Przejdź do treści

Aktualności Aktualności

Wyszukiwarka indeksująca

Aktualności PTTK

Kolejność: 0

Komunikaty wewnętrzne

»» 2021.05.04 Opinia prawna w przedmiocie statusu oddziałów i spółek PTTK jako mikroprzedsiębiorców

»» 2021.04.29 Pismo w sprawie określenia statusu oddziału - Oddziały PTTK wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS, Spółki Prawa Handlowego z udziałem PTTK


»» Apel z 2020.05.29, »» Apel w sprawie przemysłu turystycznego

»» Komunikat z 2020.04.20
»» Uchwała nr 165/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym „Funduszu pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”
  »» Regulamin Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym PTTK
  »» Formularz zgłoszeniowy

 

»» Komunikat organizacyjny

»» Komunikat w sprawie opłacania składek członkowskich PTTK

»» Komunikat Skarbnika ZG PTTK dla jednostek terenowych PTTK

»» W dniu 24.03.2020 r. miało miejsce wystąpienie Prezesa ZG PTTK - Jerzego Kapłona na telekonferencji z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju - Panem Ministrem Andrzejem Gut-Mostowym.

»» Komunikat Prezesa ZG PTTK dla jednostek terenowych PTTK z dnia 18.03.2020

»» Komunikat Prezesa ZG PTTK z dnia 16.03.2020

»» Informacja o działaniach podejmowanych przez Prezydium ZG PTTK w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną z dnia 15.03.2020

»» Uchwała Nr 91/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie działań podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom obniżenia wpływów z działalności gospodarczej oraz utrzymania płynności finansowej Towarzystwa

»» Uchwała Nr 139/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw poprawy efektywności działalności PTTKUchwała Nr 139/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw poprawy efektywności działalności PTTK

Pomocne dokumenty

»» Przykład pisma wyjaśniającego lub odwoławczego do Polskiego Funduszu Rozwoju

»» Tarcza 4.0 w turystyce

»» 1. Nowe terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych w 2020 roku

»» 2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

»» 3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń – przedsiębiorcy

»» 4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń – organizacje pozarządowe

»» 5. Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy

»» 6. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

»» 7. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

»» 8. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

»» 9. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

»» 10. Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych RSP-C (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający)

»» 10.1. Wniosek RSP_C

»» 10.2. Wniosek RSP_D

»» 11. Jak złożyć wniosek o ulgę na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (RDU)

»» 11.1. Wniosek RDU o ulgę bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie lub rozłożenie na raty)

»» 12. Jak złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. (RDZ)

»» 12.1. Wniosek RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

»» 12.2. Załącznik do wniosku elektronicznego o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ)

»» 13. Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D)

Informacje od organów państwowych

»» Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

»» Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie turystyki wyjazdowej.
»» Odpowiedź na Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie turystyki wyjazdowej.

»» Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

»» Artykuły Ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - bezpośrednio związane z turystyką

»» Artykuły Ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dotyczące nieruchomości

»» Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

»» Artykuły Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z dnia 02 marca 2020 z późniejszymi zmianami) bezpośrednio związane z turystyką.

»» Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

»» Ministerstwo Rozwoju: Pilny komunikat dla organizatorów turystyki i podróżnych, 14.03.2020 r.

»» Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla obiektów hotelarskich w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, Warszawa, 28.02.2020 r.

»» Informacje na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, www.gis.gov.pl

»» Oświadczenie Prezesa UODO na temat pracy zdalnej.

Wody Polskie przesuwają termin płatności dla dzierżawiących grunty pokryte wodami
   »» www.wody.gov.pl
   »» www.portalsamorzadowy.pl

 

Informacje z różnych źródeł

»» Hotele i pensjonaty mogą się starać‡ o znak "Obiekt Bezpieczny Higienicznie"€

»» Informacje na stronie Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, www.ighp.pl

»» Koronawirus - najważniejsze informacje dla przedsiębiorców, www.biznes.gov.pl

»» Kompendium wiedzy dot. aktualnych uregulowań prawnych, zaleceń dot. funkcjonowania oraz postulatów wspacia branży turystycznej i okołoturystycznej

Kolejność: 0

Utworzony został Fundusz pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które ze względu na panującą pandemię mają trudności finansowe. Fundusz działa w oparciu o regulamin oraz zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
Uchwała Zarządu Głównego o jego utworzeniu weszła w życie 1 maja 2020 roku.

Uchwała nr 165/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym "Funduszu pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego"

Regulamin Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Kolejność: 0

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK XVIII kadencji wybrana przez Krajową Konferencję Aktywu Turystyki Pieszej PTTK w dniu 23 listopada 2013 r.

Kolejność: 0

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę,
Członka Honorowego PTTK

Henryka Hadasza

(1935−2021)

Hadasz HenrykJednego z wybitniejszych polskich fotografików i działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Jednego z tych, którzy jeśli uważali, że coś jest ważne, to pierwsi zgłaszali się do realizacji, i czynił to jak tylko potrafił najlepiej. Zawsze chętny do przekazywania innym swoich wiadomości.

Urodził się w Opolu. Studia ukończył na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując w 1960 r. dyplom magistra inżyniera geodety w zakresie geodezji górniczej. Pracę zawodową związał z geodezją, przechodząc wszystkie szczeble w hierarchii do naczelnika wydziału w Gliwicach włącznie. Pracował w Opolu w latach 1960–1961, w Gliwicach w latach 1962–1993, a od roku 2000 był na emeryturze.

W wieku około ośmiu lat pomagał swojemu ojcu w obróbce papierów stykowych, a kiedy miał około 10 lat pierwszy raz miał w rękach aparat fotograficzny. Jako nastolatek robił czasami zdjęcia pamiątkowe i rodzinne. Przeszedł cały cykl od  fotografowania do gotowej odbitki czarno-białej. Później zainteresował się zdjęciami plenerowymi. Jak sam wspominał: „W latach 1963–1965 byłem w wojsku, nie dysponowałem sprzętem do obróbki fotograficznej i oddawałem swoje filmy do obróbki do punktów usługowych. Byłem zaskoczony, gdy dwa razy – w różnych zakładach fotograficznych – proponowano mi kupno wykonanych przeze mnie negatywów; rzecz jasna, że się zgodziłem i chyba wtedy moje czarno-białe widokówki powędrowały w Polskę. Sam zresztą na takich widokówkach pisałem do domu i do znajomych. W roku 1971 zrobiłem dla próby pierwsze zdjęcia na małoobrazkowym kolorowym filmie odwracalnym. Szybko przekonałem się do kolorowej fotografii na przezroczach i porzuciłem całkowicie fotografię czarno-białą”.

Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił w 1970 r. Od początku przynależności był czynnym działaczem Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach – od 1970 r. w Komisji Krajoznawczej, od roku 1973 w Komisji Ochrony Przyrody i w Klubie Ochrony Przyrody, a gdy powstał Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody (po połączeniu Klubu Ochrony Przyrody z Komisją Krajoznawczą) był jego prezesem lub wiceprezesem w latach 1981–2011. W ostatnich latach życia należał do Koła Terenowego i Opolskiego Klubu Krajoznawców przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.

Współdziałał z organizacjami (inwentaryzacja przyrodnicza, fotografie i prelekcje) w celu utworzenia Jurajskiego Parku Krajobrazowego, Biebrzańskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Gór Stołowych. W latach 1970–2017 prowadził najpierw z żoną Marią, a po jej śmierci z drugą żoną Teresą pokazy przezroczy (ok. 1500), od roku 2002 pokazy multimedialne na tematy krajoznawstwa i ochrony przyrody na imprezach PTTK (ogólnopolskich oraz oddziałowych), a także w Lidze Ochrony Przyrody, w szkołach, w Towarzystwie Fotograficznym, w Gliwickim Klubie Ekologicznym i w innych. Od roku 2002 nieodpłatnie przekazywał płyty CD lub DVD ze swoimi opracowaniami jednostkom PTTK, turystom krajoznawcom i innym osobom zainteresowanym krajoznawstwem i przyrodą, a od roku 2004 Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie. Był współorganizatorem międzynarodowych śląskich sympozjów krajoznawczych organizowanych przez Opolski Klub Krajoznawców.

W latach 1973–1991 brał udział w ogólnopolskich przeglądach przezroczy, między innymi w: „Diakraj”, „Diatest”, „Biosfera”, „Diagór”, „Biennale Krajobrazu”, „Dialog”, „Diaporam Dolnośląska” czy DIA’FON. Reportaże z tych imprez przekazał na płytce CD do Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie.

Henryk Hadasz był instruktorem fotografii PTTK, przodownikiem turystyki kolarskiej, zasłużonym instruktorem krajoznawstwa, honorowym przodownikiem turystyki pieszej, jurorem zbiorów krajoznawczych, honorowym instruktorem ochrony przyrody PTTK.

W latach 1990–1993 i 1997–2015 był członkiem Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK, w latach 1997–2011 członkiem Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK, a od roku 2010 był honorowym członkiem tej ostatniej Komisji.

Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany odznaczeniami państwowymi, resortowymi i wojewódzkimi (dawnym katowickim i obecnym opolskim) oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W roku 2017 na XIX Walnym Zjeździe PTTK został uhonorowany godnością Członka Honorowego PTTK.

Cześć Jego Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Kolejność: 0

Zapraszamy na Centralny Zlot Młodzieży PTTK "Palmiry"

Więcej informacji na:

www.palmiry.pttk.pl

 

Kolejność: 0

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 3 października 2021 r.

zmarł nasz wspaniały Kolega
Członek Honorowy PTTK

Jan Krzysztoń

(19482021)


Krzyszton Jan 1948 2021v1Na ponad 70 lat działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przez ponad 50 lat wspierała ją praca Jana Krzysztonia. Działalność turystyczną rozpoczął w okresie studenckim, kiedy to w 1967 r. przyjechał z rodzinnej Wielkopolski do Szczecina i jesienią tego samego roku został przewodniczącym Komisji Turystyki i Sportu Rady Uczelnianej ZSP w II Studium Nauczycielskim w Szczecinie.

Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił 29 czerwca 1968 r. i w tym samym roku został wiceprezesem Koła Uczelnianego PTTK, którym był do 1969 r. Od tego czasu nieprzerwanie związany był z Towarzystwem. Pełnił wiele funkcji na różnych szczeblach PTTK. Był wiceprezesem Akademickiego Klubu Turystycznego „Kroki” Oddziału Międzyuczelnianego PTTK (1971−1973), członkiem Sądu Koleżeńskiego Oddziału Akademickiego PTTK Szczecinie (1974−1976), skarbnikiem Zarządu tego Oddziału (1978−1979), następnie członkiem Komisji Rewizyjnej tegoż Oddziału (1979−1980) i jej prezesem (1983−1984).

Był niezrównanym organizatorem i kierownikiem obozów wędrownych i rajdów, np. Ogólnopolskiego Rajdu Studenckiego „Vineta VII”, I Ogólnopolskich Akademickich Marszy na Orientację „Matnia”, II Centralnych Finałów Turystycznych Imprez na Orientację. Zdobywał uprawnienia: przodownika turystyki pieszej (1971 r., w 2007 r. uzyskał tytuł honorowego przodownika turystyki pieszej), przodownika turystyki górskiej (1975 r.), przewodnika turystycznego (1976 r.), instruktora krajoznawstwa regionu (1977 r., w 1995 r. został instruktorem krajoznawstwa Polski), instruktora imprez na orientację (1981 r.).

Współtworzył w Szczecinie Studenckie Koło Przewodników Turystycznych. Przekazywał swoją wiedzę innym na kursach organizatorów turystyki, strażników ochrony przyrody i przewodnickich, co kontynuował w Oddziale Akademickim i później w Zarządzie Wojewódzkim oraz Oddziale Zachodniopomorskim PTTK. Był jednym z pomysłodawców i kierownikiem pierwszego „Spotkania Pokoleń” (rokrocznie od 1978 r.), największej imprezy turystycznej osób kiedykolwiek związanych z turystyką studencką w Szczecinie, odbywającej się w formie kilkudniowego biwaku.

Doświadczenia z tych czasów wykorzystał potem, tworząc w 1990 r. Oddział Zachodniopomorski PTTK i kiedy był w jego władzach, w tym w latach 2005−2009 prezesem, a także kiedy w latach 1994−2002 był członkiem Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK.

W roku 1977 Jan Krzysztoń rozpoczął pracę zawodową w Zarządzie Wojewódzkim PTTK jako starszy instruktor ds. oddziałów i jednocześnie otrzymał pod swoją opiekę Komisję Młodzieżową ZW PTTK. Zaangażował się wówczas w organizację eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. W 1978 r., kiedy w Szczecinie odbywał się centralny finał OMTTK Jan Krzysztoń był ich komandorem, a podczas kolejnego centralnego finału w 2014 r. w Barlinku sędzią głównym. Praca z młodzieżą biorącą udział w OMTTK przez ponad 30 lat była dla Niego niezwykle ważna. Z tych młodych ludzi wyrosło wielu obecnych działaczy Towarzystwa. Jan Krzysztoń był również pomysłodawcą i przez wiele lat organizatorem Konkursu Krajoznawczego „Czy znasz swoje miasto, wieś, region” najpierw o Nagrodę Wojewody Szczecińskiego, a później Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Przez wiele lat był także organizatorem finału wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Dzieci i Młodzieży. W 1997 r. stał się prekursorem popularnych dziś gier miejskich. Zainicjował trwające do 2007 r. rajdy dla młodzieży szkolnej pn. „Poznajemy Osiedla Szczecina”, angażując w nie przewodników i właścicieli obiektów krajoznawczych. Dbał też o opiekunów SKKT PTTK. We wrześniu 2000 r. zainicjował organizację Zlotu Opiekunów SKKT PTTK Województwa Zachodniopomorskiego i był organizatorem siedmiu pierwszych. Przez siedem lat (do 2007 r.) był również współorganizatorem Wigilijnego Spotkania Opiekunów SKKT, zawsze z bogatym programem krajoznawczym oraz gromadzącego każdorazowo po kilkadziesiąt nauczycieli ze Szczecina i najbliższych okolic.

Jan Krzysztoń stworzył Regionalną Pracownię Krajoznawczą PTTK w Szczecinie i był jej długoletnim kierownikiem (1983−2011). W dużej mierze dzięki osobowości Jana Krzysztonia Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK zawsze tętniła życiem. Zarażał swymi krajoznawczymi pomysłami i potrafił angażować innych w turystyczną działalność. Niejednokrotnie to dzięki Niemu młodzież nie kończyła swej przygody z turystyką w szkole, lecz kontynuowała ją na studiach, a prowadzona przez Jana Krzysztonia Regionalna Pracownia Krajoznawcza była w Jego rękach prawdziwą kuźnią krajoznawców i patriotycznego wychowania. Przychodzono na prelekcje krajoznawcze, slajdowiska, kursy, spotkania z piosenką turystyczną, weryfikować odznaki turystyczne czy też przygotowywać się do eliminacji OMTTK. Zorganizował również szkolenie kierowników regionalnych pracowni krajoznawczych w 2009 r., a kilka lat później centralne szkolenie (również dla RPK) w zakresie inwentaryzacji krajoznawczej. Jan Krzysztoń aktywnie bowiem uczestniczył wcześniej w inwentaryzacji krajoznawczej województwa. Rokrocznie organizował letnie dwutygodniowe obozy rowerowe dla młodzieży szkół średnich (po kilkanaście osób każdy), w czasie których zinwentaryzowano w ciągu kilku lat gminy: barlinecką, cedyńską, chojeńską, golczewską, gryficką, moryńską, reską, suchańską, dębniańską. Był jednym z głównych organizatorów odbywającego się w Szczecinie w 1982 r. Centralnego Zlotu Aktywu Krajoznawczego (CZAK). W latach 1985−1990 z inicjatywy Jana Krzysztonia powstało 15 numerów biuletynu „Informacje Krajoznawcze”, które również dzięki Niemu odrodziły się w 2001 r. w formie cenionego turystyczno-krajoznawczego czasopisma „Wędrowiec Zachodniopomorski”. Dzięki merytorycznemu oku redaktora Krzysztonia i Jego nieraz całonocnym pracom korektorskim do 2014 r. powstało 25 numerów tego pisma.

Jako strażnik ochrony przyrody angażował się w ochronę środowiska naturalnego, szczególnie w zakresie szkoleń, organizując kursy strażnika ochrony przyrody. W latach osiemdziesiątych XX w. przez siedem lat reprezentował PTTK w Wojewódzkim Inspektoracie SOP, a w latach dziewięćdziesiątych przez dwie kadencje był członkiem Rady Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Szczecińskim. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych był również organizatorem corocznego Zjazdu Społecznych Opiekunów Zabytków Województwa Szczecińskiego.

W 1993 r., w 750. rocznicę nadania Szczecinowi praw miejskich, Jan Krzysztoń był jednym z inicjatorów powstania Miejskiego Szlaku Turystycznego PTTK, który tworzy czerwona, przerywana linia, malowana na chodnikach, wiodącą ponad 7 km pętlą przez najciekawsze obiekty w centrum miasta, przy których znajduje się trójjęzyczna tablica informacyjna. Współtworzył też wielokrotnie wznawianą mapkę szlaku w językach polskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim, francuskim i hiszpańskim.

Z każdym potrafił nawiązać dialog, niezależnie od tego, czy był wolnym turystycznym strzelcem, członkiem PTTK, czy też wywodził się z jakiejś innej organizacji. Stąd przez lata owocnie współpracował z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych i z Polskim Związkiem Głuchych (był między innymi współorganizatorem Ogólnopolskiego Rajdu Niesłyszącej Młodzieży Szkolnej), z kadrami urzędników kuratorium, miasta czy samorządu.

Był skarbnicą wiedzy o dziejach, ludziach i tradycji zachodniopomorskiego PTTK; autorem wielu haseł w „Encyklopedii Szczecina” na temat działaczy i jednostek PTTK. Jako pracownik Działu Regionalnego Książnicy Pomorskiej Jan Krzysztoń organizował od lat wystawy poświęcone regionalistom, głównie działaczom PTTK.

Za swoją pracę oraz działalność turystyczną, krajoznawczą i kulturalną był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi, resortowymi, wojewódzkimi i organizacyjnymi, między innymi: Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, Gryfem Pomorskim, Złotą Honorową Odznaką PTTK, tytułem „Zasłużony Pracownik PTTK”, tytułem i medalem Nauczyciel Kraju Ojczystego. W roku 2017 na XIX Walnym Zjeździe PTTK został uhonorowany godnością Członka Honorowego PTTK.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze poniosło wielką stratę. Odszedł na wieczną wędrówkę wspaniały, szlachetny i prawy człowiek, niestrudzony krzewiciel wiedzy o ojczystym kraju, niezapomniany Kolega i Przyjaciel. Będzie Go nam bardzo brakowało.

Cześć Jego Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 8.10.2021 r. − o godz. 15:00 odprawiona zostanie msza św. w kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Parafialnym w Ludomach (niedaleko Oborników, woj. wielkopolskie), następnie odbędzie się pochówek w grobie rodzinnym.

Kolejność: 0
Podczas Forum Bike Expo w Kielcach w dn. 17 września 2021 r. wręczono nagrody w konkursie "Gmina Przyjazna Rowerzystom w ocenie turystów kolarzy 2021". Konkurs objęty był patronatem przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polską Organizację Turystyczną, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat medialny nad Konkursem objął Monitor Urzędowy.
Jury postanowiło, że certyfikat Gminy Przyjaznej Rowerzystom w ocenie turystów kolarzy otrzymały:

- Kategoria do 10 000 mieszkańców: Gmina Stronie Śląskie, Gmina Mielno
- Kategoria do 20 000 mieszkańców: Gmina Wiązowna
- Kategoria do 40 000 mieszkańców: Gmina Nowy Targ
- Kategoria do 100 000 mieszkańców: Gmina Żukowo
- Kategoria pow. 100 000 mieszkańców: nie przyznano

Nagrodę Grand Prix sponsorowaną przez Departament Turystyki w Ministerstwie Rozwoju i Technologii otrzymała Gmina Czarny Dunajec. Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie wszystkim gminom i zachęcamy do udziału w przyszłych edycjach.
 
Link do nagrania konferencji, a także ceremonii wręczenia nagród:

https://www.youtube.com/watch?v=CPUVLvv39NY

 

Kolejność: 0

29 Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej jest imprezą cykliczną, promującą książki krajoznawcze i turystyczne przekazujące wiedzę o bogactwie i dorobku kulturowo-historycznym naszego kraju. 29 edycję Przeglądu objęły patronatem instytucje związane z książką i turystyką w Polsce, m.in.: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Polska Organizacja Turystyczna, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Muzeum Sportu i Turystyki, Poznaj Swój Kraj, Wydawca.com.pl, TTG Central Europe.

Przegląd przewiduje ogólnopolski konkurs (rozstrzygany przez jury) na książkę krajoznawczą i turystyczną wg 6 określonych regulaminem kategorii oraz promocję publikacji nadesłanych do udziału w konkursie z całej Polski. Ocenie ekspertów (jury) będą podlegały walory treściowe i poziom edytorski nadesłanych publikacji, wydanych na terenie Rzeczypospolitej w latach 2019-2021. Przegląd pozwoli na wyłonienie z rynku księgarskiego najbardziej wartościowych publikacji dla branży turystycznej oraz spopularyzuje wydawnictwa adekwatne do krzewienia turystyki oraz krajoznawstwa w Polsce.

Wybuch pandemii i towarzysząca jej niepewność oraz rewolucyjne zmiany w życiu codziennym, znacznie zmodyfikowały plany organizatorów konkursu. Próbując odnaleźć się w odmienionej rzeczywistości podjęto realizację zadania w formule ograniczającej do minimum bezpośrednie kontakty międzyludzkie (większość etapów Przeglądu realizowana będzie w formie on-line włącznie z finałem, który zaprezentowany zostanie poprzez film na You Tube).

Książki zgłaszane do udziału w Przeglądzie (formularz zgłoszenia wypełniony poprzez stronę https://przegladksiazki.pl) prosimy przysyłać na adres Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie do dnia 30 września 2021 r. Zgłoszone publikacje będą promowane na stronie internetowej oraz na fanpage FB Przeglądu. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Przeglądu planowane jest na październik-listopad 2021 r. Dodatkowo na stronie https://przegladksiazki.pl organizatorzy przewidują wprowadzenie głosowania on-line na najciekawszą publikację zgłoszoną do udziału w 29 Przeglądzie.   

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tegorocznej 29 edycji Przeglądu.

Kolejność: 0

Szanowni Państwo,

trwa proces migracji wszystkich domen PTTK na nowy serwer. Zapewnimy w ten sposób odpowiednie warunki do korzystania, administrowania i archiwizowania zawartości stron WWW. Dbamy jednocześnie o zachowanie odpowiednio wysokich standardów bezpieczeństwa.

Termin całkowitego wyłączenie starych serwerów: webserv.pttk.pl oraz ispconfig.pttk.pl planowany jest na 4 Lipca 2021. Dostęp do danych nieprzeniesionych w procesie migracji stron będzie utrudniony.

Każda migrowana domena wymaga uwagi i pracy po stronie administratorów strony oraz hostingu. Z myślą o nich przygotowany został system do obsługi zgłoszeń związanych z migracją - pod adresem janus-it.pl. System ten będzie służył do obsługi zgłoszeń migracyjnych a potem serwisowych. Instrukcja zgłoszenia migracyjnego do pobrania TUTAJ

Podczas migracji może wystąpić okres przejściowy dwóch, trzech dni w którym subdomeny mogą mieć utrudnione działanie. Spowodowane jest to m.in. propagacją adresu na serwerach dns.

Zalety migracji oraz zmiany sposobu obsługi zgłoszeń:

- administratorzy stron dostaną dostęp do zarządzania hostingiem w zadeklarowanych zakresach poprzez system ispconfig,

- samodzielnie będą mogli dodawać nowe bazy danych,

- zmieniać wersję PHP do obsługi strony,

- włączać automatyczne przekierowania do podkatalogów,

- planować i wykonywać backup administrowanych stron,

- uzyskają dostęp do usług po ssh oraz możliwości otworzenia potrzebnych portów na firewallu,

- zawartości stron będą automatycznie skanowane pod względem malware oraz wirusów,

- zarchiwizowane i usunięte zostaną "martwe" subdomeny.

Prosimy o zgłaszanie się administratorów subdomen związanych z domeną pttk.pl, którzy tego jeszcze nie zrobili. Kontakt poprzez helpdesk janus-it.pl lub e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdź nas na    Facebook YouTube