Przejdź do treści

Aktualności Aktualności

Wyszukiwarka indeksująca

Aktualności PTTK

0

Komunikaty wewnętrzne

»» 2021.05.04 Opinia prawna w przedmiocie statusu oddziałów i spółek PTTK jako mikroprzedsiębiorców

»» 2021.04.29 Pismo w sprawie określenia statusu oddziału - Oddziały PTTK wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS, Spółki Prawa Handlowego z udziałem PTTK


»» Apel z 2020.05.29, »» Apel w sprawie przemysłu turystycznego

»» Komunikat z 2020.04.20
»» Uchwała nr 165/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym „Funduszu pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”
  »» Regulamin Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym PTTK
  »» Formularz zgłoszeniowy

 

»» Komunikat organizacyjny

»» Komunikat w sprawie opłacania składek członkowskich PTTK

»» Komunikat Skarbnika ZG PTTK dla jednostek terenowych PTTK

»» W dniu 24.03.2020 r. miało miejsce wystąpienie Prezesa ZG PTTK - Jerzego Kapłona na telekonferencji z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju - Panem Ministrem Andrzejem Gut-Mostowym.

»» Komunikat Prezesa ZG PTTK dla jednostek terenowych PTTK z dnia 18.03.2020

»» Komunikat Prezesa ZG PTTK z dnia 16.03.2020

»» Informacja o działaniach podejmowanych przez Prezydium ZG PTTK w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną z dnia 15.03.2020

»» Uchwała Nr 91/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie działań podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom obniżenia wpływów z działalności gospodarczej oraz utrzymania płynności finansowej Towarzystwa

»» Uchwała Nr 139/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw poprawy efektywności działalności PTTKUchwała Nr 139/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw poprawy efektywności działalności PTTK

Pomocne dokumenty

»» Przykład pisma wyjaśniającego lub odwoławczego do Polskiego Funduszu Rozwoju

»» Tarcza 4.0 w turystyce

»» 1. Nowe terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych w 2020 roku

»» 2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

»» 3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń – przedsiębiorcy

»» 4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń – organizacje pozarządowe

»» 5. Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy

»» 6. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

»» 7. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

»» 8. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

»» 9. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

»» 10. Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych RSP-C (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający)

»» 10.1. Wniosek RSP_C

»» 10.2. Wniosek RSP_D

»» 11. Jak złożyć wniosek o ulgę na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (RDU)

»» 11.1. Wniosek RDU o ulgę bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie lub rozłożenie na raty)

»» 12. Jak złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. (RDZ)

»» 12.1. Wniosek RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

»» 12.2. Załącznik do wniosku elektronicznego o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ)

»» 13. Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D)

Informacje od organów państwowych

»» Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

»» Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie turystyki wyjazdowej.
»» Odpowiedź na Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie turystyki wyjazdowej.

»» Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

»» Artykuły Ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - bezpośrednio związane z turystyką

»» Artykuły Ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dotyczące nieruchomości

»» Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

»» Artykuły Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z dnia 02 marca 2020 z późniejszymi zmianami) bezpośrednio związane z turystyką.

»» Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

»» Ministerstwo Rozwoju: Pilny komunikat dla organizatorów turystyki i podróżnych, 14.03.2020 r.

»» Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla obiektów hotelarskich w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, Warszawa, 28.02.2020 r.

»» Informacje na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, www.gis.gov.pl

»» Oświadczenie Prezesa UODO na temat pracy zdalnej.

Wody Polskie przesuwają termin płatności dla dzierżawiących grunty pokryte wodami
   »» www.wody.gov.pl
   »» www.portalsamorzadowy.pl

 

Informacje z różnych źródeł

»» Hotele i pensjonaty mogą się starać‡ o znak "Obiekt Bezpieczny Higienicznie"€

»» Informacje na stronie Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, www.ighp.pl

»» Koronawirus - najważniejsze informacje dla przedsiębiorców, www.biznes.gov.pl

»» Kompendium wiedzy dot. aktualnych uregulowań prawnych, zaleceń dot. funkcjonowania oraz postulatów wspacia branży turystycznej i okołoturystycznej

Utworzony został Fundusz pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które ze względu na panującą pandemię mają trudności finansowe. Fundusz działa w oparciu o regulamin oraz zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
Uchwała Zarządu Głównego o jego utworzeniu weszła w życie 1 maja 2020 roku.

logo IX PRZEGLAD male

 

 

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla członków PTTK

Za fotografię krajoznawczą uważa się fotografię wykonaną w Polsce, przedstawiającą zabytki, przyrodę, krajobrazy, folklor oraz kulturę materialną Polski. Fotografia krajoznawcza pokazuje również nastroje, wrażenia, typy ludzkie. Jest też czystą dokumentacją życia, działań turystów oraz krajoznawców. Jest ona zatem częścią działalności fotograficznej, która łączy w sobie walory fotografii dokumentacyjnej i artystycznej. Zdjęcia krajoznawcze odzwierciadlają prawdziwy wizerunek tego, co fotograf zastał w danym miejscu i czasie.

Organizatorzy: Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Współorganizatorzy: Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. W. Dońca

Regulamin

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK XVIII kadencji wybrana przez Krajową Konferencję Aktywu Turystyki Pieszej PTTK w dniu 23 listopada 2013 r.

 

Oddział PTTK „Wisła” w Wiśle

Gmina Istebna, Gmina Wisła

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

 

rajd_przypinka_59mm_1_05.09 (1).jpg

 

REGULAMIN

XX Jubileuszowy Rajd Górski

im. Jerzego Kukuczki

Wisła - Istebna, piątek 7 października 2022 r.

pod honorowym patronatem

Pani Cecylii Kukuczki

 

 

 1. Organizatorami Rajdu im. Jerzego Kukuczki są:
 • Oddział PTTK „Wisła” w Wiśle,
 • Urząd Miasta w Wiśle,
 • Urząd Gminy w Istebnej,
 • Starostwo Powiatowe w Cieszynie.
 1. Rajd odbywa się pod honorowym patronatem Pani Cecylii Kukuczki
 2. Kierownictwo Rajdu:
 • Komandor – Krzysztof Rudziński
 • Z-ca Komandora d/s programowych – Stanisław Cendrzak
 • Z-ca Komandora d/s organizacyjnych – Józef Polok
 • Sekretarz – Grażyna Pruska
 • Członkowie - Tadeusz Leżański, Zbigniew Magnowski
 1. Cel Rajdu:

Popularyzacja turystyki, poszerzenie wiedzy o osobie i osiągnięciach Jerzego Kukuczki, propagowanie przyrodniczych i krajobrazowych walorów Beskidu Śląskiego oraz bezpieczeństwa w górach.

 1. Termin i miejsce zakończenia Rajdu: piątek 07 października 2022 r., Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej.
 1. Trasy Rajdu:

 2. A. „Górski Szlak Spacerowy im. Jerzego Kukuczki” (szlak niebieski) - Przełęcz Kubalonka - Wilcze - Amfiteatr „Pod Skocznią”, 3 godz. Start na Przełęczy Kubalonka w godz. 8.00 – 8:30;

  B. Szlak niebieski: Wisła Głębce PKP - Przełęcz Łączecko -Tokarzonka- Wilcze - Amfiteatr „Pod Skocznią”, ok. 4 godz. Start Wisła Głębce PKP w godz. 8.00 – 8:30,

  C. Szlak czerwony (odcinek Głównego Szlaku Beskidzkiego): Przełęcz Kubalonka - Stecówka, dalej szlakiem zielonym do byłe Schronisko "Zaolzianka"- Amfiteatr „Pod Skocznią”, ok. 4 godz. Start na Przełęczy Kubalonka w godz. 8.00 – 8:30,

  D. Szlak niebieski: Koczy Zamek – Tyniok - Mała Gańczorka - dalej żółtym szlakiem spacerowym – dolina Olzy - Złoty Groń - Amfiteatr „Pod Skocznią”, ok. 4 godz. Start Koniaków Koczy Zamek w godz. 8.00 – 8:30
 1. E. Szlak bez znaków Istebna Beskid, Złoty Groń Dolina Olzy, Istebna Tartak, ok. 3godz. Start Istebna Beskid w godz. 8.00 - 9.00, trasa łatwa, dla najmłodszych.
 1. Szlak żółty z Istebnej Jasnowic przez Młodą Górę – Wilcze (zielonym) do Amfiteatr „Pod Skocznią” (szlak zielony), ok. 4 godz. Start na przystanku PKS Istebna Jasnowice (obok byłego przejścia granicznego do Republiki Czeskiej) w godz. 8.00 – 8:30;

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tras.

 1. W Rajdzie może uczestniczyć każdy kto posiada odpowiedni stan zdrowia (oświadczenie) i akceptuje regulamin Rajdu. Młodzież szkolna i osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie pod opieką rodziców lub opiekunów.
  Drużyny rajdowe tworzy tylko młodzież szkolna zgłoszona przez placówki oświatowe lub harcerskie w trzech kategoriach wiekowych:
  - szkoły podstawowe, klasy I- IV i V- VIII,
  - szkoły ponadpodstawowe.

- zorganizowane grupy osób dorosłych

- osoby indywidualne
Nie ogranicza się liczby osób w drużynie, jednak na każdych 10 uczestników musi przypadać jeden opiekun.

 1. Organizatorzy zapewniają:
      - materiały informacyjne;
      - posiłek turystyczny oraz ciepłe i zimne napoje na mecie Rajdu;
      - okolicznościową odznakę Rajdu;
      - nagrody dla najlepszych drużyn;
      - dyplomy uczestnictwa dla drużyn rajdowych;
      - zwiedzanie Izby Pamięci Jerzego Kukuczki (w ramach tras A,B,F );
      - obsługę przewodnicką na trasach Rajdu;
      - pokazy ratownictwa  i inne atrakcje;
      - potwierdzenie punktów do GOT.
 2. Zgłoszenia uczestników należy dokonać w formie pisemnej, wykorzystując formularz „Karta zgłoszenia”. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą na adres:

Oddział PTTK „Wisła” ul. Lipowa 4a, 43-460 Wisła

lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; w terminie do 23 września 2022 r. (piątek)

Ustala się wpisowe na rajd w wysokości: dzieci i młodzież ucząca się - 10 zł, osoby dorosłe - 20 zł, opiekunowie bezpłatnie.

Płatność przelewem na konto: ING PTTK Wisła nr: 08 1050 1096 1000 0001 0120 5052

Do dnia 30 września 2022 r. (piątek)

 1. Po przybyciu na metę należy złożyć w biurze rajdu aktualną listę uczestników potwierdzoną pieczątką szkoły lub organizatora. (zmiany na listach do 03.10.22 r.)
 2. Kryteria oceny drużyn:
 • ogólna prezencja („strój”, dodatkowe elementy wyróżniające grupę, postawa na trasie rajdu);
 • prezentacja artystyczna – czas max do 5 minut na scenie;
 • znak identyfikujący grupę, widoczny z daleka, na którym należy umieścić miejscowość i nr szkoły;
 • udział w konkursie wiedzy o Jerzym Kukuczce i Beskidzie Śląskim (1 osoba);
 • udział w konkursie plastycznym- pod uwagę będą brane tylko prace indywidualne (max. 5 prac na drużynę).

Prace plastyczne należy opisać w prawym dolnym rogu następująco: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, miejscowość. Opis nie powinien przekraczać formatu A7 (74mm x 105 mm). Maksymalny wymiar pracy to format A2.

Prace plastyczne można przesłać pocztą nie później niż do 03.10.22 r. lub dostarczyć na metę rajdu do godziny 10.00.  Wszystkie prace pozostają u organizatora rajdu.

 

 1. Program Rajdu:
 • zgłaszanie się drużyn i pozostałych uczestników Rajdu w punktach startowych o wyznaczonych godzinach, następnie wyjście na trasy pod opieką przydzielonych przewodników - kierowników tras i ich pomocników,
 • przejście ustalonych tras,
 • zwiedzanie Izby Pamięci Jerzego Kukuczki, (w ramach tras A, B, F );
 • dojście na metę Rajdu – Amfiteatr „Pod Skocznią” (uwaga: meta czynna w godzinach 11.00 – 12.30, a kierownicy grup po dotarciu na metę mają obowiązek niezwłocznego zgłoszenia się w sekretariacie rajdu),
 • od godziny 12:30 - konkursy, występy indywidualne, gry i zabawy na wolnym powietrzu turystyczny posiłek, pokazy ratownictwa,
 • godz. 14:00 - wręczenie nagród, uroczyste podsumowanie i zamknięcie Rajdu,
 • przejście delegacji do Istebnej-Centrum pod symboliczny grób Jerzego Kukuczki, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, chwila zadumy.
 1. Informacje dodatkowe:
 • w sytuacjach szczególnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu,
 • organizatorzy zalecają uczestnikom ubezpieczenie się od NNW, członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką są ubezpieczeni od NNW na mocy porozumienia ZG PTTK z U. ERGO HESTIA S.A.,
 • za bezpieczeństwo w czasie Rajdu odpowiadają opiekunowie i uczestnicy,
 • w związku z pandemią COVID 19 zaleca się posiadać maseczki ochronne, zgodę rodziców i oświadczenie o stanie zdrowia,
 • organizatorzy zapewniają środki do dezynfekcji na mecie rajdu,
 • w związku z obowiązującymi przepisami RODO uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunków do celów organizacji i popularyzacji rajdu.
 1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje kierownictwu Rajdu.
 1. Karta zgłoszenia jest integralną częścią regulaminu Rajdu
 1. Informacje i zapytania prosimy kierować na adres:

Biuro Oddziału PTTK „Wisła”, ul. Lipowa 4a, 43-460 Wisła

tel. 33 855 35 60, 535 543 532, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dbajmy o Beskidy, sprzątajmy szlaki turystyczne.

Jak co roku zachęcamy do współtworzenia atmosfery rajdu.

 

Regulamin wesja pdf

Konkurs ofert newsletter 09 2022
 
 Zarząd Główny PTTK w dn. 4 lipca 2022 r.
przyjął Uchwałę nr 276/XIX/2022
w sprawie Konkursu ofert na realizację przedsięwzięć programowych oddziałów
Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego dla dzieci i młodzieży.
Informacja na ten temat została przesłana do oddziałów w wersji drukowanej w formie biuletynu: "Informacje Zarządu Głównego PTTK nr 1/2022 (214)".
Nabór ofert do pierwszej edycji Konkursu trwa do 1 października 2022 r. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 30 października 2022 r.
więcej informacji--> link do treści
Pełna treść biuletynu --> biuletyn

 

 

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów 30 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej serdecznie zapraszamy do udziału w

tegorocznej edycji.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Przeglądu, wypełnienia zgłoszenia i przesłania na konkurs zgłoszonych publikacji

do 10 września 2022 roku.

Bezpośrednim realizatorem 30 Jubileuszowego Przeglądu został Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie https://przegladksiazki.pttk.pl

Zapraszamy!

 

30 Przegląd Książki pismo przewodnie

30 Przegląd Książki regulamin

 

 

 

Lista laureatów XXIX edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"

Dobiegły końca prace jury etapu centralnego XXIX edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.
W dniach 9-14 maja 2022 r., jak zawsze gościnna Centralna Biblioteka PTTK im. Kazimierza Kulwiecia udostępniła swoją siedzibę na nasze burzliwe obrady.
Prezentujemy listę wszystkich prac ocenianych na szczeblu centralnym.

Na liście zaznaczono, które prace zostały nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu. Zapraszamy do zapoznania się z wykazem.
Oficjalny protokół tegorocznej edycji konkursu, z wyszczególnionymi poszczególnymi miejscami, zostanie zaprezentowany podczas Centralnego Zlotu Laureatów, który będzie miał miejsce w dniach 10-12 czerwca 2022 r. w Kozienicach.

Wszystkich laureatów i ich opiekunów zapraszamy do udziału w Zlocie.
Bliższe informacje związane ze Zlotem można uzyskać w Oddziale PTTK w Kozienicach, tel. 48 614 26 94, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wszelkie informacje dotyczące Zlotu będą zamieszczane na stronie internetowej www.mlodziez.pttk.pl.

Pytania związane z konkursem, jak również posiedzeniem jury prosimy kierować do Kol. Katarzyny Jurojć, tel. +48 22 875 10 13, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Za ewentualne błędy w prezentowanych listach, z góry przepraszamy.
Prosimy o e-maila ze sprostowaniami.

 

 Lista laureatów.

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram