Przejdź do treści

Pożegnanie Członka Honorowego Tymoteusza Ryhanycza (1930−2022) Pożegnanie Członka Honorowego Tymoteusza Ryhanycza (1930−2022)

Wyszukiwarka indeksująca

1 Ryhanycz Tymoteusz Szczecin

 

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę
Członka Honorowego PTTK

Tymoteusza Ryhanycza

(1930−2022)

Współzałożyciela i długoletniego prezesa Oddziału Wojskowego PTTK w Szczecinie, a następnie jego honorowego prezesa – darzonego wielkim szacunkiem w Towarzystwie, skromnego, obowiązkowego, tytana pracy, zawsze solidnego i koleżeńskiego, uśmiechniętego, uwielbiającego dzieci i młodych.

Urodził się w 1930 r. i druga wojna światowa zabrała mu młode lata, ale nauczyła Go szacunku i troski o drugiego człowieka. Swoją społeczną działalność turystyczno-krajoznawczą zaznaczył od kiedy wstąpił do Oddziału PTTK Kamień Pomorski w roku 1965, zakładając koło PTTK przy klubie środowiska wojskowego w Dziwnowie i zostając jego pierwszym prezesem. Jego praca wychowawcza okazała się całkowicie odmienna od standardów tamtych czasów.

Upowszechnił wypracowany przez PTTK krajoznawczy program turystyki związany z poznawaniem Ojczyzny, ochroną przyrody, krajobrazu i zabytków. Stwarzał warunki ułatwiające turystom i krajoznawcom wędrowanie po kraju.

Dla Tymoteusza Ryhanycza jako działacza Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego niosącego ze sobą idee poznania i umiłowania polskiej ziemi stały się one źródłem pracy, przede wszystkim wśród młodych żołnierzy. Kiedy powierzono Mu obowiązki zawodowe w Szczecinie, rozpoczął działalność w Oddziale Miejskim PTTK w Szczecinie w 1968 r. Możliwości, jakie dawała Mu służba w 12. Dywizji Zmechanizowanej, spowodowały, że założył 17 kół PTTK z 2 500 członkami i starał się o wykorzystanie każdej wolnej chwili żołnierza na turystykę i krajoznawstwo. Oprócz rajdów, wycieczek, spotkań przy ognisku, imprez na orientację i tak ważnych imprez, jak Centralny Zlot Aktywu Turystycznego PTTK Wojska Polskiego, stał się twórcą pięknej idei wychowawczej ujętej w programie pod hasłem: ,,Poznaj miasto i region, w którym pełnisz służbę”. W taki to sposób program PTTK wszedł do programów szkolenia każdego żołnierza dywizji i zarazem stał się programem wychowania tysięcy młodych ludzi na przyszłych działaczy naszego Towarzystwa. Trudno pewnie znaleźć takie miejsce w Polsce, gdzie nie mieszka dziś już może Jego wychowanek. Właściwie pokierowany rozwój młodymi ludźmi spowodował wykształcenie wspaniałych społecznych działaczy PTTK. To właśnie oni wraz z awansami wojskowymi kształtowali piękną historię PTTK w wojsku.

W roku 1977 Tomasz Ryhanycz był jednym z założycieli Oddziału Wojskowego PTTK w Szczecinie, w którym w latach 1981–1997 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału. W latach 1982–1990 działał w Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej PTTK w Szczecinie, a w latach 1981–1997 w Komisji Zarządu Głównego PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim.

W czasie swojej społecznej pracy Tymoteusz Ryhanycz uzyskał uprawnienia: organizatora turystyki, sędziego imprez na orientację, przodownika turystyki pieszej i strażnika ochrony przyrody.

Gdy ze względu na wiek złożył prośbę o zwolnienie ze społecznych funkcji, Oddział nadał w roku 1997 Tymoteuszowi Ryhanyczowi tytuł Prezesa Honorowego Zarządu Oddziału.

Był uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i organizacyjnymi, między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”, Złotą Honorową Odznaką PTTK, złotą odznaką ,,Zasłużony w pracy wśród młodzieży”.

W 2013 r. na XVIII Walnym Zjeździe PTTK wyróżniony został godnością Członka Honorowego PTTK.

Na zawsze pozostanie dla Tymoteusza Ryhanycza, szczególnie w wojskowej społeczności, sympatia i uznanie za pracę, czas i serce, które poświęcił naszej organizacji.

Żegnamy głębokiego patriotę, Człowieka, który wodząc po ojczystych szlakach uczył, że Polska sama sobą jest najwspanialszym podręcznikiem życia.

Cześć Jego Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

 

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram