Przejdź do treści

Aktualności Aktualności

Wyszukiwarka indeksująca

Aktualności

Fundusz pomocy jednostkom terenowym PTTK

Utworzony został Fundusz pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które ze względu na panującą pandemię mają trudności finansowe. Fundusz działa w oparciu o regulamin oraz zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
Uchwała Zarządu Głównego o jego utworzeniu weszła w życie 1 maja 2020 roku.

Uchwała

Regulamin

Nowe terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych w 2020 roku.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 570) zmienia się termin sporządzania, podpisywania i składania we właściwym organie rocznych sprawozdań finansowych za rok 2019.

Nowe terminy:

- 30 czerwca 2020 r. – zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie i podpisanie rocznego sprawozdania przez osobę sporządzającą oraz Zarząd Oddziału,

- 30 września 2020 r. – zatwierdzanie rocznego sprawozdania oraz sprawozdania z działalności finansowego przez Zarząd Oddziału .

- termin wysłania sprawozdania do KRS (Oddziały prowadzące działalność gospodarczą - zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS): w ciągu 15 od daty zatwierdzenia,

- termin wysłania sprawozdania do Urzędu Skarbowego (Oddziały nieprowadzące działalności gospodarczej – nie zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS):  w ciągu 10 od daty zatwierdzenia.

 

Pożegnanie Członka Honorowego PTTK Stanisława Pawlickiego

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy zmarłego 12 stycznia 2021 r. w Krakowie
Członka Honorowego PTTK
Stanisława Pawlickiego
(1924
2021)

PTTK

Stanisław Pawlicki należał do najwybitniejszych działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Był współtwórcą rozwoju organizacyjnego Towarzystwa w Krakowie, inicjatorem i organizatorem imprez turystycznych i krajoznawczych. Aktywnie uczestniczył w pracach sztabu (w latach 1978−1982 jako jego wiceprzewodniczący) akcji „PTTK dla Krakowa”, który doprowadził do odbudowy budynku przy ulicy Jagiellońskiej 6 i przekazania do użytku Centralnemu Ośrodkowi Turystyki Górskiej PTTK. Stanisław Pawlicki był na czele komitetu odbudowy w latach 1976−1983 zamku w Korzkwi, który w tym czasie zdołał odbudować dwa budynki podworskie, odnowić park podworski i wybudować studnię artezyjską. Po krótkim użytkowaniu przez BORT-PTTK obiekty te zostały przekazane Chorągwi Krakowskiej ZHP na ośrodek szkoleniowy. Był członkiem komitetu redakcyjnego i współautorem wydanego w 1988 r. przez Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego „Atlasu miasta Krakowa”. W 1992 r. był współinicjatorem powołania Fundacji „Muzea Regionalne PTTK w województwie krakowskim”, a w latach 1993−1998 jej prezesem.

Był organizatorem (jako statystyk), wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, badań ruchu turystycznego w regionie krakowskim, autorem wielu publikacji z zakresu bazy i ruchu turystycznego Małopolski, a także szkoleń dla kadry PTTK. Był przodownikiem turystyki górskiej i instruktorem krajoznawstwa regionu.

Wchodził w skład sześcioosobowej delegacji PTTK, która wręczyła w 1983 r. Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II insygnia godności Członka Honorowego PTTK nadane przez X Zjazd Krajowy PTTK w 1981 r.

Stanisław Pawlicki członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego był od 1959 r., pełniąc wiele funkcji społecznych na różnych szczeblach Towarzystwa. Po dziesięciu latach członkostwa w PTTK objął funkcję członka zarządu, a następnie wiceprezesa zarządu Koła Grodzkiego Oddziału Krakowskiego PTTK (w latach 1974−1977). Z rekomendacji Koła wszedł do Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK, następnie do Prezydium Zarządu, a w 1977 r. objął funkcję prezesa Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie, którą pełnił do 1983 r. W 1983 r. został prezesem Zarządu Wojewódzkiego PTTK i był nim do roku 1991. W latach 1981−1989 był członkiem Zarządu Głównego PTTK i jego Prezydium, a w latach 1993−2005 − członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

Stanisław Pawlicki swój patriotyzm wyrażał nie tylko pracą; był kombatantem drugiej wojny światowej wyróżnionym medalem „Za udział w walkach o Berlin”.

Z wykształcenia był magistrem ekonomii, ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną we Wrocławiu. Pracował najpierw w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego we Wrocławiu, a następnie w Krakowie. W latach 1972−1990 był dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Za pracę społeczną i zawodową wyróżniony został Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Grunwaldzką, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Złotą Honorową Odznaką PTTK i in. W roku 2001 na XV Walnym Zjeździe PTTK nadana mu została godność Członka Honorowego PTTK.

Stanisław Pawlicki cechował się skromnością, życzliwością do ludzi, odpowiedzialnością i pracowitością. Będzie nam Go bardzo brakowało.

Cześć Jego Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 19 stycznia 2021 r. w Krakowie godz. 13:00, nowa kaplica Cmentarz Prądnik Czerwony (cmentarz Batowice), ul. Powstańców 48.

5. Międzynarodowy konkurs „Najlepsze wydawnictwa o górach”, Kraków 2020

baner konkurs Najlepsze wydawnictwa o gorach

 

W ramach 24. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie w 2020 roku odbył się 5. Międzynarodowy Konkurs „Najlepsze wydawnictwa o górach”, którego organizatorami są Targi w Krakowie Sp. z o.o., Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński. Jego celem jest promowanie polskich i obcojęzycznych wydawnictw o górach polskich i świata oraz o tematyce związanej z górami. W konkursie wzięło udział 31 wydawców z siedmiu krajów: Austrii, Bułgarii, Czech, Kanady, Polski, Słowacji i Wielkiej Brytanii, którzy zgłosili do konkursu 114 publikacji.

W skład Jury Konkursu wchodziło 10 znawców gór reprezentujących organizatorów Konkursu, redakcje: „Wierchy”, „Gazety Górskiej” i „Maćkowej Perci” oraz kół przewodników górskich z Krakowa. Przewodniczącym Jury Konkursu był Jerzy W. Gajewski − przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK, zastępcą przewodniczącego Andrzej Łączyński z Wydawnictwa „Karpaty”, a sekretarzem Sebastian Kłosok z COTG PTTK. Wśród laureatów lub wyróżnionych w Konkursie znalazły się wydawnictwa z Austrii, Bułgarii, Czech, Kanady, Polski, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

Udział w konkursach jest bezpłatny, a po ich rozstrzygnięciu nadesłane wydawnictwa zostają każdorazowo bezpłatnie przekazane do zbiorów Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. W ramach dotychczasowych pięciu konkursów Centralna Biblioteka Górska PTTK wzbogaciła się o prawie 600 publikacji.

LAUREACI NAGRÓD GŁÓWNYCH
5.
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
„NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”

Nagroda Główna
Prezesa Zarządu Głównego PTTK

Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra
za monografię: Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego

Nagroda Główna
Prezesa Zarządu Targów w Krakowie

Verlagsanstalt TYROLIA, Innsbruck, Österreich
za album: Alpengletscher. Eine Hommage

Nagroda Główna Prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej

Wydawnictwo FILAR Henryk Rączka, Kielce
za monografię: Tatry i Zakopane w ilustracji Walerego Eljasza-Radzikowskiego

LAUREACI 5. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
„NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”

KATEGORIA I – ALBUMY

I MIEJSCE

Verlagsanstalt TYROLIA, Innsbruck, Österreich
za album: Nepal. Menschen und Landschaften
am Great Himalaya Trail

II MIEJSCE

Verlagsanstalt TYROLIA, Innsbruck, Österreich
za album: Traumtouren. 25 aussergewöhnliche
Skidurchquerungen in den Alpen

III MIEJSCE

Wydawnictwo Bezdroża
za album: Górskie wyprawy fotograficzne   

KATEGORIA II – PRZEWODNIKI

I MIEJSCE

Wydawnictwo Bezdroża
za przewodnik: Wielka Korona Tatr.
Przewodnik po 14 ośmiotysięcznikach tatrzańskich

II MIEJSCE

Vydavateľstvo DAJAMA, Bratislava, Slovensko
za przewodniki: turistický sprievodca + turistická mapa:
Západné Tatry; Vysoke Tatry; Nizke Tatry;
Malá Fatra; Veľká Fatra; Slovenský raj
(6 tytułów)

II MIEJSCE

Wydawnictwo Sklepu Podróżnika Przemysław Chlebicki, Warszawa
za przewodniki: Góry Słowacji – 20 pieszych tras turystycznych: 
Wysokie Tatry; Niżne Tatry; Tatry Zachodnie; Mała Fatra;
Wielka Fatra; Słowacki Raj
(6 tytułów)

III MIEJSCE

Wydawnictwo Bezdroża
za przewodnik: Sudety. Najpiękniejsze wycieczki
w Polsce, Czechach i Niemczech

KATEGORIA III – WYDAWNICTWA POPULARNONAUKOWE, MONOGRAFIE I INNE

I MIEJSCE

Wydawnictwo STAPIS, Katowice
za monografię: Zdobycie Tatr – historia i kronika taternictwa
lata 1926−1945

II MIEJSCE

Verlagsanstalt TYROLIA, Innsbruck,  Österreich
za wydawnictwa popularnonaukowe:
Alpenverainsjahrbuch Berg 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5 tytułów)

III MIEJSCE

Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF, Wrocław
za monografie: Uzdrowiska sudeckie w latach 1945−1950;
Uzdrowiska w Sudetach Zachodnich w latach 1951−1966;
Uzdrowiska Sudetów Środkowych i Przedgórza Sudeckiego
w latach 1951−1966; Uzdrowiska na Ziemi Kłodzkiej
w latach 1951−1966
(4 tytuły)

KATEGORIA IV – PROZA LITERACKA O TEMATYCE GÓRSKIEJ

I MIEJSCE

Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, Żnin
za prozę literacką: Ogień to druga woda czyli Łuk Karpat

II MIEJSCE

KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź
za prozę literacką: Serce Bieszczadów.
Opowieść o Ustrzykach Górnych

III MIEJSCE

Wydawnictwo ISKRY, Warszawa
za prozę literacką: Piarżysko. Tatry i Zakopane w reportażach prasowych przełomu XIX i XX wieku

KATEGORIA V - MAPY

I MIEJSCE

MASTER TOPO Grzegorz Głazek, Warszawa oraz Wydawnictwo FILAR Henryk Rączka, Kielce
za mapy dróg wspinaczkowych w Tatrach: Rysy zestaw topograficzny, Rysy partie szczytowe szlaku od Morskiego Oka; Niżnie Rysy ściana zachodnia; Mnich N (północna ściana), Mnich NW (północno-zachodnia ściana); Mięguszowiecki Szczyt wschodnia ściana, Mięguszowiecki Pośredni ściana północna; Kazalnica całość latem; Zadni Mnich E i Zadni Mnich N i S; Kościelec i Zadni Kościelec ściany zachodnie (7 tytułów)

II MIEJSCE

TATRAPLAN, Banská Bystrica, Slovensko
za mapy: Vysoké Tatry − turistická mapa;
Slovenský raj − turistická mapa
(2 tytuły)

II MIEJSCE

Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF, Wrocław
za mapę: Bieszczady – mapa turystyczna

III MIEJSCE

ITMB Publishing, Richmond, Canada
za mapę: Kilimanjaro & Tanzania North

 

WYRÓŻNIENIA 5. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
„NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”

Wyróżnienia Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK
(współorganizatora Konkursu)

Cicerone Press, Kendal, Great Britain
za przewodniki: Hiking The Overland Track;
The Cambrian Way; Skye’s Cuillin Ridge Traverse
(3 tytuły)

Vertebrate Publishing, Sheffield, Great Britain
za przewodnik: Hard Rock. Great British rock
climbs from VS to E4

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Biblioteka „Toposu”
za zbiór wierszy Zygmunta Ficka: Dzień po długiej drodze

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
za wydawnictwo popularnonaukowe:
Podziemia. W głąb czasu

Wyróżnienia Targów w Krakowie
(współorganizatora Konkursu)

Природен Парк „Витоша”, София, България
za album: 85 години Природен Парк „Витоша”

Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków
za monografię: Himalaistki. Opowieść o kobietach,
które pokonują każdą górę

Fundacja „Wielki Człowiek”, Katowice
za prozę literacką o tematyce górskiej: Z archiwum Jerzego Kukuczki –
tom I, Ostatnia w Koronie. Shisha Pangma ’87;
tom II, Królowa. Lhotse ’89

Wydawnictwo Buffi, Bielsko-Biała
za album: Bielsko-Biała. Architektura

Wyróżnienie Prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej

Babiogórski Park Narodowy, Zawoja
Wydawnictwo Grafikon J. Krupnik, W. Kołodenny, Jaroszowice
za album: W zieleni skąpana. Zahalená v zeleni

Wyróżnienia Wydawnictwa „Karpaty” Andrzej Łączyński (współorganizatora Konkursu)

Wydawnictwo COMPASS, Kraków
za mapę: Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie,
Góry Złote, Krowiarki. Pogranicze polsko-czeskie

Nakladatelství FREYTAG&BERNDT, Praha, Česko
za mapy: Fränkische Schweiz;
Rund um Zwiesel Großer Arber
(2 tytuły)

Agata Jóźwiak, Toruń
za album: W głąb krajobrazu. Pejzaże Karpat Polskich

Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne
za przewodniki: Bieszczadzki Park Narodowy;
Hucuły w Bieszczadzkim Parku Narodowym;
Muzeum Przyrodnicze
(3 tytuły)

Wyróżnienia Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK

Wydawnictwo Bezdroża
za przewodnik: Sudety. Najpiękniejsze wycieczki
w Polsce, Czechach i Niemczech

Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF, Wrocław
za monografie: Uzdrowiska sudeckie w latach 1945−1950;
Uzdrowiska w Sudetach Zachodnich w latach 1951−1966;
Uzdrowiska Sudetów Środkowych i Przedgórza Sudeckiego
w latach 1951−1966; Uzdrowiska na Ziemi Kłodzkiej
w latach 1951−1966
(4 tytuły)

Verlagsanstalt TYROLIA, Innsbruck, Österreich
za wydawnictwa popularnonaukowe:
Alpenverainsjahrbuch Berg 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5 tytułów)

Wyróżnienie Redakcji „Gazety Górskiej”

Verlagsanstalt TYROLIA, Innsbruck, Österreich
za monografię: Kurt Albert
frei denken – frei klettern – frei sein

Wyróżnienia Redakcji rocznika „Wierchy”

Vydavateľstvo DAJAMA, Bratislava, Slovensko
za album: Slovensko/ Slovakia – tajuplná príroda / mysterious nature

Regionalny Ośrodek Kultury, Bielsko-Biała
za przewodnik: Na szlakach tradycji/ Po cestách tradícií / On the Trails of Tradition

Wydawnictwo Bezdroża
za przewodnik: Najpiękniejsze ferraty. Jezioro Garda

Wyróżnienia Redakcji „Maćkowej Perci”
wydawanej przez Koło Przewodników Tatrzańskich
im. Macieja Sieczki w Krakowie

Nakladatelství FREYTAG&BERNDT, Praha, Česko
za przewodnik: Albánie. Túry v horách
i na pobřeži Albánské riviéry

Wydawnictwo Bezdroża
za przewodnik: Projekt 100 wulkanów. Przewodnik trekkingowy TOP 15

Wydawnictwo STAPIS, Katowice
za wydawnictwo popularnonaukowe:
Zaklętym w górski kamień.
Tragedie złotej ery polskiego himalaizmu

Wyróżnienia Koła Przewodników Beskidzkich PTTK profesora Romana Reinfussa w Krakowie

Wydawnictwo Czarne, Wołowiec
za prozę literacką o tematyce górskiej:
Kiczery. Podróż przez Bieszczady

Wydawnictwo COMPASS, Kraków
za przewodniki: Główny Szlak Beskidzki;
Główny Szlak Sudecki; Główny Szlak Świętokrzyski
plus Szlakiem dwóch zamków
(3 tytuły)

Babiogórski Park Narodowy, Zawoja Wydawnictwo Grafikon J. Krupnik, W. Kołodenny, Jaroszowice
za przewodniki Babiogórska Parzenica: Atrakcje regionu;
Mokry Kozub − ścieżka dydaktyczna; Oferta edukacyjna;
Bieg życia lasu − ścieżka dydaktyczna;
Między lasem a wsią − ścieżka dydaktyczna
(5 tytułów)

Zapraszamy do udziału w 6. Międzynarodowym Konkursie „Najlepsze wydawnictwa o górach” w roku 2021!

Więcej informacji o konkursie na stronie: https://cotg.pttk.pl/konkursy/najlepsze-wydawnictwa-o-gorach/

Informacje kryzysowe

http://archiwum.pttk.pl/komunikaty/index.php?co=komunikaty

Informacje Zarządu Głównego PTTK

Informacje Zarządu Głównego PTTK Nr 1/2020 (211)

Zapraszamy na Warmię

Znajdź nas na    Facebook YouTube