Przejdź do treści

Aktualności Aktualności

Wyszukiwarka indeksująca

Aktualności PTTK

 

 

plakatFB

 

Informacja / Program

 

04 Konkurs praca dyplomowa 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską lub magisterską z zakresu krajoznawstwa.

Celem Konkursu jest wyróżnienie oryginalnych i wartościowych prac dyplomowych poruszających zagadnienia krajoznawcze oraz propagowanie twórczego poznawania Polski, jej dziejów, kultury i środowiska przyrodniczego.

Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, a obsługę Konkursu w imieniu organizatora zapewnia Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK.

W bieżącej edycji ocenie będą podlegać prace dyplomowe obronione w latach 2021‒2022. Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są do dnia 10 października 2022 r.

Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, gdzie znajdziecie Państwo zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie

Regulamin

Zgłoszenie

 

0

Komunikaty wewnętrzne

 

»» 2021.05.04 Opinia prawna w przedmiocie statusu oddziałów i spółek PTTK jako mikroprzedsiębiorców

»» 2021.04.29 Pismo w sprawie określenia statusu oddziału - Oddziały PTTK wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS, Spółki Prawa Handlowego z udziałem PTTK


»» Apel z 2020.05.29, »» Apel w sprawie przemysłu turystycznego

»» Komunikat z 2020.04.20
»» Uchwała nr 165/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym „Funduszu pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”
  »» Regulamin Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym PTTK
  »» Formularz zgłoszeniowy

 

»» Komunikat organizacyjny

»» Komunikat w sprawie opłacania składek członkowskich PTTK

»» Komunikat Skarbnika ZG PTTK dla jednostek terenowych PTTK

»» W dniu 24.03.2020 r. miało miejsce wystąpienie Prezesa ZG PTTK - Jerzego Kapłona na telekonferencji z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju - Panem Ministrem Andrzejem Gut-Mostowym.

»» Komunikat Prezesa ZG PTTK dla jednostek terenowych PTTK z dnia 18.03.2020

»» Komunikat Prezesa ZG PTTK z dnia 16.03.2020

»» Informacja o działaniach podejmowanych przez Prezydium ZG PTTK w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną z dnia 15.03.2020

»» Uchwała Nr 91/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie działań podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom obniżenia wpływów z działalności gospodarczej oraz utrzymania płynności finansowej Towarzystwa

»» Uchwała Nr 139/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw poprawy efektywności działalności PTTKUchwała Nr 139/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw poprawy efektywności działalności PTTK

Pomocne dokumenty

»» Przykład pisma wyjaśniającego lub odwoławczego do Polskiego Funduszu Rozwoju

»» Tarcza 4.0 w turystyce

»» 1. Nowe terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych w 2020 roku

»» 2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

»» 3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń – przedsiębiorcy

»» 4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń – organizacje pozarządowe

»» 5. Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy

»» 6. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

»» 7. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

»» 8. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

»» 9. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

»» 10. Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych RSP-C (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający)

»» 10.1. Wniosek RSP_C

»» 10.2. Wniosek RSP_D

»» 11. Jak złożyć wniosek o ulgę na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (RDU)

»» 11.1. Wniosek RDU o ulgę bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie lub rozłożenie na raty)

»» 12. Jak złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. (RDZ)

»» 12.1. Wniosek RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

»» 12.2. Załącznik do wniosku elektronicznego o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ)

»» 13. Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D)

Informacje od organów państwowych

»» Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

»» Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie turystyki wyjazdowej.
»» Odpowiedź na Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie turystyki wyjazdowej.

»» Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

»» Artykuły Ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - bezpośrednio związane z turystyką

»» Artykuły Ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dotyczące nieruchomości

»» Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

»» Artykuły Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z dnia 02 marca 2020 z późniejszymi zmianami) bezpośrednio związane z turystyką.

»» Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

»» Ministerstwo Rozwoju: Pilny komunikat dla organizatorów turystyki i podróżnych, 14.03.2020 r.

»» Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla obiektów hotelarskich w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, Warszawa, 28.02.2020 r.

»» Informacje na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, www.gis.gov.pl

»» Oświadczenie Prezesa UODO na temat pracy zdalnej.

Wody Polskie przesuwają termin płatności dla dzierżawiących grunty pokryte wodami
   »» www.wody.gov.pl
   »» www.portalsamorzadowy.pl

 

Informacje z różnych źródeł

»» Hotele i pensjonaty mogą się starać‡ o znak "Obiekt Bezpieczny Higienicznie"€

»» Informacje na stronie Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, www.ighp.pl

»» Koronawirus - najważniejsze informacje dla przedsiębiorców, www.biznes.gov.pl

»» Kompendium wiedzy dot. aktualnych uregulowań prawnych, zaleceń dot. funkcjonowania oraz postulatów wspacia branży turystycznej i okołoturystycznej

Utworzony został Fundusz pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które ze względu na panującą pandemię mają trudności finansowe. Fundusz działa w oparciu o regulamin oraz zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
Uchwała Zarządu Głównego o jego utworzeniu weszła w życie 1 maja 2020 roku.

logo XI PRZEGLAD 7 cm

 XI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD DIAPORAM I FOTOGRAFII CYFROWYCH PTTK

pt. "Byłem - Widziałem - Zdobyłem"

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla członków PTTK

Za fotografię krajoznawczą uważa się fotografię wykonaną w Polsce, przedstawiającą zabytki, przyrodę, krajobrazy, folklor oraz kulturę materialną Polski. Fotografia krajoznawcza pokazuje również nastroje, wrażenia, typy ludzkie. Jest też czystą dokumentacją życia, działań turystów oraz krajoznawców. Jest ona zatem częścią działalności fotograficznej, która łączy w sobie walory fotografii dokumentacyjnej i artystycznej. Zdjęcia krajoznawcze odzwierciadlają prawdziwy wizerunek tego, co fotograf zastał w danym miejscu i czasie.

Organizatorzy:

Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej

Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Współorganizatorzy:

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. W. Dońca

Wałbrzych 2023

 

Regulamin XI Przeglądu

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK XIX kadencji, wybrana przez Krajową Konferencję Aktywu Turystyki Pieszej PTTK w dniu 25 listopada 2017 roku, zatwierdzona uchwałą ZG PTTK nr 30/XIX/2017 z 9 grudnia 2017 roku.

Zapraszamy wszystkich pasjonatów kajakarstwa 

i tych, którzy chcą przeżyć niepowtarzalną przygodę na wodzie.

Wiele atrakcji i niespodzianek.

Komandor spływu - Wojciech Skóra

 kanał augustowski 5

 

 

UWAGA: 

Z przyczyn od nas niezależnych spływ został przeniesiony na inny termin.

Odbędzie się w dniach 31 sierpnia - 3 września 2023r.

 

Pliki do pobrania:

Program spływu

- Regulamni spływu

- Oświadczenie uczestnika spływu

- Klauzule zgody RODO

- Oświadczenie rodzica, opiekuna

- Karta zgłoszenia

 

 

Banner.pngBanner2.png

 

Zapraszamy wszystkich miłośników dwóch kółek do udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu

„Gmina Przyjazna Rowerzystom” w ocenie turystów kolarzy.

Konkurs ma m.in. na celu uhonorowanie i zauważenie gmin, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach,
tworzą infrastrukturę rowerową, inicjują lub wspierają organizowanie imprez rowerowych oraz wydają mapy i przewodniki rowerowe.
Promuje gminy, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów.
 
Zgłoszenia gmin do konkursu dokonują turyści kolarze na podstawie wypełnionej
Karty zgłoszenia, którą należy przesłać pod adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do 30 kwietnia 2023 r.

Szczegóły w regulaminie konkursu!

 

 

 

Grafika konkurs Rady TON 2023

 

 

 

Załącznik do uchwały Prezydium ZG PTTK

nr 246/XIX/2022 z dnia 20 października 2022 r.

N

pttk

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu dla Oddziałów PTTK

na Najlepszą Programową Ofertę Turystyczną
dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych

§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie dla Oddziałów PTTK na Najlepszą Programową Ofertę Turystyczną dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych, zwanego dalej Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, zwane dalej Organizatorem. Obsługę Konkursu w imieniu Organizatora zapewnia Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.
 3. Głównym celem Konkursu jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród osób z niepełnosprawnościami.
 4. Celami szczegółowymi Konkursu są:
 • zwiększanie zainteresowania oddziałów PTTK problemami osób z niepełnosprawnościami
 • wypracowywanie nowych form turystyki dla osób z niepełnosprawnościami (przygotowanie specjalnych tras do turystyki pieszej, motorowej, kolarskiej, kajakowej, itp.);
 • docieranie do różnych środowisk osób o specjalnych potrzebach, a zwłaszcza dzieci i młodzieży – członków i sympatyków PTTK – z atrakcyjną ofertą taniej imprezy krajoznawczo-turystycznej o wyraźnych walorach prozdrowotnych i prosocjalizacyjnych;
 • upowszechnienie turystycznych i krajoznawczych tradycji rodzinnych, środowiskowych, szkolnych oraz regionalnych;
 • zachęcanie do współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami i fundacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • przybliżanie osobom z niepełnosprawnościami obiektów dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych regionu i kraju;
 • pomoc w rozwijaniu przez osoby z niepełnosprawnościami zgodnie z indywidualnymi potrzebami aktywnego uprawiania turystyki i krajoznawstwa;
 • przegląd aktywności i zwiększenie liczebności kadry (organizatorów, przodowników PTTK, przewodników PTTK oraz grona wolontariuszy – także spoza PTTK) oraz poprawę stanu jej przygotowania do prowadzenia grup osób z niepełnosprawnościami;
 • podkreślanie roli oddziałów PTTK oraz ich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • wyłanianie najlepiej pracującego oddziału PTTK lub jego jednostki organizacyjnej na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • upowszechnianie dobrych przykładów, uczących wędrowania, poznawania kraju, uprawiania ulubionej dyscypliny turystyki kwalifikowanej wśród osób z niepełnosprawnościami
 1. Konkurs daje możliwości dokonania przeglądu i weryfikacji przystosowania środków komunikacji oraz dostępności do obiektów zabytkowych, muzealnych, przyrodniczych, widokowych, noclegowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Konkurs sprzyja też zespalaniu różnych ośrodków działających na rzecz udziału osób z niepełnosprawnościami w turystyce i krajoznawstwie.

§2

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć oddziały PTTK, które zgłoszą swój udział i nadeślą informację o działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 2. Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku.
 3. Zgłoszenia w formie sprawozdania z realizacji ofert dla turystów i krajoznawców niepełnosprawnych należy nadesłać albo w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., albo w formie pisemnej na adres:

Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK

 1. Senatorska 11

00–075 Warszawa

z dopiskiem: „Konkurs dla Oddziałów PTTK na Najlepszą Programową Ofertę Turystyczną dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych”

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia roku następnego.

§3

 1. Oceny zgłoszeń dokona jury konkursowe powołane przez Radę ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.
 2. Kryteria oceny zgłoszeń:
 • Innowacyjność i atrakcyjność programu imprezy turystyczno-krajoznawczej dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Funkcjonowanie przy oddziale szkolnego koła krajoznawczo-turystycznego działającego przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych i szkołach z oddziałami integracyjnymi, komisji lub koła ds. turystyki osób niepełnosprawnych.
 • Popularyzacja ofert turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami (liczba imprez krajoznawczo-turystycznych i liczba uczestników).
 • Sposób dotarcia do różnych środowisk osób z niepełnosprawnościami.
 • Uwzględnienie potrzeb niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
 • Liczba organizacji i środowisk uczestniczących w imprezach organizowanych przez oddział PTTK.
 • Różnorodność atrakcji krajoznawczych podczas imprez turystycznych dobranych pod kątem rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz ograniczeń z tym związanych.
 • Uwzględnienie w programie imprezy dostępności i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w zwiedzanych obiektach przyrodniczo-kulturowych.
 • Różnorodność form turystyki kwalifikowanej adresowanej do osób z niepełnosprawnościami.
 • Efekty integracji osób z niepełnosprawnościami w obszarze krajoznawstwa i turystyki z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym.
 • Powiązanie imprezy − zaadresowanej do osób z niepełnosprawnościamiz hasłem programowym przyjętym na dany rok w PTTK.
 • Dokumentacja wycieczek – fotografie, trasy wraz z opisem dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Popularyzacja imprez w mediach.
 1. Od rozstrzygnięć jury konkursowego nie przysługuje odwołanie.

§4

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w I kwartale roku następnego.
 2. O rozstrzygnięciu Konkursu laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
 3. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora (http://pttk.pl).
 4. Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody.

§5

 1. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora, do którego mogą być zgłaszane reklamacje dotyczące naruszenia Regulaminu.
 2. Regulamin, zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 246/XIX/2022 z dnia 20 października 2022 r., wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu

dla Oddziałów PTTK na Najlepszą Ofertę Turystyczną

dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych

ZASADY PUNKTACJI I OCENY

w Ogólnopolskim Konkursie Oddziałów PTTK na Najlepszą Ofertę Turystyczną dla Turystów i Krajoznawców Niepełnosprawnych

Jury Konkursowe dokonuje oceny zgłoszeń, biorąc pod uwagę:

 1. Funkcjonowanie w oddziale koła/klubu lub komisji turystyki seniorów – 30 pkt.
 2. Funkcjonowanie przy oddziale PTTK szkolnego koła krajoznawczo-turystycznego działającego przy szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach dziecka, itp. (należy podać nazwę placówki oraz imię i nazwisko opiekuna koła)– 50 pkt. za każde SKKT.
 3. Funkcjonowanie przy oddziale PTTK komisji ds. turystyki osób niepełnosprawnych – 50 pkt.
 4. Organizacja imprez dla osób z niepełnosprawnościami o zasięgu regionalnym zaadresowanych do organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi lub zagrożonymi izolacją społeczną – 150 pkt. za każdą imprezę z udziałem min. 100 osób o zasięgu lokalnym oraz 100 pkt. za każdą imprezę z udziałem do 100 osób.
 5. Udział organizacji, stowarzyszenia, szkoły specjalnej zajmującej się osobami z niepełnosprawnościami lub zagrożonymi izolacją społeczną w imprezie o zasięgu co najmniej regionalnym organizowanej przez oddział PTTK – 10 pkt. za daną organizację, stowarzyszenie, szkołę specjalną + 1 pkt za każde 5 osób.
 6. Impreza turystyki kwalifikowanej zaadresowana do oddziałowych jednostek działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami (SKKT, klub seniora, itp.) – 10 pkt. + 1 pkt za każde 5 osób.
 7. Za każdy rodzaj turystyki kwalifikowanej zastosowany w czasie imprezy będącej w ofercie programowej oddziału w danym roku – 20 pkt. Uwzględniane będą: turystyka piesza górska, piesza nizinna, narciarska, kolarska, kajakowa, żeglarska, jeździecka (bez podziału na górską lub nizinną). Na przykład, jeżeli oddział organizuje wycieczkę pieszą górską dla SKKT funkcjonującego przy danym oddziale lub organizowane są imprezy turystyki kwalifikowanej dla klubu seniora, to przyznawane jest dodatkowo 20 pkt. za każdą dyscyplinę, a nie imprezę.
 8. Impreza krajoznawcza zaadresowana do oddziałowych jednostek działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami (np. SKKT, klub seniora) – 10 pkt. + 1 pkt. za każde 5 osób.
 9. Impreza związana z hasłem programowym przyjętym na dany rok w PTTK, zaadresowana do osób z niepełnosprawnościami – 50 pkt.
 10. Innowacyjność i atrakcyjność programu imprezy turystyczno-krajoznawczej – do 100 pkt.
 11. Popularyzacja imprez w mediach, szczególnie w prasie, radiu i tv – 50 pkt.

Regulamin wersja word

Regulamin wersja PDF

Zasady punktacji wersja word

Zasady punktacji wersja PDF

 

 

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram