 

Księga wieczysta: SZ1T/00023426/2

Prawo wieczystego użytkowania gruntu działki numer 192 zabudowanej 3-kondygnacyjnym budynkiem hotelowym.

 

Składanie ofert.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach należy składać lub przesłać drogą pocztową z dopiskiem „Sprzedaż Hotel PTTK Stargard” na adres Mazury PTTK sp. z o.o.  ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn w terminie do dnia 30.11.2022 roku, do godziny 1500 decyduje data wpływu do Spółki.

Istnieje możliwość wizji lokalnej obiektu po wcześniejszym ustaleniu terminu, informacji udzielamy pod numerem telefonu 89 527 51 56.

Sprzedający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Podkategorie

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram