Przejdź do treści

Znak PTTK Znak PTTK

Wyszukiwarka indeksująca

PTTK używa znaku organizacyjnego (logo PTTK) w formie tarczy kompasu z zaznaczonymi 16 kierunkami pomiędzy dwoma zielonymi okręgami (z przerwami na cztery oznaczenia literowe: N, W, S, E), w której wewnętrzne koło wpisane są:

— kontur Polski z zielonym wypełnieniem i zaznaczonym na biało biegiem Wisły,

— biało-czerwona strzałka kompasu (złożona z czterech trójkątów prostokątnych, ułożonych w szachownicę, począwszy od koloru białego w pozycji lewo–góra, i wychylona w kierunku pomiędzy NNE a NE),

— biegnący wierzchem horyzontalnie przez środek biały napis PTTK w złotych konturach.

Wzór znaku stanowi załącznik do Statutu PTTK.

Znak PTTK jest użytkowany nieprzerwanie od I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w dniu 17 grudnia 1950 roku oraz zgłoszony do Urzędu Patentowego, jako znak towarowy i zastrzeżony na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Uchwała dotycząca znaku PTTK:

Uchwała nr 208/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad używania i ochrony nazwy i znaku organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (hiperłącze do https://kartoteki.pttk.pl/ks3/dok/k19_u208_20210326.pdf)

Załącznik nr 1 do uchwały ZG PTTK nr 208/XIX/2021 z dnia 26 marca 2021 r.
Zasady używania i ochrony, nazwy i znaku organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (hiperłącze do https://kartoteki.pttk.pl/ks3/dok/k19_u208_z01_20210326.pdf)

Załącznik nr 2 do uchwały ZG PTTK nr 208/XIX/2021 z dnia 26 marca 2021 r.
Zwizualizowane elektroniczne pliki znaku słowno-graficznego PTTK (hiperłącze do https://kartoteki.pttk.pl/ks3/dok/k19_u208_z02_20210326.pdf)

Pliki znaku PTTK, w najpopularniejszych formatach graficznych, wraz zasadami ich stosowania, znajdują się do pobrania na stronie znak.pttk.pl (hiperłącze do https://znak.pttk.pl/)

Uchwała dotycząca znaków będących własnością PTTK:

Uchwała nr 209/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad używania i ochrony nazw i znaków będących własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (hiperłącze do https://kartoteki.pttk.pl/ks3/dok/k19_u209_20210326.pdf)

Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 209/XIX/2021 z dnia 26 marca 2021 r.
Zasady używania i ochrony nazw i znaków będących własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (hiperłącze do https://kartoteki.pttk.pl/ks3/dok/k19_u209_z01_20210326.pdf)

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram