Wykaz Instruktorów Ochrony Przyrody dostępny jest na stronie http://kop.pttk.pl/kadra-programowa