Przejdź do treści

Regulaminy TON Regulaminy TON

Wyszukiwarka indeksująca

Regulaminy TON

0

Odznaka Turystyczna PTTK „Sprawny na szlaku”

Na wniosek Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 142/XIX/2021 z dnia 22 marca 2021 r. ustanowiło Odznakę Turystyczną PTTK „Sprawny na szlaku”. Odznaka ma cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i „Za wytrwałość”, a jej wzory określa załącznik do regulaminu. Może ją zdobywać każda osoba, także niebędąca członkiem PTTK, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (w tym osoby z przyznaną grupą inwalidzką) oraz osoby przezwyciężające utrudnienia związane z wiekiem.

Zapraszamy do popularyzacji odznaki „Sprawny na Szlaku”.

Celem Odznaki jest zachęcenie osób dotkniętych niepełnosprawnością do aktywności turystycznej, do systematycznego uprawiania turystyki przez osoby z niepełnosprawnością, propagowanie i popularyzacja różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej wśród osób niepełnosprawnych.

REGULAMIN ODZNAKI TURYSTYCZNEJ PTTK

„SPRAWNY NA SZLAKU”

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Odznakę Turystyczną PTTK „Sprawny na szlaku”, zwaną dalej „Odznaką”.
 2. Celem Odznaki jest zachęcenie do systematycznego uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne oraz propagowanie i popularyzacja różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej wśród osób niepełnosprawnych.
 3. Odznakę może zdobywać każda osoba, także niebędąca członkiem PTTK, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (w tym osoby z przyznaną grupą inwalidzką) oraz osoby przezwyciężające utrudnienia związane z wiekiem.
 4. Nadzór nad zdobywaniem odznaki Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przekazuje Radzie ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.
 5. Odznaka ma cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i „Za wytrwałość”. Jej wzory określa załącznik do niniejszego regulaminu.
 6. Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki jest nieograniczony, ale zdobyć można nie więcej niż jeden stopień w jednym roku kalendarzowym.
 7. Odznakę można zdobywać na dowolnych szlakach turystycznych, ścieżkach krajoznawczych i przyrodniczych wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II. Warunki zdobywania Odznaki

 1. Odznakę można zdobywać od ukończenia 6 roku życia.
 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni, poczynając od stopnia brązowego.
 3. Odznakę można zdobywać podczas dowolnych jednodniowych wycieczek grupowych lub indywidualnych w różnych dyscyplinach turystyki: pieszej − nizinnej i górskiej, rowerowej, kajakowej, żeglarskiej, jeździeckiej, narciarskiej oraz w ramach imprez na orientację, przy czym za wycieczkę jednodniową uważa się wycieczkę trwającą minimum trzy godziny.
 4. Warunkiem przyznania Odznaki w danym stopniu jest odbycie odpowiedniej liczby wycieczek turystyczno-krajoznawczych.
 5. Zestawienie liczby wymaganych wycieczek turystyczno-krajoznawczych na dany stopień Odznaki przedstawia poniższa tabela:

Stopień odznaki

Brązowy

Srebrny

Złoty

„Za wytrwałość”

Wymagana liczba wycieczek

6

8

10

12

III. Weryfikacja Odznaki

 1. Weryfikacja Odznaki następuje na podstawie książeczki wycieczek prowadzonej przez osobę zdobywającą w dowolnej formie (również elektronicznej).
 2. Książeczka powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby zdobywającej Odznakę, daty odbycia wycieczek i przebyte trasy oraz czas ich trwania, wraz z potwierdzeniem ich odbycia. Książeczka powinna być prowadzona w sposób chronologiczny. Wpisu do książeczki może również dokonać opiekun osoby niepełnosprawnej.
 3. Potwierdzenie odbycia wycieczki może być w dowolnej formie, na przykład: odcisku pieczątki z instytucji czy też firmy usytuowanej na trasie wycieczki, fotografii z pokonywanej trasy wycieczki, krótkiego opisu przebytej trasy lub imiennego podpisu, obecnego podczas wycieczki, członka kadry programowej PTTK (przewodnika turystycznego lub przodownika PTTK danej dyscypliny turystyki kwalifikowanej), instruktora harcerskiego lub nauczyciela.
 4. Nie zalicza się wędrówek przebytych tą samą trasą do zdobywania kolejnych stopni odznaki.
 5. Odznakę można jednocześnie zdobywać z innymi odznakami PTTK.
 6. Po odbyciu wymaganej liczby wycieczek, odznakę w stopniach brązowym, srebrnym i złotym weryfikują i przyznają oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wskazane przez Radę ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.
 7. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę znajduje się na stronie pttk.pl.
 8. Odznakę w stopniu „Za wytrwałość” przyznaje zespół weryfikacyjny złożony z członków Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK. Do wniosku o przyznanie odznaki w stopniu „Za wytrwałość” należy dołączyć książeczkę wycieczek z potwierdzeniem zdobycia odznaki w stopniu złotym.
 9. Nie zalicza się wycieczek odbytych przed datą wejścia w życie regulaminu.
 10. Wręczanie odznak zaleca się aby miało charakter uroczysty.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Odznaka jest odpłatna. Dystrybucję Odznaki prowadzi Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.
 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie Odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownej uchwały nowelizującej.
 3. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Radzie ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.
 4. Regulamin Odznaki, zatwierdzony Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 142/XIX/2021 z dnia 22 marca 2021 r., wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Autorem regulaminu i projektu graficznego odznaki jest Zbigniew Orłowski

2021 04 23 zal do regulaminu wzor Odznaki Tur Sprawny na szlaku

 

WYKAZ ZESPOŁÓW WERYFIKACYJNYCH

ODZNAKI TURYSTYCZNEJ PTTK „SPRAWNY NA SZLAKU”

PRZY ODDZIAŁACH PTTK

Numer  zespołu

Nazwa oddziału

Adres korespondencyjny

Adres poczty elektronicznej

Województwo

1/RTON ZG PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział Mysłowice

ul. Armii Krajowej 22 41‒400 MYSŁOWICE

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

śląskie

2/RTON ZG PTTK

Oddział Środowiskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka

Osiedle Bohaterów II Wojny Światowej 29

61‒387 POZNAŃ

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wielkopolskie

3/RTON ZG PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie

ul. Żydowska 20

33‒100 TARNÓW

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

małopolskie

4/RTON ZG PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział w Turku

Plac Wojska Polskiego 1

62‒700 TUREK

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wielkopolskie

5/RTON ZG PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie

Gębarzewo 14/1

62‒241 ŻYDOWO

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wielkopolskie

6/RTON ZG PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Raszkowska 23

63‒400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wielkopolskie

7/RTON ZG PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział „Mazowsze” w Warszawie

ul. Senatorska 11

00‒075 WARSZAWA

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mazowieckie

8/RTON ZG PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział „Beskid” w Nowym Sączu

Rynek 9

33‒300 NOWY SĄCZ

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

małopolskie

9/RTON ZG PTTK

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. ks. Karola Wojtyły w Krakowie

ul. Zyblikiewicza 2 B

31‒029 KRAKÓW

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

małopolskie

10/RTON ZG PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Regionalny Oddział w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3

15‒002 BIAŁYSTOK

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

podlaskie

11/RTON ZG PTTK Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej

ul. Sienkiewicza 6a/7

41‒300 DĄBROWA GÓRNICZA

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. śląskie
12/RTON ZG PTTK Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział w Kozienicach

ul. Kopernika 8 lok.31

26‒900 KOZIENICE

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mazowieckie
13/RTON ZG PTTK Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział „Ziemia Wadowicka”

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4

34‒100 WADOWICE

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. małopolskie

Lista oddziałów jest otwarta. Zapraszamy do weryfikacji odznaki „Sprawny na Szlaku” oddziały działające w środowisku i na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Akces prosimy zgłaszać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram