PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

newsletter

Zarządzenie Nr 8/2001
Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 3 grudnia 2001 r.

w sprawie wysokości składek członkowskich, wpisowego i opłaty za legitymacje w roku 2002, przedłużenia ważności dotychczasowej legitymacji członka zwyczajnego PTTK i karty rabatowej PTTK oraz ustanowienia okresu przejściowego dla wprowadzenia w życie nowej legitymacji członka PTTK będącej jednocześnie kartą rabatową PTTK

reklama
reklama

W celu realizacji uchwały Zarządu Głównego PTTK Nr 162/XIV/2001 r. z 17 marca 2001 r. w sprawie nowej legitymacji członkowskiej PTTK pełniącej jednocześnie funkcję karty rabatowej PTTK oraz Nr 2/XV/2001 z 18 listopada 2001 r. w sprawie wysokości składek członkowskich PTTK za rok 2002 oraz wysokości wpisowego do PTTK i opłaty za legitymację - zarządza się, co następuje:

1. Wprowadza się w terminie od l stycznia 2002 roku do 31 marca 2002 r. okres przejściowy.

2. W okresie przejściowym:

2.1. zachowuje ważność dotychczasowa legitymacja członka PTTK z opłaconą składką za rok 2001 oraz karta rabatowa PTTK wystawiona na rok 2001;

2.2. rozpoczyna funkcjonowanie nowa legitymacja członka PTTK będąca jednocześnie kartą rabatową PTTK opatrzona znaczkiem hologramowym z ważnością od 1 stycznia 2002 roku do 31 marca 2003 roku - będącym równocześnie dowodem opłacenia składki członkowskiej PTTK za rok 2002;

3. Od 1 kwietnia 2002 roku:

3.1. jedynym dokumentem identyfikującym przynależność członka do PTTK, który jednocześnie umożliwi korzystanie z rabatów handlowych wynikających z karty rabatowej PTTK będzie nowa legitymacja członka PTTK pełniąca jednocześnie funkcje karty rabatowej PTTK;

3.2. ważność nowej legitymacji członka PTTK - karty rabatowej PTTK ustalona została przez Zarząd Główny PTTK na okres 15 miesięcy tj. od stycznia do 31 marca następnego roku, Ważność ta będzie potwierdzana specjalnym znaczkiem, odpowiednim dla składki członkowskiej normalnej bądź ulgowej obowiązującej w danym roku kalendarzowym.

4. Nowa legitymacja członka PTTK - karta rabatowa PTTK poświadcza wszystkie prawa i obowiązki potwierdzane dotychczas obowiązującą legitymacją członka PTTK i dotychczasową - odrębną kartą rabatową PTTK.

5. Członkowie PTTK, którzy w okresie przejściowym tj. do 31 marca 2002 r. nie dokonają w macierzystym oddziale, kole, klubie PTTK odbioru nowej legitymacji członka PTTK będącej jednocześnie kartą rabatową PTTK a mają opłaconą składkę członkowską za rok 2001 nie tracą przynależności do PTTK. Będą oni mogli to uczynić najpóźniej do 31 grudnia 2002 r., jednak nie będą mogli po 31 marca 2002 roku korzystać z rabatów handlowych wynikających z karty rabatowej PTTK aż do odbioru nowej legitymacji członka PTTK będącej jednocześnie kartą rabatową PTTK.

6. Dotychczasowa legitymacja członka PTTK pozostaje własnością jej posiadacza. Nie podlega zwrotowi do oddziału, koła, klubu PTTK.

7. By otrzymać nową legitymację członka PTTK - będącą jednocześnie kartą rabatową PTTK należy w macierzystym oddziale, kole, klubie PTTK:

7.1. wypełnić nowy wzór deklaracji członka PTTK (2 egzemplarze formularza - jeden przeznaczony dla Zarządu Głównego PTTK) - wzór deklaracji zal. Nr 2;

7.2. dołączyć 2 zdjęcia (jedno zdjęcie do legitymacji, drugie należy przykleić na formularz deklaracji przeznaczony dla ZG PTTK);

7.3. opłacić składkę członka PTTK za rok 2002 w wysokości zgodnej z uchwałą Nr 2/XV/01 ZG PTTK z 18 listopada 2001 r.

8. Osoby, które w dniu 31 grudnia 2001 r. były członkiem zwyczajnym PTTK i miały opłaconą składką za rok 2001 r. otrzymują nową legitymację bezpłatnie po spełnieniu wymogów o których mowa w pkt. 7 niniejszego zarządzenia.

9. Osoby nowo-wstępujące do PTTK po spełnieniu wymogów o których mowa w pkt. 7 niniejszego zarządzenia dodatkowo ponoszą koszt wpisowego w wysokości zgodnej z uchwałą Nr 2/XV/2001 ZG PTTK. W kwocie wpisowego mieści się koszt nowej legitymacji wynoszący 2 zł. Kwota ta jest odprowadzana do ZG PTTK.

10. Nowe legitymacje członka PTTK będące jednocześnie kartą rabatową PTTK, znaczki stanowiące potwierdzenie opłacenia składki członka PTTK przekazywane będą oddziałom PTTK przez Biuro Zarządu Głównego PTTK po wcześniejszym otrzymaniu zamówienia - zapotrzebowania i dokonaniu wpłat na konto ZG PTTK lub w kasie ZG PTTK przewidzianych uchwałą ZG PTTK Nr 2/XV/2001 z 18 listopada 2001 r. Wzór zapotrzebowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

11. Oddziały PTTK odsyłają (zbiorczo) deklaracje członków PTTK (formularze przeznaczone dla ZG PTTK).

12. Zobowiązuje się wszystkich kontrahentów dotychczasowej karty rabatowej PTTK z którymi Spółka z o.o. "Tourmaco", działająca w imieniu Zarządu Głównego PTTK, podpisała umowę na udzielanie zniżek w opłatach za usługi posiadaczom karty rabatowej PTTK oraz kontrahentów którzy podpisali umowy bezpośrednio z oddziałami PTTK a także kierownictwa obiektów PTTK zwanych schroniskami PTTK wyszczególnionymi w uchwale Prezydium ZG PTTK Nr 100/97 z 14.03.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami, do honorowania w okresie przejściowym zarówno dotychczasowej jak i nowej wersji dokumentu identyfikującego przynależność członka do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

13. Wzór legitymacji PTTK - pełniącej jednocześnie funkcje karty rabatowej PTTK oraz znaczka stanowiącego dowód ważności karty rabatowej PTTK podane są w załączniku Nr l do niniejszego zarządzenia.

14. Sposób wystawiania nowej legitymacji - jednocześnie karty rabatowej PTTK, umieszczania znaczków oraz wypełniania deklaracji określi instrukcja którą oddziały otrzymają wraz z nowymi legitymacjami.

15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od l stycznia 2002 roku.

Sekretarz Generalny ZG PTTK
Andrzej Gordon


  • Załącznik Nr 1

Wzór legitymacji Członka PTTK będącej jednocześnie Kartą Rabatową PTTK oraz wzór znaczka stanowiącego o jej ważności


  • Załącznik Nr 2 Wzór deklaracji Członka zwyczajnego PTTK
  • Załącznik Nr 3 Zapotrzebowanie na rok 2002 na znaczki członkowskie PTTK oraz legitymacje członka PTTK - będące jednocześnie Kartą Rabatową PTTK

Otrzymują:

1. Zarządy wszystkich oddziałów PTTK w ilości dla kół-klubów PTTK;

2. Zarząd Majątkiem PTTK w ilości dla spółek zarządzających obiektami RTTK i obiektów PTTK - schronisk PTTK określonych w uchwale Prezydium ZG PTTK Nr 100/97 z 14.03.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami;

3. Zarząd Spółki z o.o. "Tourmaco" w celu powiadomienia wszystkich kontrahentów karty rabatowej PTTK o postanowieniach wynikających z niniejszego zarządzenia.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.