0

Bardzo istotną rolę w życiu Towarzystwa i upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa spełniają wyspecjalizowane jednostki organizacyjne PTTK –  Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie zgodnie z hasłem "Wszystko o górach – wszystko dla Gór" – uczy bezpiecznego wędrowania po górach, gromadzi i udostępnia zbiory archiwalne, książki, mapy i inne materiały informacyjne o górach świata. Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi zajmuje się promowaniem fotografii krajoznawczej, Centralna Biblioteka im. K. Kulwiecia w Warszawie dysponuje 64 tys. woluminów z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Centrum Turystyki Wodnej PTTK – służy poradą wszystkim żeglarzom i kajakarzom, Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Podwodnego KDP PTTK kształci kadry dla potrzeb turystyki podwodnej.

 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Działalność

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (COTG PTTK) w Krakowie kierując się hasłem „Wszystko o górach, wszystko dla gór”, istnieje od 1992 roku jako jednostka specjalistyczna Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Głównym celem jego działalności jest promocja turystyki górskiej, gór i góralszczyzny oraz aktywnych form wypoczynku z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.
COTG PTTK funkcjonuje także jako centrum spotkań, łączące wszystkie osoby i instytucje, dla których ważne są sprawy gór i turystyki. Swoją siedzibę mają tutaj m.in.: jednostki Oddziału Akademickiego PTTK: Studenckie Koło Przewodników Górskich, Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich, jednostki Oddziału PTTK im. Ks. Karola Wojtyły w Krakowie: Koło Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki, Krakowski Klub Przodowników Turystyki Górskiej PTTK, oraz Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK, Komisja Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK i Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK. Spotykają się tu także inne środowiska związane z turystyką lub szeroko pojętą działalnością w obszarze kultury jak np. Krakowski Oddział Związku Podhalan czy Koło Stanisławowian Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich. W miejscu tym często odbywają się szkolenia, seminaria oraz sympozja poświęcone szeroko pojętej tematyce górskiej. W szczególności należy podkreślić cykl seminaryjny (trzy seminaria) związany
z prawodawstwem w turystyce, w tym dot. szlaków turystycznych, bezpieczeństwa uprawiania turystyki górskiej i przewodnictwa. Każdorazowym efektem tych spotkań było wydawnictwo obrazujące omawianą tematykę.
COTG PTTK bierze udział w wielu projektach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wśród projektów zrealizowanych należy wymienić m.in.: znakowanie szlaków górskich w Gruzji, znakowanie szlaków na Ukrainie czy organizację Festiwalu Huculskiego „Słowiańska Atlantyda".COTG PTTK zrealizował dwa projekty ze wsparciem środków z Unii Europejskiej: „Szlaki turystyczne w Małopolsce – integracja różnorodnych szlaków i innych atrakcji turystycznych w spójny produkt regionalny”, oraz „Rozwój produktu regionalnego turystyki aktywnej Szlaki Mazowsza – dzięki rozbudowie i promocji zintegrowanej sieci całorocznych szlaków turystycznych”. Aktualnie tworzone są geoportale krajoznawcze oparte na sieci szlaków PTTK: Małopolski Portal Krajoznawczy, Szlaki Turystyczne Mazowsza, Szlaki Podkarpacia.
COTG PTTK jest również organizatorem imprez turystyczno-sportowych oraz kulturalnych.
COTG PTTK w swej działalności współpracuje ściśle m.in. z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Parkami Narodowymi czy władzami samorządowymi rozmaitych szczebli.

W ramach Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej działają m.in.:


- Centralny Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK – tu można m.in. zweryfikować Górską Odznakę Turystyczną PTTK, Zimową Odznakę Górską PTTK oraz Odznakę Głównego Szlaku Beskidzkiego PTTK, Odznakę Głównego Szlaku Sudeckiego PTTK, Odznakę Głównego Szlaku Świętokrzyskiego PTTK, Odznakę Małopolskiego Szlaku Papieskiego PTTK, Odznakę Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego.
- Oficyna Wydawnicza „Wierchy” – zajmująca się redakcją merytoryczną i techniczną publikacji poświęconych turystyce, w tym wydawnictwom promującym turystykę górską (m.in. rocznik Wierchy, kwartalnik Gazeta Górska, książki historyczne, biograficzne, etnograficzne i inne, które od 2008 r. są wydawane w ujednoliconej serii wydawniczej o nazwie Biblioteka Górska COTG PTTK. Poza tą serią wydawane są opracowania dot. wybitnych postaci związanych z górami w serii wydawniczej „Pro Memoria”)
- Centralna Kartoteka Szlaków PTTK – koordynacja i monitorowanie prac znakarskich na górskich szlakach turystycznych letnich i zimowych na terenie Karpat i Sudetów oraz prowadzenie i bieżąca weryfikacja centralnej komputerowej kartoteki górskich szlaków letnich i zimowych (ok. 11 000 km) oparte o dane pozyskiwane podczas pomiarów terenowych z użyciem technik GPS. Aktualnie prowadzone są prace mające na celu rozszerzenie danych gromadzonych w zasobach CKS PTTK o informacje o pozostałych szlakach PTTK.
- Centralna Biblioteka Górska –posiadająca drugi co do wielkości w tej części Europy (po Bibliotece Monachijskiej) księgozbiór tematyczny, który liczy łącznie ponad 35 000 vol. Zasoby Biblioteki są udostępniane chętnym bezpłatnie w systemie lectorium. Istniejący internetowy katalog zbiorów jest stale uzupełniany i dostępny na stronie internetowej. Biblioteka jest organizatorem licznych promocji książek związanych w górami.
- Centralne Archiwum Turystyki Górskiej – archiwizujące i udostępniające dokumenty związane z historią turystyki górskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
W ramach działalności COTG PTTK prowadzony jest sklep, w którym można zakupić odznaki turystyczne, wydawnictwa – głównie wydane przez COTG oraz materiały organizacyjne PTTK.

Biblioteka

Centralna Biblioteka Górska PTTK

Początki biblioteki sięgają 1874 roku, kiedy to na wiadomość o powstaniu Towarzystwa Tatrzańskiego, pierwszej polskiej organizacji turystycznej, rozmaite stowarzyszenia alpinistyczne i turystyczne z całej Europy poczęły nadsyłać do Krakowa wydawane przez nie książki i czasopisma. Wydawnictwa swoje ofiarowały wówczas oddziały Club Alpinie Italiano w Neapolu, Florencji, Turynie, Agordzie, Suzie i Aoście, Club Alpine Français w Paryżu, Deutsche und Österreichische Alpenverein we Frankfurcie nad Menem, Steierische Bergverein w Grazu, Siebenbürgische Karpathenverein w Hermannstadt, Magyarországi Kárpátegyesület w Kezmarku oraz inne. Zapoczątkowane w ten sposób zbiory poczęto z czasem uzupełniać, tworząc bibliotekę. Obowiązki bibliotekarzy pełnili zawsze wybitni polscy znawcy gór – jak na przykład: Leopold Świerz, Ignacy Król, Kazimierz Sosnowski, Władysław Midowicz, Witold H. Paryski, Bohdan Małachowski, Kazimierz Polak, a obecnie Wiesław A. Wójcik. Od roku 1950 tj. od połączenia się Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym i powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Centralna Biblioteka Górska znajdowała się pod opieką Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w Krakowie.

Gromadzony księgozbiór jest wielodyscyplinarny, różnorodna jest bowiem wiedza o górach. Biblioteka posiada wiele dzieł rzadkich i unikatowych. Do najcenniejszych z nich należy dzieło Dawida Frölicha – MEDULLA GEOGRAPHIAE PRACTICAE (1639) z najdawniejszym drukowanym opisem wycieczki w Tatry. Biblioteka liczy obecnie przeszło 37,2 tysiąca woluminów druków zwartych, 8353 czasopism i wydawnictw ciągłych (ponad 1490 tytułów) oraz 2517 jedn. inwentarzowych map.
Przez 40 lat biblioteka mieściła się w lokalu KTG przy Placu Wiosny Ludów (obecnie Plac Wszystkich Świętych). W roku 1991 została przeniesiona do siedziby Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK przy ul. Jagiellońskiej 6/6a i publicznie udostępniona.

Od roku 2004 jest tworzona wersja elektroniczna katalogu Biblioteki dostępna przez internet. Obecnie znajduje się w niej prawie 19500 tytułów co stanowi ok. 75% księgozbioru Biblioteki.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia zbiorów bibliotecznych w jej nowej siedzibie tj. w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6/6a II piętro.

       Biblioteka jest czynna w godzinach:        
   
   
czwartek 15.00 – 19.00
piątek 10.00 – 14.00

UWAGA! W 2020 r. Biblioteka będzie czynna dwa dni w tygodniu.
W pilnych sprawach prosimy o kontakt z sekretariatem.

Serdecznie zapraszamy do internetowego
Katalogu Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK.

Kontakt

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

ul.Jagiellońska 6/6a, 31-010 Kraków,

Tel. 12 422 28 40, fax: 12 421 21 13

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa:

www.cotg.pttk.pl

www.facebook.com/cotgpttk

Godziny pracy: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Pracownicy:

Jerzy Kapłon – dyrektor tel. 12 422 28 40 wew. 15, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Żychowska – zastępca dyrektora, spec. ds. programowych,  tel. 12 422 28 40 wew. 26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Ryńska – księgowość, kadry i płace, tel. 12 422 28 40 wew. 26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiesław Wójcik – kierownik Centralnej Biblioteki Górskiej, redaktor Oficyny Wydawniczej „Wierchy”

tel. 12 422 28 40 wew. 18,   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Roman Zadora – skład, redakcja techniczna OficynyWydawniczej ”Wierchy”,

tel. 12 422 28 40 wew. 26  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Natalia Figiel –   redakcja Gazety Górskiej, szlaki turystyczne (inwentaryzacja, finansowanie),

tel. 12 422 28 40 wew.13,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tomasz Gołąbek – koordynacja techniczna portali tel. 12 422 28 40 wew. 13

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">tomasz.gołTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Szczepańska – Centralny Referat Weryfikacyjny GOT PTTK, Karpacki Maraton Rowerowy tel. 12 422 28 40 wew. 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Mika– Centralna Biblioteka Górska PTTK, Centralne  Archiwum Turystyki Górskiej, 

sekretariat  tel. 12 422 28 40 wew. 10,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Mazurkiewicz – obsługa sekretariatu, sprzedaż, tel. 12 422 28 40 wew. 10,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK

Działalność

Centrum Fotografii Krajoznawczej zajmuje się szeroko pojętym zakresem zagadnień związanych z fotografią krajoznawczą, artystyczną, techniką filmową itp. W zakresie działania Centrum powstałego w 1989 r. wchodzą następujące zadania:

- gromadzenie i archiwowanie materiałów fotograficznych (zdjęć, negatywów, slajdów, zestawów itp.), gromadzenie materiałów z działalności Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK i ogniw Towarzystwa związanych z fotografią, gromadzenie czasopism, książek, katalogów, komunikatów itp. dotyczących fotografii krajoznawczej, opracowywanie pozyskiwanych materiałów, ich katalogowanie i udostępnianie, organizacja wystaw na terenie całego Kraju, prowadzenie szeroko rozumianej działalności popularyzatorskiej i szkoleniowej (kursy, sesje, publikacje, wydawnictwa).

Centrum Fotografii Krajoznawczej zlokalizowane jest w zabytkowym pałacyku ZG PTTK w Łodzi, przy ul. Wigury 12a.  

W zbiorach CFK znajduje się ponad 500 tys. fotografii, w tym około 100 000 zdjęć cyfrowych, wiele katalogów wystaw, wydawnictwa z dziedziny fotografii krajoznawczej, dokumentacja fotograficzna z imprez krajoznawczych i turystycznych, zjazdów, spotkań, itp. Zgromadzono zdjęcia przeszło 250 autorów (wśród nich nazwiska bardzo znanych fotografików, np.: Jan Bułhak, Edward Falkowski, Henryk Poddębski, Fryderyk Kremser, Edward Hartwig, Zofia Rydet, Włodzimierz Puchalski, Leonard Sempoliński, Paweł Pierściński i wielu innych

Zbiory CFK udostępniane są jednostkom PTTK, uczelniom, publicystom, muzeom i stowarzyszeniom do celów niekomercyjnych (naukowych, badawczych, popularyzatorskich). Dla ułatwienia dostępu do zbiorów wprowadzono komputerowy rejestr archiwaliów. Skomputeryzowano także wykaz Instruktorów Fotografii Krajoznawczej w kraju.

Centrum jest jednostką aktywną i "żyjącą". Można w nim zarówno "zajrzeć do historii", jak i zasięgnąć porady, uzyskać materiały współczesne, dowiedzieć się o nowych technikach fotograficznych, zdobyć "Odznakę Fotografii Krajoznawczej", obejrzeć ciekawą wystawę, czy zapoznać się z aktualnymi pracami Centrum. CFK ponadto przyjmuje do swych zbiorów wartościowe materiały związane z fotografią krajoznawczą.

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK podlegają ponadto:

  • Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK oraz
  • Redakcja Kwartalnika RPK PTTK "Wędrownik" - czasopisma ukazującego się od 1956 roku.

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK jest również jednym z członków - założycieli Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Kontakt

Centrum Fotografii
Krajoznawczej PTTK
90-301 Łódź, ul. Wigury 12a
tel. 042 636 40 10
fax 042 636 43 70
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centralna Biblioteka PTTK

Działalność

Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia jest biblioteką wiodącą w gromadzeniu piśmiennictwa z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Podstawowym celem funkcjonowania biblioteki jest zapewnienie zaplecza naukowego obecnym i przyszłym kadrom turystycznym. Realizacja tego zamierzenia jest możliwa tylko poprzez ustawiczne doskonalenie doboru piśmiennictwa gromadzonego w bibliotece, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników zbiorów.

Biblioteka gromadzi wydawnictwa ogólnoinformacyjne - encyklopedie, słowniki, opracowania syntetyczne i szczegółowe dotyczące turystyki i krajoznawstwa, monografie krajoznawcze poszczególnych regionów Polski, informatory, katalogi i przewodniki po poszczególnych regionach kraju i świata, podręczniki akademickie, wydawnictwa kartograficzne i antykwaryczne, czasopisma turystyczne i krajoznawcze, zbiory specjalne: kartografię, rękopisy, widokówki, dokumenty życia społecznego, multimedia.

Pełny opis działalności Biblioteki znajduje się na stronie http://centralnabibliotekapttk.pl/index.php?page=wspolczesnosc

Historia

Jest jedną z najstarszych i największą w Polsce książnicą, gromadzącą specjalistyczny zbiór piśmiennictwa z zakresu turystyki i krajoznawstwa, a jednocześnie kontynuatorką idei i spadkobierczynią zbiorów po Bibliotece Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.W Ustawie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego znajdujemy zapisy: Towarzystwo Krajoznawcze ma na celu: (…)

§1. Pkt. 2) Gromadzenie danych naukowych: geograficznych, statystyczno-ekonomicznych, archeologicznych, oraz związanych z historia sztuki, dotyczących ziem polskich i krajów przyległych, historycznie lub geograficznie z niemi związanych.  (…) Do osiągnięcia swych celów Towarzystwo dąży następującymi drogami: (…)

§2. Pkt. 4) Zakłada i utrzymuje bibliotekę, poświęconą krajoznawstwu i gałęziom wiedzy związanym z krajoznawstwem.

Decyzję o powołaniu do życia biblioteki władze PTK podjęły już na pierwszym zebraniu w  1906 roku, którą realizowano od stycznia 1907. Zalążkiem jej zbiorów były ofiarowane zbiory prywatne, m.in.: Stanisława Balińskiego, Stanisława Czarnowskiego, Kazimierza Czerwińskiego, Zygmunta Glogera, Mikołaja Gładysza, Władysława Gorczyńskiego, Maksymiliana Heilperna, Aleksandra Janowskiego, Kazimierza Kulwiecia, Gustawa Mantauffla, Romana Nowakowskiego, Antoniego Orłowskiego, Mikołaja Wisznickiego. Znaczące dary wpłynęły również od księgarzy-wydawców, m.in. od Firmy „Gebethner i Wolff”, „M.Arct” i Firmy „Demby”.

Cały artykuł dostępny jest na stronie http://centralnabibliotekapttk.pl/index.php?page=historia

Patron

Kazimierz Jakub Kulwieć (1871-1943)

przyrodnik, pedagog, krajoznawca, społecznik, publicysta.

To jedna z fundamentalnych postaci Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego - przyrodnik, krajoznawca, pedagog, społecznik i publicysta, jeden z założycieli Towarzystwa, wydawca i redaktor Ziemi.

Pełna biografia

Centrum Turystyki Wodnej PTTK

Działalność

Centrum Turystyki Wodnej PTTK działa na rzecz kajakarzy i wioślarzy, żeglarzy i motorowodniaków, pasjonatów turystyki wodnej, sportu i rekreacji. Ludzi żeglugi profesjonalnej, towarowej i pasażerskiej, administracji wodnej i samorządów terytorialnych.

CTW PTTK jest patronem serwisu http://polskieszlakiwodne.pl, który ma charakter publicystyczny, prezentuje w nim materiały informacyjne, relacje z ważnych imprez wodniackich, reportaże z dróg wodnych, wywiady z ważnymi postaciami środowiska wodniackiego, różnorodne analizy, a także prezentacje ciekawych miejsc oraz porady związane z aktywnością nad wodą. Powiązany jest także z konkursem o Nagrodę Przyjaznego Brzegu.

Kontakt

Centrum Turystyki Wodnej PTTK
ul. Kasprowicza 40
01- 871 Warszawa

Tel. 22 254 85 95, 22 2586436
www.polskieszlakiwodne.pl | www.pttk.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.