Przejdź do treści

Skład GSK PTTK Skład GSK PTTK

Wyszukiwarka indeksująca

0

Główny Sąd Koleżeński PTTK działa jako sąd honorowy członków PTTK, stały sąd polubowny, organ interpretujący Statut PTTK i orzekający o zgodności uchwał ze Statutem PTTK, regulaminami oddziałów, regulaminami jednostek regionalnych oraz przepisami prawa oraz jako organ rozpatrujący odwołania od uchwał Zarządu Głównego PTTK wskazanych w Statucie PTTK.

W skład Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK wchodzi od 15 do 21 osób. Główny Sąd Koleżeński PTTK wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesów i sekretarza oraz przewodniczących terenowych zespołów orzekających. Zadania GSK PTTK określa Statut PTTK. 

Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego:

(prosimy kliknąć na dane nazwisko, by dowiedzieć się więcej o osobie)

 

 

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram