Przejdź do treści

Kapituła Odznaczeń Kapituła Odznaczeń

Wyszukiwarka indeksująca

 

Terminy posiedzen KO

Wyróżnienia i odznaczenia członków oraz jednostek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Dla uznania działalności i osiągnięć członków oraz jednostek organizacyjnych PTTK Zarząd Główny ustanowił „System wyróżnień i odznaczeń członków oraz jednostek organizacyjnych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”. System określa rodzaje i stopnie wyróżnień, odznaczeń i tytułów honorowych oraz tryb wnioskowania o ich nadanie, przyznawania i wręczania. Aktualnie obowiązujący system został zatwierdzony uchwałą nr 350/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 29 września 2012 r.

Wyróżnienia, odznaczenia i tytuły honorowe nadaje w imieniu Zarządu Głównego PTTK Kapituła Odznaczeń.
Odznaczenia: „Orli Lot”, „25 lat w PTTK” i „50 lat w PTTK” nadają z upoważnienia Zarządu Głównego zarządy oddziałów PTTK swoimi uchwałami.
Tytuł honorowy „Zasłużony Przewodnik PTTK” nadaje Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK.

System wyróżnień i odznaczeń członków oraz jednostek organizacyjnych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Wzory wniosków o nadanie wyróżnień i odznaczeń:

Wniosek o nadanie Członkowi PTTK: Dyplomu PTTK, Honorowej Odznaki PTTK, odznaki „Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży” - wersja word, wersja pdf

Wniosek o nadanie jednostce organizacyjnej PTTK: Dyplomu PTTK, Honorowej Odznaki PTTK - wersja word, wersja pdf

Wniosek o nadanie odznaki „25 lat w PTTK” - wersja word, wersja pdf

Wniosek o nadanie odznaki „50 lat w PTTK” - wersja word, wersja pdf

Wniosek o nadanie tytułu i medalu „Nauczyciel Kraju Ojczystego” - wersja word, wersja pdf

Wniosek o nadanie tytułu honorowego i odznaki „Zasłużony Pracownik PTTK” - wersja word, wersja pdf

Wniosek o nadanie honorowej odznaki „Zasłużony Przewodnik PTTK” - wersja word, wersja pdf

Wniosek o nadanie: Dyplomu Honorowego PTTK „Za Pomoc i Współpracę”, Medalu PTTK „Za Pomoc i Współpracę” - wersja word, wersja pdf

 

Termin posiedzeń Kapituły w 2022 r.:

 • 11-12 października,

Kapituła Odznaczeń ZG PTTK powołana Uchwałą nr 38/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 20 stycznia 2018 r.

 • Ryszard Mazur – przewodniczący
 • Mieczysław Żochowski – wiceprzewodniczący
 • Włodzimierz Majdewicz – wiceprzewodniczący
 • Paweł Anders
 • Marian Hawrysz
 • Janusz Ptasiński
 • Kazimierz Synowski
 • Lech Tota
 • Ryszard Józef Wrzosek
 • Elżbieta Matusiak-Gordon – sekretarz

 

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram