Przejdź do treści

Pożegnanie Członka Honorowego PTTK Romana Kościńskiego (1933−2022) Pożegnanie  Członka Honorowego PTTK Romana Kościńskiego (1933−2022)

Wyszukiwarka indeksująca

Roman Koscinski 3Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy
Członka Honorowego PTTK

Romana Kościńskiego

(1933−2022)

długoletniego aktywnego działacza w zakresie turystyki kolarskiej i krajoznawstwa, organizatora i wykładowcę szkolenia kadr dla turystyki kolarskiej, autora wielu publikacji krajoznawczych, w tym opisów krajoznawczych do regulaminów imprez kolarskich oraz imprez na orientację, organizowanych nie tylko w województwie mazowieckim.

Z urodzenia krakowianin, zamieszkały w Warszawie. Z zawodu był technikiem-konstruktorem. Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił w 1960 r. Fascynowała Go turystyka kolarska. Poza tym był wytrawnym krajoznawcą.

Od ponad 50 lat aktywnie działał w PTTK, przyczyniając się do popularyzacji szczególnie turystyki kolarskiej i krajoznawstwa, również szkoląc kolarską kadrę przodowników. W czasie bogatej i aktywnej działalności społecznej pełnił z wyboru wiele odpowiedzialnych funkcji na różnych szczeblach organizacyjnych w strukturze Towarzystwa. Roman Kościński był prezesem Warszawskiego Klubu Kolarzy „Wektor” przy Oddziale Stołecznym PTTK im. A. Janowskiego w Warszawie w latach 1970–1972, 1977–1979 i 2002–2004. W ostatnich latach był członkiem Warszawskiego Klubu Turystów Kolarzy „Kinowa”, działającego przy macierzystym Oddziale. Był przewodniczącym Komisji Krajoznawczej Okręgu Warszawskiego w latach 1978–1986, członkiem Stołecznego Zarządu Wojewódzkiego PTTK w latach 1978–1986, członkiem Mazowieckiej Komisji Historii i Tradycji w latach
1983–2002, a od 2003 r. do 2009 r. wiceprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Turystyki Kolarskiej. Od roku 1977 do roku 2017 związany był z Komisją Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK, której był przewodniczącym w latach 1989–2002. Od 2002 r. był przewodniczącym Podkomisji do spraw Konkursów Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

Roman Kościński był współtwórcą i organizatorem wielu imprez kolarskich, w tym prestiżowych, jak na przykład Międzynarodowego Rajdu AIT w Kazimierzu Dolnym w 1977 r. i w Giżycku w 2001 r., połączonych z Centralnym Zlotem Turystów Kolarzy PTTK. Był komandorem Ogólnopolskiego Szkoleniowego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej – „Na Mazowszu” w 1974 r. i „Ziemia Łowicka” w 1987 r., jak też dziewięciokrotnym wicekomandorem Wiosennego Rajdu Kolarzy Warszawa – Lublin – Kielce. Był pomysłodawcą i wielokrotnym komandorem Rajdu Kolarskiego im. Jerzego Goszczyńskiego (od 1982 r.). W latach 1970–2009 był wykładowcą i egzaminatorem na wielu kursach szkoleniowych na uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej.

Roman Kościński był autorem wielu materiałów dydaktycznych z zakresu architektury, krajoznawstwa, ochrony przyrody i metodyki działań w turystyce kolarskiej. To On zainicjował kolarskie zawody na orientację w Polsce. Był autorem i współautorem fachowych opracowań o tematyce kolarskiej, w tym między innymi takich publikacji książkowych, jak: „Przewodnik rowerowy – Polska”, pierwszego poradnika „Imprezy kolarskie na orientację”, „Przewodnik kolarski po okolicach Warszawy”, „Informator Krajoznawczy Rajdu Kolarskiego Dookoła Polski”, „Architektura i sztuka” – poradnik dla kandydatów na przodowników turystyki kolarskiej PTTK. Był również współautorem nowelizacji Warszawskiej Odznaki Krajoznawczej (1980), autorem regulaminu odznaki kolarskiej „Szlakami zamków w Polsce” (1982).

Posiadał uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej, przodownika turystyki motorowej, instruktora krajoznawstwa Polski i instruktora szkolenia kadr turystyki motorowej. Za swoją bardzo aktywną działalność w turystyce kolarskiej został honorowym przodownikiem turystyki kolarskiej.

Za aktywną działalność społeczną wyróżniony był między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Brązową Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Medalem 50-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego1950–2000, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem „Za wybitne zasługi w krzewieniu idei krajoznawstwa”, Medal „50-lecia PTTK”. W 2009 r. na XVII Walnym Zjeździe PTTK uhonorowany został godnością Członka Honorowego PTTK.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze poniosło wielką stratę. Odszedł na wieczną wędrówkę wielki patriota, niezwykle skromny, wspaniały, prawy człowiek, niezapomniany Kolega i Przyjaciel. Będzie Go nam bardzo brakowało.

Cześć Jego Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram