Społeczni Opiekunowie Zabytków powoływani są na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568. Tekst jednolity zamieszczono w obwieszczeniu Marszałka Sejmu. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - tekst jednolity 2014-10-24