Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK XVIII kadencji wybrana przez Krajową Konferencję Aktywu Turystyki Pieszej PTTK w dniu 23 listopada 2013 r.

Stanisław Łuć – przewodniczący

Przykładowy tekst

Elżbieta Nowak – wiceprzewodnicząca

Przykładowy tekst

Marcin Czerwiński – wiceprzewodniczący

Przykładowy tekst

Mieczysław Żochowski – sekretarz

Przykładowy tekst

Henryk Adamski

Przykładowy tekst

Roman Jaskulski

Przykładowy tekst

Bartosz Leoniak

Przykładowy tekst

Konrad Majewski

Przykładowy tekst

Daniel Nazaruk

Przykładowy tekst