Przejdź do treści

Skład Skład

Wyszukiwarka indeksująca

Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK

1) Andrzej Danowski - przewodniczący  

2) Wojciech Pasek - wiceprzewodniczący

3) Katarzyna Sikora-Święch - wiceprzewodnicząca

4) Barbara Cichecka - sekretarz                  

5) Dariusz Dębski                                                                     

6) Jarosław Dolat                                                                       

7) Barbara Stanek                                                                     

8) Wanda Szpilewska                                                 

9) Ryszard Wilk

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram