Przejdź do treści

Wyniki konkursu ofert na realizację przedsięwzięć programowych oddziałów PTTK dla dzieci i młodzieży Wyniki konkursu ofert na realizację przedsięwzięć programowych oddziałów PTTK dla dzieci i młodzieży

Wyszukiwarka indeksująca

14 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie Zespołu do rozpatrzenia wniosków


o dofinansowanie przedsięwzięć działalności programowej Oddziałów PTTK oraz Komisji i Rad ZG PTTK.


Po zapoznaniu się z 52 „Ofertami na realizację przedsięwzięcia programowego Oddziału PTTK dla dzieci


i młodzieży” złożonymi przez 30 oddziałów PTTK, Zespół przyznał środki na dofinansowanie przedsięwzięć.

Link do wyników.

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram