Przejdź do treści

Skład GSK PTTK Skład GSK PTTK

Wyszukiwarka indeksująca

Główny Sąd Koleżeński PTTK

Główny Sąd Koleżeński PTTK działa jako sąd honorowy członków PTTK, stały sąd polubowny, organ interpretujący Statut PTTK i orzekający o zgodności uchwał ze Statutem PTTK, regulaminami oddziałów, regulaminami jednostek regionalnych oraz przepisami prawa oraz jako organ rozpatrujący odwołania od uchwał Zarządu Głównego PTTK wskazanych w Statucie PTTK.

W skład Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK wchodzi od 15 do 21 osób. Główny Sąd Koleżeński PTTK wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesów i sekretarza oraz przewodniczących terenowych zespołów orzekających. Zadania GSK PTTK określa Statut PTTK. 

Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego:

(prosimy kliknąć na dane nazwisko, by dowiedzieć się więcej o osobie)

 

Znajdź nas na    Facebook YouTube