Przejdź do treści

Pożegnanie Członka Honorowego PTTK - Tadeusza Rauchfleisza (1934−2023) Pożegnanie Członka Honorowego PTTK - Tadeusza Rauchfleisza (1934−2023)

Wyszukiwarka indeksująca

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy

Członka Honorowego PTTK

Tadeusza Rauchfleisza

(1934−2023)

 

Rauchfleisz Tadeusz Grudziadz 1934 2023

wielkiego społecznika, długoletniego zasłużonego działacza w zakresie turystyki kolarskiej, pieszej i krajoznawstwa w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, w PTTK Oddziale im. ks. dr. ppłk. Władysława Łęgi w Grudziądzu, człowieka wysokiej kultury i dużej wiedzy, wykładowcę szkolenia kadr PTTK, wychowawcę licznego grona przodowników turystyki kwalifikowanej.

Tadeusz Rauchfleisz z zamiłowania był przede wszystkim turystą kolarzem, wędrowcem i krajoznawcą, a także publicystą. Jednak początkowo był zainteresowany turystyką wodną. Uczestniczył w wielu spływach kajakowych (Brdą, Drwęcą) organizowanych przez zakładowe koła PTTK i TKKF. Każde wakacje i dni wolne od pracy spędzał z żoną i córką na wodzie. Dopiero kiedy rodzina zaczęła się powiększać, a kajak już ich nie pomieścił, w kręgu zainteresowania znalazła się turystyka rowerowa.

Z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Tadeusz Rauchfleisz związany był od roku 1977, najpierw w Wąbrzeźnie, a później w Grudziądzu. W 1978 r. założył osiedlowy Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Kalinka” i był przez 30 lat jego prezesem, a od 2008 r. Honorowym Prezesem. Z Klubem zorganizował niezliczoną ilość imprez turystyczno-krajoznawczych.

Uczestniczył w kreowaniu działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, pełniąc różne funkcje społeczne. W latach 1981–1989 i 1997–2005 był wiceprezesem, a w latach 1991–1994 sekretarzem Zarządu oddziału grudziądzkiego. Był członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Toruniu w latach 1983–1985, a w latach 1983–1990 jego wiceprezesem, a także angażował się społecznie w wojewódzkich komisjach turystyki kolarskiej i krajoznawczej. Aktywnie też działał w oddziałowych komisjach: turystyki pieszej i kolarskiej, krajoznawczej, historii i tradycji. Był długoletnim sekretarzem Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przewodniczącym Zespołu Weryfikacyjnego Regionalnej Odznaki Krajoznawczej nr XXVI Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK.

Krajoznawstwem i kolekcjonerstwem zajmował się od najmłodszych lat, posiadał sporą biblioteczkę krajoznawczą, a jego zbiory map wykorzystywane były przez liczną grupę turystów. Tadeusz Rauchfleisz był pomysłodawcą i aktywnym realizatorem organizowanych przez Komisję Krajoznawczą Oddziału „Grudziądzkich Sejmików Krajoznawczych”. Nie opuszczał żadnego centralnego zlotu instruktorów krajoznawstwa. Był współautorem kilku przewodników – po Grudziądzu, gminie Gruta czy też powiecie grudziądzkim, a także współtwórcą „Kalendarza Grudziądzkiego”. Brał udział w wielu centralnych imprezach kolarskich i w międzynarodowych spotkaniach kolarzy AIT w Danii i w Belgii. Był również jednym z inicjatorów nadania oddziałowi PTTK w Grudziądzu imienia księdza podpułkownika doktora Władysława Łęgi.

Tadeusz Rauchfleisz był Zasłużonym Instruktorem Krajoznawstwa, Honorowym Przodownikiem Turystyki Kolarskiej i Przodownikiem Turystyki Pieszej z uprawnieniami na całą Polskę.

Poza działalnością w PTTK był jednym z założycieli Koła Miłośników Dziejów Grudziądza, w którym udzielał się aktywnie ponad 20 lat i którego był długoletnim przewodniczącym. Był inicjatorem wydawania „Biblioteczki KMDG”. Był członkiem Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury i sekretarzem jego zarządu, długoletnim członkiem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Grudziądzu, inicjatorem kwesty na cmentarzu farnym i wieloletnim członkiem zarządu.

Za aktywną działalność społeczną wyróżniany był między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, odznaką honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem „50-lecia PTTK”. W 2009 r. na XVII Walnym Zjeździe PTTK uhonorowany został godnością Członka Honorowego PTTK.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze poniosło wielką stratę. Odszedł na wieczną wędrówkę wielki patriota, niezwykle skromny, wspaniały, prawy człowiek, pełen życzliwości dla ludzi, ceniony i lubiany Kolega z dużym poczuciem humoru. Będzie Go nam bardzo brakowało.

Cześć Jego Pamięci!

Władze Naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram