Przejdź do treści

Skład ZG PTTK Skład ZG PTTK

Wyszukiwarka indeksująca

Zarząd Główny PTTK kieruje całokształtem działalności PTTK w okresie między Walnymi Zjazdami i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zjazdem. W skład Zarządu Głównego wchodzi od 15 do 21 osób. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium, w tym prezesa, wiceprezesów i skarbnika oraz powołuje sekretarza generalnego, który wchodzi w skład Prezydium. Zadania Zarządu Głównego PTTK określa Statut PTTK. 

 

Skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego:

(prosimy kliknąć na dane nazwisko, by dowiedzieć się więcej o danej osobie)

 

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram