Przejdź do treści

Gwarancja turystyczna UNIQA (zasady udzielania gwarancji turystycznej Oddziałom PTTK) Gwarancja turystyczna UNIQA (zasady udzielania gwarancji turystycznej Oddziałom PTTK)

Wyszukiwarka indeksująca

0

 Gwarancja turystyczna UNIQA

(zasady udzielania gwarancji turystycznej Oddziałom PTTK)

12.07.2018 r. ZG PTTK podpisał porozumienie z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w sprawie zasad udzielania gwarancji turystycznej Oddziałom PTTK na rzecz Marszałka województwa odpowiedniego dla siedziby zleceniodawcy. Porozumienie na mocy połaczenia się spółek AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. i UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. pozostaje w mocy i obowiązuje  dwie strony Zarząd Główny PTTK oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Uzyskanie oferty finansowej gwarancji

W celu otrzymania oferty gwarancji turystycznej zainteresowany Oddział PTTK (zleceniodawca) przesyła do odpowiedni dla swojej siedziby kontakt UNIQA (podany niżej) skan podpisanego wniosku o udzielenie gwarancji turystycznej, (załącznik nr 1) oraz w (załączniku nr 1a) oraz oświadczenia biura podróży (załącznik nr 2).

Do ww. dokumentów należy dołączyć:

 • Sprawozdania finansowe z ostatnich 2 lat (bilans, rachunek zysków i strt, informacje dodatkowe) sporządzone zgodnie z obowowiązującymi zasadmi  rachunkowości oraz bieżące dane finansowe,
 • Skan oświadczenia majątkowego podpisany przez upoważnione do występowania w imieniu Oddziału PTTK osoby (załącznik nr 6)
 • Skan oświadczenia o niezaleganiu ZUS i US podpisany przez upoważnione do występowania w imieniu Oddziału PTTK osoby (załącznik nr 7)

 

KONTAKTY UNIQA:

Oddział Regionalny Warszawa ( woj. mazowieckie, łódzkie, podlaskie, lubelskie )
Aleksandra Tymoszczuk   - Manager ds. sprzedaży ubezpieczeń turystycznych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Regionalny Katowice ( woj. śląskie , opolskie )
Oddział Regionalny Kraków (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)
Anna Głowacka  - Manager ds. Sprzedaży ubezpieczeń turystycznych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Regionalny Gdańsk ( woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie )
Kamilla Osowska  - Manager ds. Sprzedaży ubezpieczeń turystycznych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Regionalny Poznań ( woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie)
Oddział Regionalny Wrocław ( woj. dolnośląskie, lubuskie)
Agnieszka Skimina - Kierownik sprzedaży ds. ubezpieczeń turystycznych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

*UWAGA: zaleca się wysłanie wniosku o gwarancje również na adres ogólny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UNIQA zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych,  po otrzymaniu kpl. dokumentów (wypełniony wniosek o udzielenie gwarancji turystycznej wraz
z wymaganymi w nim kopiami dokumentów oraz oświadczenie biura podróży) przedstawić ofertę finansową.

W przypadku zaakceptowania przez Oddział PTTK oferty UNIQA, Oddział informuje o swojej decyzji UNIQA.

 

Wystawienie gwarancji

Po otrzymaniu decyzji Oddziału PTTK, UNIQA przesyła droga elektroniczną do Oddziału PTTK: dane do opłacenia składki, wzór umowy gwarancji (załącznik nr 3), wzór deklaracji wekslowej (załącznik nr 4), wzór weksla (załącznik nr 5).

Następnie Oddział PTTK przesyła na adres wskazany przez Regionalnego Kierownika Sprzedaży:

 • oryginał wniosku o udzielenie gwarancji turystycznej podpisany przez upoważnione do występowania w imieniu Oddziału PTTK osoby – załącznik nr 1 oraz załącznika 1a,
 • oryginał oświadczenia biura podróży podpisany przez upoważnione do występowania
  w imieniu Oddziału PTTK osoby – załącznik nr 2,
 • oryginał umowy gwarancji (w 2 egzemplarzach) podpisany przez upoważnione do występowania w imieniu Oddziału PTTK osoby – załącznik nr 3,
 • kopię potwierdzenia opłacenia składki opłacone na konto wskazanej w umowie gwarancji (otrzymanej mailem wraz z umową gwarancji, deklaracją wekslową i wekslem),
 • oryginał deklaracji wekslowej podpisanej przez upoważnione do występowania w imieniu Oddziału PTTK osoby – załącznik nr 4,
 • oryginał weksla podpisanego przez upoważnione do występowania w imieniu Oddziału PTTK osoby – załącznik nr 5,
 • oryginał oświadczenia majątkowego podpisany przez upoważnione do występowania
  w imieniu Oddziału PTTK osoby (załącznik nr 6)
 • oryginał oświadczenia o niezaleganiu ZUS i US podpisany przez upoważnione do występowania w imieniu Oddziału PTTK osoby (załącznik nr 7)
 • Po otrzymaniu kpl. dokumentów wskazanych w pkt. 5 UNIQA niezwłocznie podpisuje umowę gwarancji oraz wystawia gwarancję turystyczną (załącznik Wzór 8) i przesyła skany ww. dokumentów pocztą elektroniczną na adres Oddziału PTTK a oryginały kurierem do Oddziału PTTK, najpóźniej następnego dnia roboczego po ich podpisaniu.

UWAGA: NA WNIOSEK ODDZIAŁU PTTK dokumenty mogą być podpisane podpisem elektronicznym*(procedurę wystawienia gwarancji stosuje się wówczas odpowiednio).
*(zgodnie z obowiązującymi przepisami w czasie procedowania gwarancji).

UNIQA zastrzega sobie prawo indywidualnej oceny złożonych wniosków o udzielenie gwarancji turystycznej oraz w uzasadnionych przypadkach odmowy udzielenia gwarancji.

Oddziałom PTTK zawierającym umowę gwarancji turystycznej na podstawie porozumienia przysługuje  15% zniżka w składce taryfowej z tytułu udzielenia gwarancji turystycznej.

Załączniki są na stronie PTTK:  Gwarancja turystyczna UNIQA (zasady udzielania gwarancji turystycznej Oddziałom PTTK)

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram