Przejdź do treści

Pożegnanie Członka Honorowego PTTK - Józefa Talika (1949-2023) Pożegnanie Członka Honorowego PTTK - Józefa Talika (1949-2023)

Wyszukiwarka indeksująca

Jozef Talik 1

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy

Członka Honorowego PTTK

Józefa Talika

(1949−2023)

Członka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od 1966 r. Oddział Babiogórski w Żywcu. Przewodnika beskidzkiego II klasy, pilota wycieczek, przodownika GOT, znakarza górskich szlaków turystycznych.

Józef Talik w strukturach PTTK pełnił różne funkcje, między innymi: prezesa Koła „Szarotka” w Świnnej od 1968 r.; przewodniczącego Komisji Turystyki Górskiej Oddziału w latach 1972–2017; sekretarza Zarządu Oddziału Babiogórskiego w Żywcu w latach 1989–2005, a w latach 2005–2013 prezesa tego Zarządu; wiceprzewodniczącego Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w latach 1975–1979; w latach 1998–2013 członka Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej GOT Bielsko-Biała; w latach 2002–2005 członka Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK; od 2010 r. członka Delegatury Zachodniokarpackiej Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK, a w latach 2014–2017 jej wiceprzewodniczącego.

Między innymi z inicjatywy Józefa Talika i dzięki Jego osobistej pracy fizycznej została odnowiona i wyposażona siedziba Oddziału Babiogórskiego PTTK. Był zaangażowany szczególnie w sprawy wyznaczania, utrzymania i modernizacji górskich szlaków turystycznych, współpracował z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Podejmował szereg inicjatyw popularyzujących działalność PTTK na Żywiecczyźnie. Dbał i fizycznie pracował na rzecz utrzymania dobrego stanu infrastruktury turystycznej w Beskidzie Żywieckim, między innymi przy budowie schroniska PTTK na Hali Miziowej. Nawiązał ścisłą współpracę, zwłaszcza po 1989 r., z ogniwami organizacji turystycznych w Czechach i Słowacji, z których niektórzy członkowie nazywali go przyjacielem. Dzięki Jego umiejętności współpracy z innymi oddziałami PTTK oraz z jednostkami organizacji turystycznych Czech i Słowacji są dwie edycje Międzynarodowej Odznaki Turystycznej BESKỲDY, wprowadzonej i spopularyzowanej za Jego kadencji jako prezesa Oddziału Babiogórskiego PTTK. Był też organizatorem licznych wycieczek w góry Czech i Słowacji.

Za swoją działalność społeczną wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, między innymi: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, Złotą Honorową Odznaką PTTK, tytułem i odznaką „Zasłużony Przewodnik PTTK”, godnością Członka Honorowego Oddziału Babiogórskiego PTTK, tytułem Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK. W 2022 r. na XX Walnym Zjeździe PTTK uhonorowany tytułem Członka Honorowego PTTK.

Odszedł szlachetny, skromny człowiek, zasłużony działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, który Beskidy znał „jak własną kieszeń”. Będzie Go nam brakowało!

Cześć Jego Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Władze Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 15 lutego 2023 r. o godz. 15:00 na cmentarzu parafialnym przy ulicy Komonieckiego w Żywcu

 

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram